Vardagens informationssamhälle i sikte

 
Enligt principbeslutet är bland annat användning av informations- och kommunikationsteknologi inom undervisningsväsendet ett tyngdpunktsområde. Projekt som bygger upp den nationella arkitekturen, löser nationella utmaningar och projekt som innebär handledning är bland annat utbildningsanordnarnas informationstjänst, tjänsten för utbildningsmaterial, det nationella registret för kunskapskapital och informations- och söktjänsterna för dem som vill ha utbildning. Även i övrigt vill man främja användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisning och lärande.
Läs mer:  www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2007/2510/resume.html
1367