Växande digital klyfta kräver statlig handling

 

Staten måste ta ett större ansvar för den digitala delaktigheten, skriver Calle Nathansson.

 
Calle Nathansson

I dag finns inget samlat ansvar för digitalisering och hur exempelvis e-tjänster ska spridas till fler. Det är hög tid att regeringen pekar ut en myndighet med ansvar för ökad digital delaktighet, menar Calle Nathansson, ordförande för svensk biblioteksförening, i en debattartikel. 

Vi lever i en tid av snabba samhällsförändringar där digitalisering i grunden påverkar förutsättningarna för hur vi lever, kommunicerar, arbetar och utbildar oss. Digitalisering är den enskilt viktigaste förändringskraften fram till 2025 och den ställer helt nya krav på oss. Digital kompetens är centralt för att människor ska kunna tillgodogöra sig kunskap, utbildning och delta fullt ut i samhället.

Sverige har goda förutsättningar att utnyttja digitaliseringens kraft så att människor lättare får tillgång till kunskap, kan göra sin röst hörd och få en enklare vardag. Tyvärr visar flera undersökningar på senare tid att Sverige tappat en tidigare tätposition och blivit omsprungna på det här området. Det finns också en påtaglig och växande digital klyfta.

Läs mer

Källa: Dagens samhälle