Vejlederkonference på Færøerne den 28. september

 

 

01-09-2015
Start: 28-09-2015 00:00

Slut:    28-09-2015 23:59
01-09-2015
Start: 28-09-2015 00:00

Slut:    28-09-2015 23:59
Mandag den 28. september 2015 afholdes en vejlederkonference i Nordens Hus i Torshavn , hvor hovedemnerne er karrierevejledning, karrierekompetence og vejlederens rolle i valideringsprocesser.

Til konferencen bliver to af NVLs publikationer præsenteret og drøftet. Den første er publikationen “Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring”, som er et NVL & ELGPN ’concept note’, og den anden rapport, som forventes klar til publicering ved månedsskiftet august/september, drejer sig om vejledning og vejlederens rolle i forhold til validering.

Målgruppen er myndigheder, institutionsledere, vejledere på tværs af sektorer samt alle med interesse for disse emner. 
Konferencen arrangeres i samarbejde med NVLs vejledernetværk  og NVL-kontaktpersonen på Færøerne. Mer info på www.setur.fo
Kontaktperson: Elisabeth Holm, NVL Färöarna, ElisabethH@setur.fo


Registrering: