Vejlederseminarium i Torshavn på Færøerne den 7. maj 2012

 

 
Målgruppen er arbejdsmarkedets parter, arbejdsformidlingen, myndigheder (landsstyre, lagting, politiske partier og kommunale sammenslutninger), skoleledere, vejledere m.m. På seminaret bliver der sat fokus på vejledning på Færøerne, som blant andet omfatter emner som kompetenceudvikling af vejledere på tværs af sektorer, etablering af vejlederuddannelse, valideringsspørgsmål og vejledning i forhold til arbejdsmarkedet. Formen veksler imellem oplæg og workshops, hvis overordnede formål er at bidrage til udvikling af et vejledningssystem på Færøerne.