Velferd under press!

 

 

Tradisjonsrike demokratier, lover og gode systemer er et godt grunnlag for en bærekraftig velferdsregion. Utfordringene er store og det kan synes som viljen til velferd for alle er større enn evnen, mener NVL nettverket som har hatt som oppdrag å reflektere over om det virkelig er slik at muligheten til kunnskap, engasjement og deltakelse gjelder alle.

Les mer: NVL:s rapporter ->Kunnskap, engasjement og deltakelse i Norden – Like muligheter?

Les mer om Nordisk Råds globaliseringsinitiativ: PDF