Verksamhetsplan 2019

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2019

 

Hållbar utveckling

Nätverket bidrar med kunskap och expertis att arbeta med de Globala målen 2030 för hållbar utveckling på ett pedagogiskt sätt i organisationer och institutioner för vuxnas lärande och i lokalsamhället.

-

-

Förväntat resultat i 2019

Arbetar med att utvidga nätverket (alumni). Syftet är att bjuda in till workshops, dela med sig av exempel och erfarenheter, samt bidra med kunskap och expertis att arbeta med de Globala målen 2030 för hållbar utveckling på ett pedagogiskt sätt i organisationer och institutioner för vuxnas lärande och i lokalsamhället.

Under hösten 2019 ordnar nätverket i samarbete med Center for Development and Enviroment i Oslo en workshop i samband med konferensen ”Lykken og byen. Energi, utslipp og velvære”. Nätverket kommer att leda en interaktiv workshop om transformativt lärande inom vuxenutbildningen, baserat på erfarenhetspedagogik och med fokus på förändringsarbete och förändringsprocesser.

Som inspiration för konferensen i Oslo kommer nätverket att ordna 1-2 webinarier med temat hållbarhet, urbanisering och lycka.
 

414