Verksamhetsplan 2019

 

Detta skall nätverket göra 2019

 

Expertnätverk för grundläggande färdigheter

Nätverket arbetar med grundläggande färdigheter för vuxna och hur de utvecklas i de olika nordiska länder, och adresserar också behovet av att öka kontakten mellan utbildningssektorn och arbetslivet så att betydelsen av grundläggande färdigheter för vuxna får så stor spridning som möjligt. Nätverket vill också öka kunskapen om PIAAC undersökningen så att dess resultat uppmärksammas och kommer till användning.-

Förväntat resultat i 2019

En rapport om grundläggande digital kompetens färdigställs under våren 2019. Rapporten innehåller en kartläggning över hur området regleras inom varje land och en analys av likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. Implementeringen av rapportens slutsatser skall ske både på nordisk och nationell nivå och skall rikta sig till personer som arbetar med grundläggande färdigheter på systemnivå. Nationella hearings om rapporten skall organiseras under hösten 2019.