Verksamhetsplan 2019

 

Detta skall fängelsenätverket göra 2019

 

Utbildning i fängelse

Nätverket arbetar för att främja utvecklingen av vuxenutbildning för intagna i fängelse, som ett led i det återfallsförebyggande arbetet. Nätverket initierar och koordinerar mindre, nordiska arbetsgrupper som är tematiskt avgränsade och har en tidsbegränsad mandatperiod. Under 2019 är det två aktiva arbetsgrupper kopplade till nätverket: en arbetsgrupp kring IKT och utbildning i fängelse, samt en arbetsgrupp om vägledning.

Förväntat resultat i 2019

Arbetsgrupp om IKT har satt fokus på at den snabba teknikutvecklingen i samhället  innebär att nya pedagogiska lärmiljöer behöver utvecklas. Arbetets avslutas i 2019 och resultaten förmedlas genom nätverkets websida.

Arbetsgrupp om vägledning arbetar i 2019 på en handbok. Arbetsgruppen ser närmare på hur vägledning organiseras i de nordiska länderna och säkrar erfarenhetstbyte. Arbetsgruppen ska vidare se på aktuell forskning och vad som behöver utvecklas för att stärka insatsen såväl som tillgången till vägledning. Arbetet ska vara tydligt kopplat till vägledning som äger rum i fängelse.