Verksamhetsplan 2019

Detta skall nätverket göra 2019.

 

Lärande i arbetslivet

Nettverket ble etablert i 2018 og skal gjennom et særlig fokus på arbeidsplassen som opplæringsarena undersøke og utveksle erfaringer omkring: 

•    Digitalisering

•    Realkompetansevurdering

•    Kost-nytte analyser (Return on Investment) av kompetanseutvikling

Formålet er å skape kunnskapsgrunnlag om systemer og modeller som fremmer effektiv kompetanseutvikling for voksne og inspirerer til mer fleksibel kompetanseutvikling i og for arbeidslivet.

Aktiviteter i 2019

Nordisk erfaringsutveksling på seminar om realkompetanse i arbeidslivet (26. februar i Finland) og nordisk erfaringsutveksling

Nordisk erfaringsutveksling på seminar om kost-nytte analyser (Return on Investment) av kompetansehevende tiltak i arbeidslivet (4. oktober 2019)

Mål for 2019

Målet for 2019 er å utarbeide tematiske artikler/skriftlige bidrag om temaene digitalisering, realkompetansevurdering og kost-nytte-analyse av kompetansehevende tiltak, basert på seminarer gjennomført i 2018 og 2019. Disse vil bli samlet i en sluttrapport. 

399