Verksamhetsplan 2022 - Grundläggande färdigheter

Detta skall nätverket göra 2022

 

Kort om nätverket

Nätverket grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC och rapporten som arbetsgruppen publicerade 2016. Nätverket fokuserar på utbudet av utbildning inom grundläggande färdigheter för vuxna utifrån begrepp som relevans, flexibilitet, motivation, distans- o fjärrundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning. Nätverket ser närmare på utvecklandet av digital kompetens och matematiskt kunnande på grundläggande nivå kopplat till arbetslivet.

Arbetet går både i linje med ett grönt Norden men också med ett socialt hållbart Norden där inkludering, likvärdhet och jämlikhet främjas.

Förväntade resultat 2022

Under 2022 fortsätter nätverket att följa ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter. Fokus ligger fortsatt på digital kompetens men även på andra grundläggande färdigheter som t. ex. matematiskt kunnande på grundläggande nivå kopplat till arbetslivet.

Nätverket skall förmedla inspirationsmaterial som syftar till att öka vuxnas grundläggande kompetenser genom att inspirera utbildare till att prova nya metoder. Exemplen handlar både om konkreta insatser för att nå målgruppen, om tillgänglighet, men även om att motivera målgruppen till vidare utbildning. Detta kan hjälpa öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.