Verksamhetsplan 2022 - Hållbar utveckling

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2022

 

Kort om nätverket

Nätverket bidrar med kunskap och expertis att arbeta med de Globala målen 2030 för hållbar utveckling på ett pedagogiskt sätt i organisationer och institutioner för vuxnas lärande och i lokalsamhället.

Förväntade resultat 2022

Nätverket fungerar som sakkunnig i hållbarhetsfrågor och i hur man kan arbeta med dem ur ett transformativt perspektiv. Nätverket skall bidra med kunskap om möjligheter till att arbeta mer effektivt för att nå de globala hållbarhetsmålen, samt med kunskap om hinder för hållbarhetsarbete inom vuxenutbildning.

Nätverket har lanserat en inspirationsbok för arbete med målen för hållbar utveckling inom olika kontexter inom vuxenutbildningen i slutet av 2021, och fortsätter samla in och förmedla inspirationsexempel under hela 2022.

Nätverket skall genomföra en webbinarieserie för att sätta fokus på hållbarhetsmålen och arbete med dessa inom vuxnas lärande. Webbinarierna skall ge inspiration och mer kunskap om hur organisationer inom vuxnas lärande konkret kan bidra till hållbarhet.