Verksamhetsplan 2022 - Validering

Detta skall valideringsnätverket göra 2022

 

Kort om nätverket

Valideringsnätverket följer och bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden. Nätverket följer och deltar även i utvecklingen av validering på europeisk nivå.

Validering blir allt viktigare när arbetsmarknaden kräver att människor är förberedda på omställning och samhälle är i förändring. Förändring kräver att vi ställer om oss, löser nya problem, ställer kritiska frågor. Det blir därför än viktigare att varje individs kunskap och kompetens synliggörs för att bättre kunna möta utmaningar i arbetslivet och vardagen. Detta gynnar även ett konkurrenskraftigt Norden.

Förväntade resultat 2022

Nätverket för validering stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden. Nätverket skall slutföra översättningen av Nordisk kvalitetskompass för validering till alla nordiska språk och förmedla den genom nationella webbinarier. Verktyget underlättar för beslutsfattare att förbättra kvaliteten i valideringsprocesser och för organisationer att förbättra och utveckla valideringsprocesser och metoder.

Den fjärde Valideringsbiennalen kommer att genomföras i Reykjavik 19-20 maj 2022, Island. Nätverket bidrar med presentationer som synliggör nordiska erfarenheter kring konferensens teman:

  • Validation and work;
  • Validation and education;
  • Validation and social sustainability;
  • Validation and personal development.