Verksamhetsplan Folkbildningsförbundet 2014

 

 
2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag,landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på olika sätt, genom sin ordinarie verksamhet och via särskilda aktiviteter att verka för ett ökat valdeltagande. Folkbildningsförbundet ska uppmärksamma och synliggöra detta arbete. Folkbildningsförbundet ska också öka ansträngningarna för att folkbildning och bildning diskuteras och kopplas till studieförbundens verksamhet. Det långsiktiga arbetet med att stärka studieförbundens ställning gentemot kommunerna och höja kommunbidragen fortsätter.

File Size: 92,4 KiB
File Hits: 105
File Last Updated: 13:56 2014-04-02