Vi gir noe – og får mer tilbake

 

Vi møter en islandsk foregangskvinne for voksnes utdanning på NVLs jubileumskonferanse i Oslo i september. På spørsmålet om hva hun assosierer med Norden, ligger svaret lett i munnen.

 
Torhild Slåtto En tur innom Norli bokhandel hører også med når en er i Oslo. Ingibjørg elsker bøker!

- Da tenker jeg på fjell og fjord og hav, skog og is, livskvalitet, respekt og et positivt menneskesyn, sier direktør Ingibjørg Elsa Gudmundsdottir (64) ved Arbeidslivets opplæringssenter i Reykjavik. Ingibjørg var den første som var på plass da senteret ble etablert for 12 år siden. Oppgaven var å tilby utdanning til ufaglærte voksne. Hennes nordiske erfaringer og kontaktnett har vært viktige i oppbyggingen av senteret.

- Beskriv deg selv med fire ord?

- Jeg synes nok at jeg er kvikk, målrettet, god til å kompromisse og god til å samarbeide.
Kvikk må hun nødvendigvis ha vært, kompromissvillig også. Hun har fått utrettet mye og har maktet å få partene i arbeidslivet og myndighetene til å samarbeide om forskjellige tiltak for ufaglærte voksne, utdanningstilbud, veiledning og validering.

- Fortell om en typisk arbeidsdag eller typisk arbeidsoppgave du har i jobben din?

- Mye av min arbeidsdag går med til policy-saker som gjelder utdanning i arbeidslivet, realkompetansevurdering og karriereveiledning for voksne. Jeg utvikler prosjekter, og så skal prosjektene finansieres, sier Ingibjørg, som ser store oppgaver foran seg.

-  Mye spennende ligger i framtida, men når du kikker deg tilbake, hva har du gjort som du selv er særlig glad for, og kanskje også stolt av?  

Troverdig realkompetansevurdering

- Jeg er glad for - og stolt av - å ha vært med på å utvikle realkompetansevurdering i Island. Det har gitt mange mennesker en ny sjanse og en ny start. Det har motivert voksne til utdanning. Det var vår største seier å få til realkompetansevurderingen. Jeg er så glad for at vi lyktes med å skape troverdighet både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og i det formelle skolesystemet i Island.

Den største målgruppen for Ingibjørg og Arbeidslivets opplæringssenter er de ufaglærte og de som ikke har fullført videregående skole, både yrkesfag og studiekompetanse. Vi begynte med håndverksfag. Nå har vi over 50 fag som de kan realkompetansevurderes i. Vi får vurdert 500-600 personer hvert år. De får for eksempel godkjent ett år, og går så videre på skole. Om lag 70 prosent av de som realkompetansevurderes går videre på skole.

Undervisning på 14 læringssentre

- Realkompetansevurderingen begynte i Reykjavik, og nå sprer arbeidet seg utover i landet, og det foregår på de 14 læringssentrene som finnes i alle landsdeler. Det er fagfolk, ofte lærere i videregående skole, som utfører vurderingen. En veileder fra læringssenteret er med i prosessen, og er den som følger opp etterpå.

Vi skriver læreplan for de ulike utdanningstilbudene, mens undervisningen foregår på læringssentrene, for eksempel på Grunnmenntaskolinn, som tilbyr studieforberedende undervisning, eller på Landnemaskolinn, som tilbyr islandsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

- Hva av egen kompetanse, erfaringer og nettverk bruker du i nordisk sammenheng?

- Jeg synes jeg bruker det meste av egen kompetanse – språk, samarbeid, innsikt i voksnes læring - og selvsagt kommunikasjonskompetanse. Det trenger vi kanskje mest av alt!

Nordisk påvirkning

- Hva har du oppnådd eller lært i det nordiske samarbeidet som du har tatt med tilbake til egen jobb?

- Jeg har lært av nordiske kolleger gjennom alle mine 30 år i jobb for voksnes læring. Vi på Island har hatt en stor nordisk påvirkning når det gjelder folkeopplysning. Jeg har deltatt i nordiske samarbeidsprosjekter, og jeg var også på kurs om voksenutdanning på Nordens folkliga akademi i Gøteborg i den tid det ennå fantes. Vi har lært av folkehøyskoleideologien og det danske daghøyskoletilbudet, og ikke minst har vi lært av det norske arbeidet for realkomptansevurdering.

Mange av mine medarbeidere har deltatt i nordiske nettverk, og det har gitt oss økt forståelse av kompetanse. Rent praktisk har vi også hatt nytte av NVLs realkompetansenettverk, veiledernettverk og de nettverk som har arbeidet med kompetanseutvikling.

- Dersom du fikk jobben som Nordisk minister for voksnes læring, hvilke tiltak ville du ha satset på?

-Da skulle jeg satse på å bygge opp realkompetansevurdering og veiledning for voksne over hele Norden. Vi må ha mulighet til veiledning hele livet, slik at vi settes i stand til å styre egen utvikling. Jeg ville ha innført samme regler for hele Norden. Veiledning som en rettighet for alle, har jeg tro på.

Den nordiske synergieffekten

- Hva ser du som den største verdien i et prosjekt som Nordisk nettverk for voksnes læring NVL?

- Synergien! Samarbeid gir merverdi for oss alle, og skaper synergieffekt. Det blir en positiv påvirkning begge veier. Vi gir noe i nettverket og får mer tilbake. Synergi!

Det er lett å kommunisere med Ingibjørg. Ordene flyter ubesværet på en god blanding av dansk og norsk. Hun har lært dansk, hatt norske venner og vært på utallige nordiske møter.

FAKTABOKS:
Navn og land: Ingibjørg Elsa Gudmundsdottir (64), Island
Stilling:         Direktør ved Arbeidslivets opplæringssenter i Reykjavik  (13 ansatte)
Høyeste formelle utdanning: Master of Education fra Harvard University
Nordiske nettverk:                                   Deltar i det nyetablerte Kompetansenettverket i NVL
Deltok i programkomiteen for NVLs Nordiske Broer-konferanse i Reykjavik i 2014
Arbeidslivets opplæringssenter er Islandsk vertsorganisasjon for NVL siden starten i 2005