Vi må heve våre ambisjoner

 

Vi kan ikke slå oss til ro med å være midt på treet når det gjelder utdanning, forskning og innovasjon. Ifølge Produktivitetskommisjonen, som la frem sin første rapport 10. februar, befinner Norge seg på et middels nivå. Det er ikke godt nok!, konstaterar Kristin Vinje, Stortingsrepresentant (Høyre) och fortsätter: Produktivitetskommisjonens leder, Jørn Rattsø, sier at kunnskap er den viktigste kilden til økt produktivitet. Ja, og økt produktivitet er nødvendig for å opprettholde vår velferd i fremtiden. Dette er ingen overraskende nyhet, men det understreker behovet for å styrke arbeidet med økt kvalitet i alle ledd i utdanningskjeden.

I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning trekkes det for første gang i historien opp felles mål og prioriteringer for forskning og høyere utdanning i et tiårsperspektiv. Vi har et så uendelig godt utgangspunkt for å lykkes i kunnskapspolitikken, men vi må bruke ressursene bedre.

Läs mer

Källa: Nye Meninger (Dagsavisen)

1207