Viden om vejledning som virker

 
Der er en omfattende satsning inden for uddannelses- og erhvervsvejledning for at styrke unge i uddannelse og nedbringe frafaldet men vi ved for lidt om hvad effekten er af den vejledning som gives. Det fremgår af den evaluering af det danske vejledningssystem som evalueringsinstituttet netop har foretaget. Det anbefales at der etableres et nationalt registreringssystem til brug for en vurdering af sammenhængen mellem vejledning og de unges valg og gennemførelse af uddannelse og job.
Læs mere om evalueringen www.eva.dk
1486