Vil ha bærekraft inn i all utdanning

 

Bærekraftperspektivet skal ligge til grunn for all utdanning

Det overordnede målet for alle samfunn må være å bidra til at alle mennesker på kloden kan leve verdige og meningsfulle liv i balanse med jordens muligheter og rammer. Dette er utgangspunktet for resolusjonen landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet sendte Det norske storting og regjeringen i sommer.  

1283