Voidaanko opettajankoulutuksen laatua parantaa?

 

 
Tutkimus- ja korkeakouluministeri Tora Aasland uskoo, että uudistusprosessi tulee olemaan monipuolinen. Hän toivoo keskustelua lähinnä opettajankoulutuksen sisällöllisistä haasteista.    Selonteossa tullaan arvioimaan opettajankoulutuksen osa-alueiden laajuuteen ja sisältöön liittyviä ehdotuksia ja sitä, kuinka opettajankoulutuksen laatua voidaan parantaa.  Selonteko valmistuu vuodenvaihteen 2008–2009 tienoilla.