Voksenpædagogisk forum 2015: Læring mellem uddannelse og arbejdsliv

 

 

30-03-2015
Start: 05-05-2015 09:30

Slut:    05-05-2015 16:00
30-03-2015
Start: 05-05-2015 09:30

Slut:    05-05-2015 16:00
Konferencen sætter særligt fokus på udfordringer forbundet med overgange mellem uddannelse og arbejdsliv. Der arbejdes med konkrete løsningsforslag i forhold til disse udfordringer.
På konferencen rejses spørgsmål som:
  • Hvilke strukturer og tiltag kan fremme virksomheders, arbejdspladsers og uddannelsesinstitutioners samarbejde
  • Hvordan kan uddannelsesinstitutioner blive bedre til at opfange og oversætte omskiftelige konkrete behov hos aftagerne til nyt indhold i undervisningen
  • Hvordan kan uddannelsesinstitutioner blive bedre til at arbejde med nye læringsrum på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser
  • Hvordan kan arbejdspladser blive bedre til at afklare uddannelsesbehov og medvirke til udvikling af uddannelsesstrategier, der sikrer rette kompetenceudvikling