Voksenpædagogisk forums seminar 2017

Fra welfare til workfare i et voksenuddannelsesperspektiv

 

Fra welfare til workfare

i et voksenuddannelsesperspektiv

På seminaret stiller vi skarpt på den samfundsmæssige bevægelse fra welfare til workfare. Hvad ligger der i denne udvikling, hvor adgangen til klassiske velfærdsgoder i stigende grad gøres afhængig af den enkel-tes tilknytning til arbejdsmarkedet og evne til at kompetenceudvikle sig selv for at møde arbejdsmarke-dets krav? Hvordan påvirker skiftet betingelserne for voksenuddannelsesindsatser? Er de forskellige ud-dannelsesmiljøer opmærksomme på, hvordan denne transformationsproces åbner op til eller lukker af for forskellige former for undervisningstilbud og pædagogiske praksisser? 

Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt netværk.
Både praktikere, forskere, uddannelsespolitiske parter m.fl. er repræsenteret i forummet, som fungerer som
et skæringspunkt for drøftelser om udvikling af voksenpædagogik, voksenuddannelse og -læring.
Voksenpædagogisk Forum har to hovedaktiviteter – et efterårsseminar med repræsentanter fra de forskellige
uddannelsesområder og en forårskonference, som er åben for alle interesserede.


Seminariet er for inviterede deltagere.