Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv

 

En ny publikation fra Nordplus præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet.

 
Eksemplerne er alle knyttet til programmets målsætninger om at "styrke voksnes nøglekompetencer og anerkendelsen af voksnes uformelle og ikke-formelle læring".