Volontärer lär tiggare svenska

Arash Ghasemi, vd för det åländska läxhjälpföretaget Study fuel, har tillsammans med andra frivilliga startat en kurs i svenska. Genom att lära ut grundläggande svenska gratis vill Arash hjälpa människor som annars lätt hamnar utanför systemet.

 
Volontärer lär tiggare svenska Privat.
De senare åren har gatubilden på Åland, liksom på flera ställen i Norden, förändrats. Det spända världsläget och en ansträngd ekonomisk situation i Europa har gjort att flera människor tvingas flytta på sig för att söka arbete eller hitta en säker plats att bo på.
 

Utbilda bort utanförskap

 
Dagens samhällsstrukturer gör att vissa grupper hamnar utanför. De som söker sig till andra länder för att hitta arbete får svårt i konkurrensen om jobb ifall de inte behärskar landets språk. Samtidigt har de arbetsmarknadspolitiska utbildningarna, som Svenska för inflyttade (SFI), både ett begränsat antal platser och diverse krav på de som antas till kursen. Till exempel måste kursdeltagaren vara mantalsskriven på Åland, ha rätt status i sitt pass, och ha möjlighet att studera på heltid. Krav som dessa inkluderar vissa - och utestänger andra. Trots att det även ordnas svenskkurser utan dessa krav, så har det visat sig att deltagaravgifterna kan utgöra ett hinder.
 
Arash Ghasemi berättar att idén om en kostnadsfri svenskakurs från början handlade om att han ville göra en konkret insats för de hemlösa tiggarna på Åland, så att just den målgruppen skulle få bättre förutsättningar. Men idag är kursen i grundläggande svenska även öppen för andra.

 

- Vi informerar folk som inte vet om kursen att möjligheten finns. Men detta är en kurs som är för människor som absolut inte kan svenska, så det är verkligen från grunden. Vi har inga tråkiga lagar som avgränsar. Alla som vill får vara med, man startar helt enkelt genom att komma till kursen berättar Arash.

 

Kursen skapades på 20 dagar

 
Allt gick fort. Efter ett inlägg på Facebook 10 november 2015 och några telefonsamtal hade Arash fått tag i vad som behövdes för att starta. Röda korset ställde upp med lokaler, en bokhandel sponsrade med pennor, häften och annat nödvändigt material. Innan lokalfrågan var löst hade både lärare och psykolog kontaktat Arash för att få ställa upp som volontärer under kursen. Redan den sista november var det möjligt för den ideella verksamheten att hålla sin första lektion.

 

- Jag hoppas på att fler tar efter och hjälper utsatta människor. Speciellt borde politiker försöka arrangera sådant här. Jag är endast ersättare i stadsfullmäktige och lyckades med några telefonsamtal och ett Facebookinlägg få folk att hjälpa till - så varför ska inte andra lyckas? Undrar Arash.

 

I början av december uppgick deltagarantalet till knappa 10 vuxna personer. Över julledigheterna har flera av kursdeltagarna rest tillbaka till sina hemländer för att få vara med sina familjer, men i januari fortsätter kursen för de som är intresserade.
 
Som stöd längs vägen finns även frivilligorganisationen Emmaus Åland. När kursdeltagarna bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska kommer Emmaus arbetspool hjälpa till med att hitta arbeten eller praktikplatser.