Vox sai valmiiksi perustaitojen viitekehyksen

 
Norjassa aikuiset saivat vuonna 2002 oikeuden peruskouluopintoihin. Aikuisten oppimistarpeisiin sopivaa perustaito-opetusta ei kuitenkaan ole riittävästi tarjolla.  Vuonna 2006 Norjan opetusministeriö antoi Voxille tehtäväksi ehdotuksen aikuisten perustaitojen viitekehykseksi, johon sisältyvät perustaitojen tasokuvaukset ja osaamistavoitteet. Viitekehyksen kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka haluavat parantaa perustaitojaan opiskelematta kuitenkaan peruskoulun koko oppimäärää. Oppiminen voi tapahtua erilaisissa oppimisympäristöissä, myös työpaikalla.
Lisätietoa Voxin sivuilta: www.vox.no