Værktøj til realkompetencevurdering

 

 

Værktøjet fokuserer på at afklare og beskrive de personlige nøglekompetencer (sociale kompetencer, læringskompetencer m.v.) der er afgørende vigtige på dagens arbejdsmarked og i uddannelsessystemet, men anses sværere at indfange end fag-faglige kompetencer.
Værktøjets store force er at det hjælper den enkelte med at sætte ord på de personlige nøglekompetencer, så den enkelte bliver bevidst om dem og kan gøre nytte af dem i forhold til eks.uddannelse eller arbejde.
De tre udgaver af værktøjet kan ses her
www.realkompetence-folkeoplysning.dk
www.realkompetence-forening.dk

www.realkompetence-frivillig.dk
Værktøjet er udviklet parallelt med et ligeledes IT-baseret værkøj der er tænkt som hjælp til at opsamle realkompetencer, der er erhvervet i arbejdslivet. Det er blevet til et generelt CV-værktøj, ”Min kompetencemappe”, www.minkompetencemappe.dk
Der kan linkes til Undervisningsministeriets realkompetenceværktøj til 3. sektor fra ”Min kompetencemappe”.