VUC

 

Effekten af undervisningen på VUC – ny evaluering

En netop offentliggjort evaluering af VUC, der tilbyder voksne almendannende og studieforberedende undervisning til voksne over 18 år, viser at kursisterne på de danske voksenuddannelsescentre er yderst tilfredse med undervisningen. De oplever engagerede undervisere, kan lide at aldersgrupperne er blandede og oplever det som positivt at vende tilbage til skolebænken, fordi der er en god stemning på holdet. Deltagerne lægger vægt på at de har opnået personlige kompetencer og øget selvtillid.
Dermed lever VUC entydigt op til det ene af de i alt tre centralt fastsatte formålsbestemmelser, der stiller krav om at undervisningen skal bygge på ”tre ben” – det personligt og demokratisk udviklende, det studieforberedende og det arbejdslivsrelaterede.

Den nye evaluering påviser et mere komplekst billede af hvad VUC-undervisningen betyder med hensyn til at forberede kursisterne på og motivere til videre uddannelse. Overgangsfrekvensen fra både det grundlæggende trin (almen voksenuddannelse) og fra hf (højere forberedelseseksamen) til videre uddannelse er for lav konkluderes der. Men samtidig påpeges det at målgruppen er meget sammensat og mange slet ikke har intention om at forsætte med at uddanne sig efter VUC. Kursistprofilen omfatter unge højtmotiverede der målrettet vil kvalificere sig til videreuddannelse, der er erhvervsaktive, der vil fastholde nuværende beskæftigelse ved at opkvalificere sig i konkrete områder, der er con amore-kursister uden et specifikt behov for uddannelsen og der er ledige og aktiverede, der er pålagt at gå på VUC for at forbedre mulighederne for at komme i beskæftigelse eller videre uddannelse. Tilsyneladende kan VUC ikke umiddelbart leve op til forventningerne for disse sidste svage målgrupper. Hvis de overhovedet gennemfører uddannelsen, kommer de ikke videre end til at gennemføre et af de to mulige forløb på VUC.

Evalueringen foreslår at der sættes målrettet ind i forhold til de forskellige målgrupper, for eksempel en særskilt strategi for at fastholde de unge kursister, en anden for at fastholde de tosprogede. Midlet skal være efteruddannelse af underviserne og bedre muligheder for at samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, for eksempel sprogcentrene. Der er behov for at udvikle nye tilbud og brobygningsforløb, hvor det er muligt at kombinere uddannelsestilbud og målrette dem til den enkelte kursist. Vejledning og realkompetencevurdering er andre håndtag i forhold til at fastholde den enkelte i et uddannelsesforløb.

Undersøgelsen viser ikke meget om hvorvidt VUC lever op til formålet om at være arbejdslivsrelateret. Da der er tale om almen undervisning, der ikke direkte relaterer sig til et job, er den kortsigtede effekt minimal. Faktisk viser delundersøgelsen blandt dimittender, at en ca. en tredjedel af kursisterne har en dårligere situation end før de startede på VUC.

Læs mere:
www.eva.dk

Tillbaka till Nyhetsbrevet