Vurderinger af voksnes realkompetence på erhvervsskoler er for standardiserede

En undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at de RKV, der gennemføres på erhvervsskolernes voksenspor, er for standardiserede og tager for lidt hensyn til fx kompetencer erhvervet i et job som ufaglært.

 
Foto: Danmarks Evalueringsinstitut Foto: Danmarks Evalueringsinstitut

Når RKV sker på baggrund af standardmeritter, og der kun (i 78% af tilfældene) afsættes en dag til RKV, er det vanskeligt at vurdere voksenelevers kompetencer ift. hele uddannelsens faglige indhold. Det er desuden vanskeligt at opfange voksenelevens individuelle behov for uddannelse. Den afkortning af studietiden, der er hensigten med RKV, risikerer derfor at bygge på forkerte vurderinger.

Læs mere

Læs hovedrapporten: ”Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV)” fra december 2017.