Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter.

 

Det föreslår tidigare danska ministern och EU-kommissionären Poul Nielson i en strategisk genomlysning av arbetslivsområdet i Norden. 

Poul Nielson har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning överlämnats till Finlands justitie- och arbetsminister Jari Lindström, 2016 års ordförande i Nordiska ministerrådet för arbetsliv. Rapporten innehåller 14 förslag om hur arbetslivet kan utvecklas genom nordiskt samarbete.

Nielson poängterar att det i dag görs mycket för att höja vuxnas kompetens, men att ”mer av samma” inte räcker för att klara de utmaningar som globaliseringen, digitalisering och teknologiutvecklingen för med sig. Kombinationen av en snabb teknologisk utveckling och en gradvis högre pensionsålder ökar ytterligare behovet för nya utbildningsformer.

– För att säkra Nordens konkurrenskraft i framtiden krävs nytänk i utbildningen. Därför skulle det vara ett visionärt beslut att utveckla en gemensam modell för obligatorisk vuxenutbildning, säger Poul Nielson.

Läs mer

Källa: Norden.org