Vuxenutbildning på villovägar

 

Utvecklingen av kommunernas vuxenutbildning ute i landet går kräftgång milt uttryckt. Det menar i alla fall ​Berndt Ericsson (f.d. ämnesråd vid utbildningsdepartementet) i en artikel i Skolledaren. Berndt fortsätter: Många kommuner mer eller mindre ignorerar gällande lagstiftning när det gäller skyldigheter och ansvar, och förlitar sig helt och hållet på tillfälliga riktade bidrag för att över huvud taget arbeta i den riktning som gällande styrdokument anger.
De bestämmelser som verkar ha mest styreffekt är de förordningar som reglerar de riktade statsbidragen. Problemet med dessa är dock att de inte ligger helt i paritet med gällande skollag vilket ger upphov till tvetydiga signaler från statens sida.

Det är vanligt att kommuner hävdar att statsbidragen inte räcker och att egna medel saknas. Detta trots att åtskilliga resurser tillförts det generella bidraget dels i samband med kommunaliseringen, dels från och med år 2007.
Men ofta är det tyvärr så att om man har en "egenfinansierad" verksamhet är det "more of the same" som erbjuds och genomförs.

Läs mer

Källa: Skolledaren