Vuxenutbildningen populär

 
Hälften av deltagarna hade fått utbildning under minst åtta dagar (median). Kvinnorna deltog oftare i vuxenutbildning än männen och de fick också utbildning under fler dagar. Medianen för kvinnornas deltagardagar uppgick till nio medan motsvarande siffra för männen var under sju.
De vanligaste utbildningarna inom vuxenutbildning år 2006 gällde företagsekonomi och juridik samt tjänster, säkerhetsbranschen och hobbyer. Ungefär var tredje 18-64-åring som deltagit i vuxenutbildning hade fått utbildning inom dessa områden.
Läs mer: www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2008/2401/resume.html#4
1218