Vuxenutbildningen ska ge liv åt innerstaden

 

 
Torkild Strandberg (fp)

Precis som Allvar Gullstrandsgymnasiet ska komvux och yrkeshögskola flytta från Norrestad till centrum. Men det blir trängre och dyrare. 

I fastigheten Karl XV 18, mellan Järnvägsgatan och Rådmansgatan, har 48 lägenheter tömts och kontoriserats. Arbetsförmedlingen och delar av socialtjänsten – kompetensforum och enheten för ekonomiskt bistånd – är på väg in.

Nu ska även resten av huset byggas om. 76 små lägenheter ska till vårterminen 2017 hysa all kommunal vuxenutbildning, som idag finns i Norrestad. Det har kommunen kommit överens om med fastighetsägaren Tornet och Landskrona stadsutveckling AB.

– Det är flera flugor i samma smäll. Ett stort antal elever får en attraktivare skolmiljö, man förstärker Landskrona centrum, och åtgärdar en problemfastighet, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer

Källa: Helsingborgs Dagblad