Webinar - Vi står med ryggen mod muren (dfs.dk)

Hvilke parametre skal vi ændre på globalt, nationalt og lokalt for at skabe en bedre balance i vores forbrug af naturens ressourcer? Og hvordan kan civilsamfundet bidrage til den bæredygtige udvikling?

 
Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi, medlem af Klimarådet og udpeget af FN’s generalsekretær til at give status på verdensmålene. Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi, medlem af Klimarådet og udpeget af FN’s generalsekretær til at give status på verdensmålene.

”Vi står med ryggen mod muren” - om nødvendigheden af at gøre tingene anderledes I følge forsker Katherine Richardson så er vi, fordi vi lever i et globaliseret samfund, på mange måder fjernet fra konsekvenserne af vores forbrug af jordens ressourcer. Og set i lyset af, at naturens ressourcer er begrænsede, og vi derfor ikke bare kan fortsætte vores levevis som hidtil, ja så er vi ganske enkelt nødt til at gøre tingene anderledes – og hellere i går end i dag, for som hun siger ”Vi står med ryggen mod muren”.

Webinaret er arrangeret af DFS, Dansk Folkeoplysnings Samråd. Interesserede fra alle nordiske lande er velkomne til at deltage.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her.