Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling - del 2 av 3

 

Del 2 av 3: Demokratisk dannesle for en bærekræftig framtid

 
19-05-2020
Start: 12-08-2020 13:00

Slut:    12-08-2020 14:00

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) og Netværket for Hållbar utveckling inviterer til en webinarserie om voksnes læring og bærekraftig utvikling.

Det andet webinaret avholdes Onsdag 12. August kl. 13 (CET).

Hvordan tilegner unge voksne seg kunnskaper og ferdigheter for en bærekraftig framtid i løpet av folkehøgskoleåret? Og hvilken rolle spiller demokratisk dannelse i dette? Eksempler på praksisorienterte undervisningsforløp og en samtale mellom lærere og tidligere elever i folkehøgskolen.