Workshop om validering i Stockholm

 

Hur utvecklar ni ert arbete med validering i ett lokalt och regionalt perspektiv?

 
Foto: Pexels
14-09-2018
Start: 24-10-2018 09:00

Slut:    24-10-2018 15:30

Välkommen till en workshop om validering.

Skolverkets workshop om validering ger tillfälle till diskussion och information kring verktyg och stöd för kompetensutveckling och utveckling av validering. Dagen består av diskussioner i mindre grupper som blandas med föreläsningar och presentationer av Skolverket och förhoppningsvis regionala företrädare från Arbetsförmedlingen. Innehållet bygger på Skolverkets arbete med utbildning och stöd för utveckling av valideringsarbetet i ett lokalt och regionalt perspektiv. 

Målgrupper för workshopen är rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare inom vuxenutbildning samt personal inom Arbetsförmedlingen som arbetar med validering.

Datum och tid: 24 oktober 2018 kl. 9.00 till 15.30 

Plats: HIVE konferens, Nikolaigatan 10 i Örebro, se karta här.

Kostnad: Workshopen är kostnadsfri

Program

Kaffe och smörgås 9.00 - 9.30
Start 9.30

Välkomna!
Kort presentation/introduktion
Svante Sandell Skolverket /NVL

Workshop

Pass 1, 9.40 – 11.45
Valideringsprocessen och arbetet med validering
David Lundgren Skolverket

Lunch 11.45 – 12.45

Pass 2, 12.45 – 13.45
Kartläggningsuppgift; Vad, hur, varför är kartläggningen viktig.
Skolverkets kartläggningsverktyg
David Lundgren och Jan Lindblom Skolverket

Paus med kaffe 13.45 – 14.00

Pass 3, 14.00 – 14.45
Kvalitet i valideringsprocessen
Presentation av NVL:s kvalitetsmodell
Svante Sandell NVL

Validering i regionen, 14.45 – 15.30
Hur ser den fortsatta utvecklingen ut i Örebro län? Vad blir nästa steg?  Af / Regionen

Avslutning

Anmälan & frågor
Anmälan senast den 5 oktober via denna länk: Anmälan till workshop

Kontaktpersoner:
Anna Elverskog
anna.elverskog@regionorebrolan.se 
019-602 36 72