Yhteispohjoismaiselle kulttuuriyhteistyölle uusi visio

 

Kulttuuriministerit ovat nimittäin päättäneet pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön uudesta visiosta ja toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2010–2012. Ministerit ovat päättäneet keskittyä seuraavan kahden vuoden aikana viiteen painopistealueeseen, joihin liittyvässä priorisoinnissa tehdään tiiviistä yhteistyöstä yhteispohjoismaisten taide- ja kulttuurilaitosten kanssa.

Alueet ovat

· globalisaatio
· lapset ja nuoret
· kulttuuriperintö
· monimuotoisuus
· kielet.

Lue lisää: NMR.org

1267