Yksilönäkökulma elinikäiseen oppimiseen

 

 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ja tutkimus-, innovaatio ja tiedekeskus Rannís järjestivät keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli elinikäinen oppiminen yksilön näkökulmasta. Tilaisuuden otsikkona oli «Mikä sinusta tulee isona?», ja sen järjestivät Euroguidance-verkosto, Europass-verkosto ja NVL. Tilaisuudessa oli noin 80 aktiivista osallistujaa: muun muassa oppilaitosten johtoa ja opettajia kaikilta koulutusasteilta, viranomaisten edustajia (opetusministeriön ja kuntien opetustoimen edustajat), työelämän edustajia sekä tilaisuuteen kutsuttuja opiskelijoita. Pääpuhujana oli Islannin parlamentin edustaja Óttarr Proppé. Tilaisuudesta on julkaistu islanninkielinen yhteenveto wiki-verkkosivustolla, jolla keskustelua voidaan jatkaa.