Yrkeshögskolan-virasto jatkaa AHOT-menettelyyn ja laajennettuun rekrytointiin liittyvää pilottihanketta

 

Toisen asteen jälkeistä ammatillista yrkeshögskolan-koulutusta (YH) koordinoiva virasto Myndigheten för yrkeshögskolan on toteuttanut YH-koulutuksen järjestäjille suunnatun tutkimuspilottihankkeen. Nyt tutkimusta jatketaan, ja koulutuksen järjestäjät voivat saada valtiolta 25 000 kruunun tukisumman  opiskelijaa kohden.

Tutkimuksen ja tuen tarkoituksena on antaa YH-koulutuksen järjestäjille mahdollisuus laajentaa opiskelijarekrytointia käyttämällä hyväksi aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Kohdistettua valtionapua maksetaan opiskelijarekrytoinnin ja opiskelijavalinnan yhteydessä sekä koulutusta sopeutettaessa niiden opiskelijoiden osalta, joille järjestetään AHOT-menettely.

YH-virasto pyrkii siihen, että entistä useampi saisi opiskelupaikan muutoin kuin formaalin pätevyyden nojalla. Menettelyä voidaan käyttää myös koulutuksen keston lyhentämiseen silloin, kun opiskelijalla on osaamista ja taitoja, jotka voidaan AHOT:n avulla arvioida ja tunnustaa.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)