Yrkeshögskolor fick nya tillstånd

 

Statsrådet har beviljat nya tillstånd för 24 yrkeshögskolor från och med den 1 januari 2014. Som ny yrkeshögskola inleder Lapplands yrkeshögskola sin verksamhet. Genom tillståndsprocessen minskade antalet orter med yrkeshögskolverksamhet till under 50. År 2010 hade 62 orter yrkeshögskoleverksamhet.

 
Johannes Jansson/norden.org

- Jag anser det viktigt att vi som resultat av tillståndsrundan får allt starkare yrkeshögskolhelheter i Finland, konstaterar undervisningsminister Krista Kiuru. Detta skapar en god grund inte bara för de studerande som erbjuds mångsidiga och högklassiga studiemöjligheter utan också för forsknings- och utvecklingsarbetet i yrkeshögskolorna.

Genom de nya tillstånden framskrider bolagiseringen av yrkeshögskolorna. Det finns nu 21 yrkeshögskolor med ett aktiebolag som huvudman och tre kommunala yrkeshögskolor.

Läs mera…