Yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare 2012

 

 

Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt, dels genom lärarexamen, dels genom annan akademisk ämnesutbildning kompletterad med praktik och ett års pedagogisk utbildning. Regeringen föreslår också ett nytt mentorssystem och att lektorerna återinförs. Det nya systemet med legitimationer kostar ungefär en kvarts miljard om året.

Läs mer: http://regeringen.se/sb/d/12497/a/143565