Yrkesutbildningen står inför stora förändringar

Reformen av yrkesutbildningen är ett av regeringens mest omfattande projekt inom området kompetens och utbildning.

 
Reformen innebär att yrkesutbildningen förnyas i sin helhet så att en reviderad finansieringslagstiftning samt ett nytt reglerings- och styrsystem träder i kraft i början på 2018. De nuvarande lagarna slås samman till en ny lagstiftning som gäller både unga och vuxna.
 
I reformen ingår en inbesparing på 190 miljoner euro fram till 2017. Ministergruppen för kompetens och utbildning har fattat beslut om att utbildningsanordnarna själva får bestämma om de genomför sparåtgärden genom att minska antalet studeranden, genom att effektivera sin verksamhet eller genom en kombination av dessa.
 
Läs mer