Filter Nyheter • koulutuspolitiikka |Island
  30-09-2016

  OECD:n vuoden 2016 Education at a Glance -raportti on ilmestynyt

  Raportti sisältää muun muassa OECD-maiden koulutustasoon ja koulutusmenoihin ja liittyvää tilastotietoa.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  30-09-2016

  Uusi julkaisu esittelee Tanskan koulutusjärjestelmää

  Julkaisu “The Danish Education System”toimii johdantona Tanskan koulutusjärjestelmään.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  30-09-2016

  Asiantuntijaryhmän tehtävänä aikuiskoulutuksen rakenteen ja laadun parantaminen

  Osana kolmikantaneuvotteluja Tanskan hallitus on nimittänyt asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on analysoida ja laatia suosituksia aikuis- ja täydennyskoulutuksen sisällön ja järjestämisen uusiksi ratkaisumalleiksi.

 • korkeakoulutus |Sverige
  30-09-2016

  Koevilppi högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi

  Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston (Universitets- och högskolerådet) uusien säännösten myötä kaikenlainen vilppi korkeakouluvalmiutta mittaavassa högskoleprovet-kokeessa muuttuu rangaistavaksi.

 • ohjaus |Norge
  30-09-2016

  Uraohjausaiheinen selvitys lausuntokierroksella

  Norjan opetusministeriö teetti taannoin uraohjausta käsittelevän selvityksen, jonka otsikkona on "Norja muutoksessa - uraohjausta yksilön ja yhteiskunnan hyväksi".

 • folkbildning |Sverige
  30-09-2016

  Flitiga folkbildare tillbaka

  Kleopatra, spanska inbördeskriget, romancelitteratur och Einsteins relativitetsteori. Nu är det dags för en ny säsong av Bildningspodden, en av landets mest populära historiepoddar.

 • kompetenceudvikling realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  30-09-2016

  Validering under opbygning

  Validering er sat i fokus på Færøerne, hvor der i første omgang lægges vægt på erhvervsuddannelsesområdet.

 • kompetenceudvikling sprog |Færöerne
  29-09-2016

  Faroese Online lanceret

  Den 12. september blev Faroese Online lanceret

 • folkeoplysning |Danmark
  29-09-2016

  Danske folkehøjskoler klarer sig godt

  En analyse af højskolernes regnskaber for finansåret 2015 udarbejdet af Folkehøjskolernes forening i Danmark,FFD viser et positivt resultat.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Finland
  29-09-2016

  Mindre stöd för vuxenstudier

  Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2017 att maximitiden för vuxenutbildningsstödet förkortas från de nuvarande 19 månaderna till 15 månader.

 • innovation yrkesutbildning |Finland
  28-09-2016

  Yrkesutbildningen söker sin roll inom innovationsverksamheten

  Yrkesutbildningen har inte en tydlig roll inom den regionala innovations- och produktutvecklingsverksamheten.

 • internationalisering uddannelsespolitik |Island
  28-09-2016

  Ny internasjonal arena for utdanning

  Den 14 og 15. september ble et konstituerende møte for Atlantic Rim Collaboratory avholdt i Reykjavík.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-09-2016

  Danmarks placering i OECD undersøgelse

  Undersøgelsen der offentliggøres i publikationen “Education at glance” viser bl.a.at Danmark er det land, der bortset fra Norge bruger størst andel af BNP på videregående uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ny publication om det danske uddannelsssystem

  Publikationen “The Danish Education System” giver en introduktion til det danske uddannelsessystem samt et overblik over det danske karaktersystem og finansiering af uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Island
  26-09-2016

  Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2016 er publisert

  Rapporten inneholder statistikk om utdanningsnivået, utgifter til utdanning og annet.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

  Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.

 • Sohrab Fadai
  integration |Sverige
  20-09-2016

  Uppföljning av ”To Do”-seminarium

  Seminarium för erfarenhetsutbyte och även för att få ny inspiration till att driva arbetet vidare.

 • Anna Ekström
  utbildningspolitik |Sverige
  19-09-2016

  Lönar det sig att satsa på vuxenutbildning?

  Vuxenutbildning är dyrt men lönar sig, skriver Ingvar Persson i en ledarkrönika i Aftonbladet i helgen.

 • veiledning |Norge
  15-09-2016

  Høringsrunde om karriereveilending

  Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.

 • utbildningspolitik |Sverige
  12-09-2016

  Fusk vid högskoleproven blir straffbara

  Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

 • utbildningspolitik |Norden
  08-09-2016

  Det nordiska samarbetet stärker utbildningens kvalitet och relevans

  Globaliseringen har gjort arbetslivet internationellt. Därför behöver vi såväl interaktionsfärdigheter som en i barndomen befäst förståelse av att vi är olika, men likvärdiga.

 • utbildningspolitik |Finland
  08-09-2016

  25 miljoner euro för högskolors utveckling av utbildningen

  Undervisnings- och kulturministeriet har nu utlyst ett totalt belopp på 25 miljoner euro i understöd som kan sökas av högskolor från och med i dag. Med anslaget ska digitala lärandemiljöer stärkas och förutsättningarna för att studera året om förbättras.

 • flexibelt lärande IKT kompetens |Norden
  06-09-2016

  Virtuell mobilitet – internationalisering på hemmaplan

  Genom digitala lärmiljöer, verktyg och nätverk kan både studerande och lärare arbeta i internationella grupper och projekt, läsa kurser från utländska universitet, skapa communities of practice osv utan att behöva resa.

 • competence development accreditation of prior learning education policy |Europa
  05-09-2016

  Everyone will benefit from better validation policies

  Validation of non-formal and informal learning makes our labour markets more resilient and contributes to the integration of migrants and refugees by valuing the prior knowledge and experiences of people.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  01-09-2016

  Fald i antallet af voksne, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA har analyseret, hvad der er sket med aktiviteten i voksensporet på erhvervsuddannelserne efter erhvervsuddannelsesreformen 2015.

 • kotoutuminen osaamisen kehittäminen |Danmark
  31-08-2016

  Kuntien kotouttamistoimenpiteiden tuloksissa eroja

  Tanskalainen kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA on koonnut pakolaisten ja maahanmuuttajien työllistymistä käsittelevän tutkimuksen tuloksia julkaisuunsa ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet” (Kotouttaminen. Tie työmarkkinoille”).

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  31-08-2016

  Kolmikantasopimuksella lisää harjoittelupaikkoja

  Tanskan hallitus ja työelämäosapuolet ovat solmineet sopimuksen, jonka avulla on tarkoitus luoda 8000–10 000 uutta harjoittelupaikkaa vuosittain.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Finland
  31-08-2016

  Historiallinen uudistus ammattikoulutuksen tutkintorakenteeseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä ehdottaa ammattitutkintojen määrän vähentämistä nykyisestä 351:stä 166:een.

 • korkeakoulutus |Færöerne
  31-08-2016

  Kiinnostus korkeakoulutusta kohtaan kasvussa Färsaarilla

  Färsaarilla opiskelu ja Färsaarten yliopisto hakukohteena eivät koskaan ole olleet yhtä suosittuja kuin nyt.

 • demokratia |Island
  31-08-2016

  Reykjavikin Pohjolan talossa yhteiskunta-aiheinen festivaali

  Pohjolan talossa ja sen lähistöllä järjestetään 2.–3.9. kaksipäiväinen yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä festivaali.

 • elinkeinoelämä |Sverige
  31-08-2016

  Nuorisotyöttömyys alhaisimmillaan 13 vuoteen

  Ruotsin työmarkkinaministeriön mukaan työllisyys kehittyy Ruotsissa erittäin myönteiseen suuntaan.

 • koulutuspolitiikka tutkimus |Norge
  31-08-2016

  Millaisia opettajia Norja haluaa?

  Opettajan roolia tarkastellut toimikunta on saanut kaksivuotisen työnsä päätökseen.

 • kotoutuminen |Norge
  31-08-2016

  Kymmenen käskyä yhtenäisemmän, tehokkaamman ja oikeudenmukaisemman kotouttamispolitiikan puolesta

  Ajatushautomo Agendan aloitteesta Norjassa perustettiin toimikunta pohtimaan, miten kotouttamispolitiikkaa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

 • menntastefna |Finland
  31-08-2016

  Sögulegar umbætur á starfsmenntun

  Stýrihópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins í Finnalandi hefur lagt til að starfsmenntabrautum fækki úr 351 í 166.

 • højere uddannelse kompetenceudvikling |Færöerne
  31-08-2016

  Aukinn áhugi á háskólanámi á Færeyjum

  Áhugi á námi í Færeyjum og að komast í nám við Háskólann á Færeyjum hefur aldrei verið meiri en nú.

 • lýðræði |Island
  31-08-2016

  Fundur fólksins við Norræna húsið í Reykjavík

  Fundur fólksins er lífleg tveggja daga hátíð um samfélagsmál í Norræna húsinu og næsta nágrenni þess dagana 2. og 3. september 2016.

 • atvinnulíf |Sverige
  31-08-2016

  Atvinnuleysi ungs fólks hefur ekki verið lægra í 13 ár

  Atvinnumálaráðuneytið tilkynnir að þróun atvinnuþátttöku í Svíþjóð sé afar jákvæð. Yfir 120.000 manns hafa fengið störf síðan haustið 2014 og atvinnuleysi er nú 6,8 prósent.

 • menntastefna rannsóknir |Norge
  31-08-2016

  Hverskonar kennara viljum við hafa í Noregi?

  Nefnd sem falið var að greina hlutverk kennara hefur verið að störfum í tvö ár.

 • innflytjendur |Norge
  31-08-2016

  Tíu skilaboð um heildrænni, skilvirkari og sanngjarnari stefnu í málefnum innflytjenda

  Þankabankinn Agenda átti frumkvæði að nýrri nefnd áhrifaríkra stjórnmálamanna af mið og vinstri væng auk helstu fræðimanna á sviðinu til þess að kanna tækifæri til úrbóta á stefnu um málefni innflytjenda í framtíðinni.

 • integration kompetenceudvikling |Danmark
  30-08-2016

  Forskel på resultater af integrationsindsats i kommunerne

  I en publikation om integration, ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet”, har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, samlet resultater af en undersøgelse, om flygtninge og indvandreres vej til arbejde.

 • Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
  uddannelsespolitik |Danmark
  30-08-2016

  Trepartsaftale skal sikre flere praktikpladser

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om, hvor der arbejdes frem mod at oprette 8- 10.000 flere praktikpladser årligt.

 • højere uddannelse kompetenceudvikling |Færöerne
  29-08-2016

  Øget interesse for højere uddannelse på Færøerne

  Aldrig før har interessen for at studere på Færøerne og få en studieplads ved Færøernes Universitet været så stor.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  28-08-2016

  Historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer

  En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att antalet yrkesexamina skulle minska från nuvarande 351 till 166.

 • erhvervsliv |Norden
  26-08-2016

  Fremtidens læring i arbejdslivet

  Nordiske eksperter fra forskellige sektorer i samfundet er samledes i Malmö den 26. august 2016 for at diskutere læring i arbejdslivet.

 • validering utbildningspolitik |
  19-08-2016

  Kommunerna måste kanske erbjuda validering

  I en departementsskrivelse (Ds 2016:24) förslår utbildningsdepartementet en rad förändringar för att på olika sätt öka antalet valideringar och förbättra arbetet med validering som sker inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt branscher.

 • Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
  näringsliv |Sverige
  19-08-2016

  Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 13 år

  Arbetsmarknadsdepartementet meddelar att utvecklingen av sysselsättningen är mycket positiv i Sverige.

 • forskning utdanningspolitikk |Norge
  18-08-2016

  Hva slags lærere vil Norge ha?

  Et utvalg har brukt to år på å utrede lærerrollen.

 • integrering |Norge
  18-08-2016

  Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk

  Tankesmien Agenda tok initiativ til et utvalg for å se på mulige forbedringer i framtidens integreringspolitikk.

 • Dagen innehöll också workshops, där vi diskuterade hur vi skall gå vidare.
  baskunskaper |Norden
  12-07-2016

  Hål i den nordiska basen försvagar

  Norden behöver göra något åt den stora gruppen med låga basfärdigheter.

 • perustaidot kielet |Sverige
  30-06-2016

  Kiinnostus ruotsi toisena kielenä -opintoja kohtaan kasvoi

  Opettajalehden mukaan korkeakoulujen ruotsi toisena kielenä -perusopintoihin hakeneiden määrä tuplaantui syksyllä 2016 edellisvuoteen verrattuna.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  30-06-2016

  Uusi tukimuoto työttömille, joilla on matala koulutustaso

  Hallitus ehdottaa uutta opintostarttitukea opiskelun aloittamisen kannustimeksi.

 • perustaidot |Norden
  30-06-2016

  Perustaidot yhtä tärkeitä työelämässä kuin yhteiskunnassakin

  Työelämän edustajat vahvistavat, että perustaidot ovat tärkeä työelämäosaamisen kehittämisen edellytys ja tapa kehittää Pohjoismaiden vahvuuksia.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Norden
  30-06-2016

  Aikuiskoulutuksesta ehdotetaan pakollista koko Pohjolassa

  Olisikin visionäärinen päätös, jos Pohjoismaat päättäisivät kehittää yhteisen mallin pakolliselle aikuis- ja täydennyskoulutukselle, Poul Nielson sanoo.

 • perustaidot osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Norden
  30-06-2016

  EU:n kymmenen tointa osaamisen parantamiseksi Euroopassa

  Viime viikolla EU-komissio hyväksyi uuden, kattavan osaamisohjelman.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-06-2016

  Avustuksia innovaatio- ja kehityshankkeisiin vuodelle 2016

  Vuonna 2010 Islannissa perustettiin oppimisen kehitysrahasto uuden aikuisten oppimista koskevan lain astuttua voimaan.

 • koulutuspolitiikka |Island
  30-06-2016

  Työelämän koulutuskeskukselle uusi johtaja

  Sveinn Aðalsteinsson on palkattu islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) johtajaksi.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Finland
  30-06-2016

  Tulevaisuuden opettajankoulutusta kehittämässä

  Opettajia, opiskelijoita ja eri sidosryhmiä on kutsuttu mukaan verkkoaivoriiheen esittämään ideoitaan ja ajatuksiaan suomalaisopettajien koulutuksen ja osaamisen tulevaisuudesta.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Færöerne
  30-06-2016

  Aikuiskoulutusta suunnitteilla Färsaarille

  Hallitus on asettanut tavoitteeksi luoda Färsaarille aikuiskoulutusta.

 • ohjaus |Færöerne
  30-06-2016

  Elinikäinen ohjaus ja kiinnittyminen työmarkkinoille

  Miten elinikäinen ohjaus voi tukea aktiivista työelämää sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden on vaikeaa kiinnittyä työmarkkinoille?

 • koulutuspolitiikka opitun tunnustaminen |Danmark
  30-06-2016

  Uusi mahdollisuus: AHOT-prosessi ennen ammattikoulutuksen aloittamista

  Heinäkuun alusta lähtien ammattikoulutuksen aloittamista suunnittelevat aikuiset voivat päästä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamismenettelyyn (AHOT) ennen opiskelupaikan saamista.

 • demokratia koulutuspolitiikka |Danmark
  30-06-2016

  Bornholmin politiikkatapahtuma jälleen käynnissä

  Folkemødet-tapahtuma järjestetään Bornholmissa kuudetta kertaa.

 • högre utbildning menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Aukinn áhugi á sænsku sem annað mál

  Í riti kennara kemur fram að umsækjendum um grunnnám háskólanna í sænsku sem annað mál hafi tvöfaldast á milli áranna 2015 og 2016.

 • menntastefna |Sverige
  30-06-2016

  Nýir styrkir fyrir atvinnuleitendur með litla formlega menntun

  Sænska ríkisstjórnin hefur lagt fram tillögur um nýja námsstyrki til þess að virkja fólk.

 • grunnleikni færniþróun menntastefna |Norden
  30-06-2016

  Grunnleikni jafn mikilvæg í atvinnulífinu og samfélaginu

  Fulltrúar atvinnulífsins staðfesta að grunnleikni sé mikilvæg forsenda færniþróunar í atvinnulífinu og ein leið til þess að þróa styrk Norðurlandanna.

 • menntastefna vuxnas lärande |Norden
  30-06-2016

  Fullorðinsfræðsla verði skylda á Norðurlöndum

  Ríkisstjórnir norrænu landanna eiga að beita sér fyrir því að fullorðinsfræðsla og endurmenntun verði skylda fyrir allt vinnandi fólk á Norðurlöndum og koma á fót kerfi þar að lútandi með aðstoð frá aðilum vinnumarkaðarins.

 • grunnleikni færniþróun menntastefna |Norden
  30-06-2016

  Tíu aðgerðir ESB til þess að efla færni í Evrópu

  Nýlega samþykkti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins nýja stefnu færniþjálfunar.

 • menntastefna voksenlæring |Island
  30-06-2016

  Úthlutun til nýsköpunar- og þróunarverkefna 2016

  Í framhaldi af lögum um framhaldsfræðslu frá 2010 var Þróunarsjóði framhaldsfræðslu komið á laggirnar.

 • menntastefna voksenlæring |Island
  30-06-2016

  Nýr framkvæmdastjóri hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins

  Sveinn Aðalsteinsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  30-06-2016

  Kennaranám framtíðarinnar í þróun

  Kennarar, stúdentar og ólíkir hagsmunaðilar hafa fengið boð um að taka þátt í hugmyndasmiðju á vefnum en þar hægt er að leggja fram hugmyndir og hugsanir um framtíðarmenntun og færni finnskra kennara.

 • færniþróun menntastefna |Færöerne
  30-06-2016

  Áform um fullorðinsfræðslu á Færeyjum

  Ríkisstjórnin hefur sett sér markmið um koma á fullorðinsfræðslu á Færeyjum.

 • vejledning |Færöerne
  30-06-2016

  Æviráðgjöf og tengsl við vinnumarkað

  Hvernig getur æviráðgjöf eflt og stutt stöðu einstaklinga sem eiga erfitt með að fóta sig á vinnumarkaði?

 • menntastefna raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Ný tækifæri til raunfærnimats til þess að fá inngöngu í starfsnám

  Frá 1.júlí geta fullorðnir sem óska eftir að fara í starfsnám gengið í gegnum mat á raunfærni áður en þeir fá inngöngu í námið.

 • lýðræði raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi

  Í sjötta skipti fór fundur fólksins fram á Borgundarhólmi.

 • validering |Europa
  29-06-2016

  Validering i Europa och Norden

  Som bäst pågår ett slutseminarium i AVA-projektet i Bryssel. Resultatet är en verksamhetsplan för validering av vuxnas lärande, speciellt inom folkbildning.

 • kompetensutveckling |Norden
  29-06-2016

  Nordiskt seminarium om framtidens kompetensbehov

  Nordiskt seminarium om framtidens mobilitet och samarbete i Norden.

 • Rigmor Dam, uddannelsesminister, Eyðgunn Samulesen, socialminister, og Henrik Old, minister for trafik og arbejdsmarkedsforhold.
  uddannelsespolitik voksenlæring kompetenceudvikling |Færöerne
  28-06-2016

  Planer om voksenuddannelse på Færøerne

  Regering har sat sig som mål, at få etableret voksenuddannelse på Færøerne.

 • Repræsentanter fra Socialforvaltningen, Socialministeriet, revalideringsinstitutionen Dugni, NVL og vejlederuddannelsen ved Færøernes Universitet.
  vejledning livslang læring |
  27-06-2016

  Livslang vejledning og tilknytning til arbejdsmarkedet

  Hvordan kan livslang vejledning (LLV) bidrage til og støtte op omkring et aktivt arbejdsliv for personer, som har svært ved at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet?

 • uddannelsespolitik |Island
  27-06-2016

  Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016

  Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.

 • Sveinn Aðalsteinsson.
  uddannelsespolitik |Island
  24-06-2016

  Ny direktør for Arbeidslivets utdanningssenter

  Sveinn Aðalsteinsson er ansatt som direktør for Arbeidslivets utdanningssenter.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  23-06-2016

  Framtidens lärarutbildning under utveckling

  Lärare, studerande och olika intressegrupper har inbjudits till en tankesmedja på webben för att komma med idéer och tankar om de finländska lärarnas framtida utbildning och kompetens.

 • utbildningspolitik kvalitetssäkring |Sverige
  23-06-2016

  Kostsamt med dålig utbildning

  Många svenskar har föreställningen att utbildning är gratis. Ingenting kunde vara mer fel, skriver Tove Mellgren i en ledare.

 • Från föreningen Yggdrasils lajv, inspirerade av JK Rowlings värld.
  folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  23-06-2016

  Personlig utveckling genom lajv

  Lisa Nordemo, student på Sigtuna Folkhögskola, har under hösten studerat ämnet personlig utveckling genom lajv.

 • realkompetencevurdering (RKV) uddannelsespolitik |Danmark
  22-06-2016

  Ny mulighed for at blive kompetencevurderet før optagelse på en erhvervsuddannelse

  Fra 1.juli kan voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse få en kompetencevurdering, før de er optaget på en uddannelse.

 • baskunskaper kompetensutveckling utbildningspolitik |Norden
  21-06-2016

  Baskunskaper lika viktigt i arbetslivet som i samhället

  Representanter från arbetslivet bekräftar att baskunskaper är en viktig förutsättning för kompetensutveckling i arbetslivet och ett sätt att utveckla nordiska styrkepositioner.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  21-06-2016

  Vuxenutbildning föreslås bli obligatorisk i hela Norden

  De nordiska regeringarna bör gå in för obligatorisk vuxenutbildning och -fortbildning för alla löntagare i Norden och sätta utbildningarna i system med hjälp av arbetsmarknadens parter.

 • Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet
  hållbar utveckling |Sverige
  21-06-2016

  ”Samarbete är avgörande för att lyckas med de globala utmaningarna”

  Professor Johan Rockström har i en intervju med Svenska dagbladet efterlyst en ”nationell folkbildningskampanj” om målen i Sverige.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Ny gymnasiereform skærper adgangskrav

  Regeringen har indgået et bredt forlig om en ny gymnasiereform.

 • kompetensutveckling baskunskaper utbildningspolitik |Norden
  20-06-2016

  EU:s tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa

  Förra veckan antog EU-kommissionen en ny omfattande kompetensagenda.

 • demokrati uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Folkemøde på Bornholm er i gang

  For sjette gang gennemføres et folkemøde på Bornholm.

 • invandrare |Sverige
  20-06-2016

  Projekt ska ge jobb åt nyanlända

  500 nyanlända ska få chansen att komma ut i jobb. Det nya projektet KOM mot jobb startar i höst i samarbete med bland annat Varbergs kommun.

 • Jim Andersén i mitten, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, leder projektet ”Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet” som vänder sig till små och medelstora företag.
  hållbar utveckling näringsliv |Sverige
  17-06-2016

  Forskning: Rätt företagsstrategier kan ge positiv effekt på hållbar utveckling och konkurrenskraft

  Kan små och medelstora företag ta ett miljöansvar utan att samtidigt förlora i konkurrenskraft?

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  17-06-2016

  Utbildningsaktörer får 185 miljoner för utbyten utomlands

  Universitets- och högskolerådet (UHR) beviljar skolor, yrkes- och vuxenutbildningar i Sverige totalt närmare 62 miljoner kronor för utbyten i Europa.

 • Per-Arne Andersson
  integration flexibelt lärande |Sverige
  16-06-2016

  Mer undervisning ska ske digitalt

  I höst ska länsstyrelserna ta fram nya typer av lärplattformar där asylsökande får lära sig svenska med mer digitalt stöd och mindre lärarinsatser.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  15-06-2016

  Ökat intresse för ämnet svenska som andraspråk

  Lärarnas tidning rapporterar att antalet förstahandssökande till lärosätenas grundkurser i svenska som andraspråk hösten 2016 fördubblats jämfört med 2015.

 • utbildningspolitik |Sverige
  14-06-2016

  Nytt stöd för arbetslösa med kort utbildning

  Regeringen föreslår ett nytt rekryterande studiestartsstöd.

 • Emmastina Dannered (hudterapeut, bronsmedalj i VM 2015), Daniel Wiberg (Företagarna), Frida Gustafsson (fordonslackerare, silvermedalj i VM 2015)
  yrkesutbildning näringsliv |Sverige
  13-06-2016

  Yrkesutbildningar viktig nyckel för framtida kompetens till företag

  Eget företagande är mycket vanligare bland yrkesutbildade än bland mer teoretiskt skolade akademiker. Därför måste eget företagande uppmuntras som en naturlig del i utbildningen.