Filter DialogWeb • Idrott och hälsa ligger Stefan Öfverström varmt om hjärtat. Han drev en sportbutik i flera år innan han tog klivet tillbaka till vårdbranschen.
  flexibelt lärande fortbildning kompetensutveckling |Sverige
  19-10-2020

  Stefan byter sportskorna mot blodtrycksmätare

  Stefan Öfverström, Åland bytte bransch mitt i livet. Från egenföretagare och att driva en sportbutik till blivande sjuksköterska.

 • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
  utbildningspolitik distansutbildning |Sverige
  12-10-2020

  ”Det digitala språnget kommer att gynna oss lång tid framöver”

  Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning?

 • Företagarna Josefin Isaksson och Jutta Saarinen har många olika utbildningar i bagaget. Foto: Camilla Lindberg
  glesbygd näringsliv hållbar utveckling innovation vuxenutbildning |Finland
  05-10-2020

  Lillgården – en framgångssaga på finska landsbygden

  Jag har alltid haft en känsla av att jag kommer att bli företagare, säger odlingshortonomen Josefin Isaksson. En dag hände det. Tillsammans med båtbyggaren Jutta Saarinen startade hon ett unikt familjedaghem inom hållbar utveckling. Men först skaffade hon sig en yrkesexamen i företagsamhet. I dag är det kö till Lillgården i Kimito.

 • Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018
  símenntun dreifmenntun náms- og starfsráðgjöf færniþróun |Finland
  01-10-2020

  PUK breytti finnskum starfsmenntaskólum

  Í Finnlandi hefur verið tekin upp ný aðferð í starfsnámi er varðar þróun persónulegrar þekkingaráætlunar (personliga utvecklingsplaner för kunnande skammstafað PUK)

 • Henriette Eriksson sai uuden ammatin vuoden 2018 ammattikoulutusuudistuksen myötä.
  elinikäinen oppiminen monimuoto-opetus ohjaus osaamisen kehittäminen |Finland
  01-10-2020

  HOKS muutti Suomen ammatilliset oppilaitokset

  Ammatillisessa koulutuksessa on Suomessa otettu käyttöön henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat

 • Nordisk visjon. Illustration: Process Ink
  livslang læring voksnes læring bærekraftig utvikling |Norden
  29-09-2020

  NVL-konferansen 2020 med bærekraft som tema i digitalt storspill

  Å bygge ei bru over fra kunnskap til handling for å skape et bærekraftig samfunn, med livslang læring som brohoder. Dette er hva NVL-konferansen 2020 jobbet iherdig med en hel dag til ende. Med FNs bærekraftmål og Nordisk ministerråds visjon 2030 høyt oppe i bevisstheten kjørte konferansen i gang med nesten 200 deltakere fra hele Norden, mange fasilitatorer, en rekke gruppesesjoner og flittig bruk av fem-seks ulike nettsteder og verktøy. Tanker og samtaler i rask rekkefølge, og en teknisk sjonglering det står respekt av!

 • Byggevirksomhet krever omfattende fagkompetanse fra første spadetak. Her fra grunnarbeidet ved Oksenøya skole i Bærum kommune. Foto: Torhild Slåtto
  kompetanseutvikling livslang læring fleksibel læring |Norge
  28-09-2020

  Norge med ambisiøs reform: Ingen skal gå ut på dato

  Hele Europa har et kompetanseunderskudd. Noen har aldri fått den grunnutdanningen de burde hatt. Andre har en utdatert kompetanse. Mange trenger etterutdanning for å følge med i omstilling i arbeidslivet.

 • Foto: ThisIsEngineering
  livslang læring fleksibel læring etter- og viderutdanning |Norge
  28-09-2020

  Skolene må gjøre jobben

  Regjeringen er helt avhengig av innsats fra utdanningsaktører på alle nivåer for å nå de høye målene som er satt i Kompetansereformen.

 • Några av deltagarna hade aldrig provat boule förut, ett spel som passar alla åldrar.
  glesbygd integration invandrare |Sverige
  22-09-2020

  Åre ser alla inflyttade som en resurs

  I glesbygdskommunen Åre har ledningen bestämt sig för att välkomna nyanlända och se dem som en tillväxtresurs. För att de ska vilja stanna och bidra till samhället arbetar kommunens anställda hårt för att alla ska känna sig välkomna.

 • glesbygd integration invandrare |Sverige
  21-09-2020

  Berättelser om det nya livet i Åre

  Människor från många olika delar av världen har med kommunens hjälp hittat utbildning och arbete i Åre. Här är fem berättelser.

 • Vi må ikke skille fornuft og følelse ad, så Grundtvig ville måske have skrevet en sang for at sætte ord på klima og bæredygtighed, mener Kirsten Margrethe Andersen.
  bæredygtig udvikling demokrati folkeoplysning |Danmark
  14-09-2020

  Hvad ville Grundtvig have sagt til klimadebatten?

  Det er ikke kun politikerne, der må forholde sig til de svære diskussioner og dilemmaer, som klimadiskussionen rejser. Det er også en bunden opgave for folkeoplysningen, mener formanden for Grundtvigsk Forum, Kirsten Margrethe Andersen.

 • Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
  livslångt lärande flexibelt lärande vägledning kompetensutveckling |Finland
  07-09-2020

  PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

  Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

 • Foto: Free-Photos
  integration læse- og skrivefærdighed kortuddannede |Færöerne
  31-08-2020

  Bedre adgang til samfundet

  Alfarådet er et NVL-netværk, der arbejder for en bedre integration, bl.a. med fokus på kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder.

 • Foto: Jeswin Thomas
  hæfniviðmið færniþróun |Danmark
  27-08-2020

  Það á að lesa stærðfræði ekki aðeins reikna

  Í stað þess að láta nemendur reikna dæmi eftir dæmi í stærðfræðitímum, ætti að leggja mun meiri áherslu á yfirferð yfir texta, en gert er í dag. Það finnst Hannesi Hilmarssyni, stærðfræðikennara við Menntaskólann við Sund allavega, en hann hefur síðastliðin 25 ár nýtt um 80 prósent kennslustunda .

 • NVL:n perustaitoverkosto
  perustaidot demokratia tietotekniset taidot |Norden
  26-08-2020

  Puutteelliset digitaidot uhka pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle

  NVL:n perustaitoverkoston tuoreessa raportissa pureudutaan siihen, miten puutteellinen digiosaaminen saattaa vaikuttaa pohjoismaisia demokratioita kohtaan tunnettuun luottamukseen. DialogWeb haastatteli verkoston jäsentä Hanne Størsetiä, joka työskentelee analyytikkona ja on yksi raportin kirjoittajista.

 • tietotekniset taidot aikuisten oppiminen perustaidot |Norden
  26-08-2020

  Digitalisaatio mullistaa peruslaskutaidot

  Matemaattiset perustaidot ovat muuttumassa kovaa vauhtia digitalisaation myötä. Sovellus- ja verkkopohjaisista toiminnoista tulee yhä abstraktimpia, ja niiden taustalla oleva matematiikka mutkistuu. NVL esitti kolmelle pohjoismaiselle asiantuntijalle kaksi kysymystä, jotta ymmärtäisimme paremmin tulevaisuuden matematiikan opetusta.

 • Maria Bernhardsen er medlem av NVL-nettverket Kompetensförsörjning i och för arbetslivet.
  kompetanseutvikling næringsliv |Norden
  24-08-2020

  Norden – mitt hem, min bas, min trygghet

  Du kan møte på Maria Bernhardsen i travle Stockholmgater med hodet fullt av kompetansespørsmål. Men i fritiden setter hun kursen ut av byen, aller helst på sin Harley Davidson. Arbeidsmarkedseksperten i Svenskt Næringsliv er en dyptpløyende generalist med mange jern i ilden, også nordiske. I dag er hun vår profil i Norden.

 • IT færdigheder voksenlæring basiskompetence |Danmark
  17-08-2020

  Digitaliseringen revolutionerer basale regnefærdigheder

  Grundlæggende matematiske færdigheder er under hastig forandring i takt med digitaliseringen. App- eller webbaserede handlinger bliver mere abstrakte, samtidig med at matematikken bag bliver tilsvarende kompliceret. NVL stiller to spørgsmål til tre nordiske eksperter for at blive klogere på fremtidens matematikundervisning.

 • Foto: Jeswin Thomas
  læringsresultat kompetenceudvikling |Danmark
  17-08-2020

  Matematik skal læses – ikke regnes

  I stedet for at sætte elever til at regne opgave efter opgave i matematiktimerne, bør man prioritere tekstgennemgang langt mere, end tilfældet er i dag. Det siger matematikunderviser Hannes Hilmarsson, der har stor succes med at vægte læsning højere end problemløsning i sine timer.

 • NVL-netværket Grundlæggende færdigheder
  basiskompetence demokrati IT færdigheder |Norden
  10-08-2020

  Manglende digitale kompetencer er en trussel mod den nordiske velfærdsstat

  Ny rapport fra NVL-netværket Grundlæggende færdigheder stiller skarpt på, hvad manglende digitale kompetencer kan betyde for tilliden til de nordiske demokratier. DialogWeb tog en snak med netværksmedlem Hanne Størset, der arbejder med analyse og er en af forfatterne bag rapporten.

 • bæredygtig udvikling folkeoplysning |Danmark
  03-08-2020

  Bæredygtigheden er i skred på højskolerne

  Hvordan får man bæredygtighed og udlandsrejser, som de fleste højskoler tilbyder, til at passe sammen. Det er bare en af de ting, som højskolerne diskuterer for tiden. For også eleverne presser på for en mere bæredygtig profil.

 • bæredygtig udvikling folkeoplysning |Danmark
  03-08-2020

  Højskolerne kommer ikke udenom fag i bæredygtighed

  Nikolaj Voldum Ahlburg er valgfagslærer og underviser i tre fag om bæredygtighed på Testrup Højskole. Der er altid fyldt op på holdene. Han oplever en generation, som tager klimaforandringer meget alvorligt og presser på for, at højskolerne også gør det.

 • Skjermavtrykk fra EduCamp 7. mai 2020
  nettundervisning læringsutbytte voksenopplæring |Island
  29-06-2020

  Ny tilnærming overlever viruset

  I de siste tiårene har voksne på Island kunnet velge mellom flere varierte fleksible studietilbud. Men lærekreftene sto fremfor helt nye utfordringer som fulgte koronakrisen. Vender de tilbake til livet som før eller lever nye måter og metoder lenger enn viruset?

 • Henrika Nordin on Bildningsalliansenin toiminnanjohtaja. Kuva: yksityinen arkisto
  vapaa sivistystyö täydennyskoulutus kestävä kehitys |Finland
  25-06-2020

  Suomi kouluttaa tulevaisuusagentteja

  Suomessa koulutetaan parhaillaan agentteja, joiden on määrä muuttaa ekososiaalisen sivistyksen kenttää. Syksyllä 2020 loppuvassa täydennyskoulutushankkeessa on mukana 60 osallistujaa vapaan sivistystyön oppilaitoksista.

 • Professori Arto O. Salosesta huokuu filosofinen ja elämänmyönteinen asenne. Kuva: Juha Törmälä
  kestävä kehitys motivaatio elinikäinen oppiminen |Finland
  24-06-2020

  Hän uskoo hyvään elämään ja auringonnousun aloihin

  Talousjärjestelmämme lähtökohtana on tyytymätön kansalainen, joka on kyltymätön kuluttaja. Mutta mihin hyvä elämä oikeastaan perustuu? Tätä professori Arto O. Salonen kysyy itseltään epidemian keskellä. Salonen on suomalainen kestävän kehityksen koulutuksen asiantuntija, joka kritisoi voimakkaasti nykyajan elämäntapaa.

 • Menntun nýtur mikillar virðingar í Finnlandi. Myndin sýnir þinghúsið í Helsinki þar sem einnig er fjallað er um menntamál. Mynd: Hanne Salonen
  grunnleikni færniþróun símenntun nám fullorðinna |Finland
  23-06-2020

  "Við höfum tekið djarfa ákvörðun í Finnlandi“

  Evrópa er eitt af elstu stóru hagkerfum heims. Þess vegna fjárfestir Evrópusambandið í fullorðinsfræðslu og sambandið mun um ókomna framtíð halda áfram að fjárfesta í henni. Það sama á við um Finna af fullum krafti, segir Erno Hyvönen frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu í Finnlandi.

 • Karin Jacobson grundade tillsammans med Anna Seltman klimatnätverket för folkhögskolepersonal i Sverige. Foto: Marja Beckman
  hållbar utveckling fortbildning |Sverige
  22-06-2020

  Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

  Vem ska driva frågan om ett framtida hållbart samhälle, om inte folkbildningen? Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

 • Utbildning har en hög status i Finland. Här ses Riksdagshuset i Helsingfors där också utbildningsfrågor behandlas. Foto: Hanne Salonen
  baskunskaper kompetensutveckling livslångt lärande vuxenutbildning |Finland
  15-06-2020

  ”Vi har fattat ett djärvt beslut i Finland”

  – Europa är en av de äldsta stora ekonomierna. Därför investerar EU i vuxenutbildningen och unionen kommer också i framtiden att fortsätta att investera i den. Det här gäller också Finland i sin fulla styrka, säger Erno Hyvönen från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

 • På Sprogcenter Midt bruger kursisterne en app, hvor de kan se deres skema, melde fravær og gå direkte til forskellige links til sprogligt materiale.
  sprog fjernundervisning IT færdigheder fleksibel læring |Danmark
  11-06-2020

  Vi skal have alle med

  Danske erfaringer med online undervisning i den grundlæggende litteracitet.

 • WhatsApp fremhæves som et digitalt verktøj, som mange deltagere allerede kender, og som også er let at bruge for læreren, både til individuel kommunikation, til samtale og deling i grupper.
  basiskompetence fjernundervisning sprog IT færdigheder |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiske erfaringer med fjernundervisning i den grundlæggende litteracitet

 • Annette Aass Vågmo, Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten
  språk nettundervisning IKT-kunnskap fleksibel læring |Norge
  11-06-2020

  Hjemmeskole for alfa? Selvsagt funker det!

  - Jeg tror de lærer mer nå, jeg, sier lærer Sissel Braaten ved Delta Skole AS i Indre Østfold.

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  språk baskunskaper distansutbildning IKT kompetens |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiska erfarenheter från distansundervisning i grundläggande litteracitet

 • Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland. Foto: privat arkiv
  folkbildning fortbildning hållbar utveckling |Finland
  04-06-2020

  Finland utbildar agenter för framtiden

  I Finland utbildar man som bäst agenter som ska förändra området för ekosocial bildning. I fortbildningsprojektet som avslutas hösten 2020 deltar som bäst 60 deltagare från olika läroinrättningar inom den fria bildningen.

 • Professor Arto O. Salonen har en stark filosofisk och livsbejakande utstrålning. Foto: Juha Törmälä
  hållbar utveckling motivation livslångt lärande |Finland
  04-06-2020

  Han tror på det goda livet och soluppgångens branscher

  Vårt ekonomiska system bygger på en missnöjd medborgare som är en omättlig konsument. Men vad är egentligen grunden för ett gott liv? Den frågan ställer sig professor Arto O. Salonen mitt i epidemin. Han är en finländsk expert inom utbildningsområdet för hållbar utveckling och starkt kritisk till samtidens sätt att leva.

 • Christer Olsson. Mynd: Úr einkaeigu
  grunnleikni upplýsingatækni nám fanga |Sverige
  27-05-2020

  Hvernig eiga þeir sem sitja í fangelsi að afla sér stafrænnar hæfni?

  Til þess að vera virkur í samfélaginu er nauðsynlegt að hafa grunnleggjandi starfræna hæfni. En hvernig eiga þeir sem sitja í fangelsi að afla sér stafrænnar hæfni án þess að örygginu sé stefnt í hættu? Christer Olsson starfar hjá Fangelsismálastofnuninni í Svíþjóð er með í norrænum vinnuhópi sem hefur kannað tækifæri til aukinnar notkunar upplýsingatækni fyrir námsmenn í fangelsi.

 • Hållbarhet både när det gäller miljön och det sociala är viktigt påpekar Camilla Karlsson. Sune Gustafsson tar hand om gamla böcker som kommit in.
  hållbar utveckling lika möjligheter motivation |Åland
  26-05-2020

  Emmaus hjälper långtidsarbetslösa

  Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

 • Foto: Pexels
  kompetenceudvikling innovation voksenuddannelse |Danmark
  18-05-2020

  Samarbejde styrker arbejdet med diversitet

  Det kan sætte nye udviklingsprocesser i gang og give større arbejdsglæde, når man tager livtag med de sædvanlige arbejdsgange på en arbejdsplads – sammen og på lige fod. Det viser kompetenceudviklingsprojektet VALUE.

 • Christer Olsson. Foto: Privat
  baskunskaper IKT kompetens fängelseutbildning |Sverige
  13-05-2020

  Hur ska de som sitter i fängelse få digital kompetens?

  För att klara sig i samhället behövs en grundläggande digital kompetens. Men hur ska de som sitter i fängelse få digitala kunskaper, utan att säkerheten äventyras? Christer Olsson på Kriminalvården i Sverige ingår i en nordisk arbetsgrupp som har undersökt möjligheterna till utökad användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) för studerande i fängelse.

 • Norge har mangel på snekkere og andre bygningsarbeidere. I dag løses det med utenlandske arbeidere. Hvordan skal det løses i framtiden? Foto: Torhild Slåtto.
  kompetanseutvikling bærekraftig utvikling næringsliv |Norge
  04-05-2020

  Teknologi og klima vil prege framtidens kompetansebehov

  DialogWeb utfordrer partene i arbeidslivet

 • Maður getur ekki bara stungið hefðbundinni bekkjarkennslu í samband við rafmagn, en sérfræðingar telja samt nokkra sameiginlega þætti í hefðbundinni kennslu og fjarkennslu sem hægt henta líka á vefnum.
  fjarkennsla símenntun upplýsingatækni |Danmark
  28-04-2020

  Veldur kórónaveiran heljarstökki stafrænnar þróunar?

  Kennurum er kastað út í fjarkennslu og það veitir aðra og nýja reynslu. En verður það ef til vill til þess að fjarkennsla öðlast viðurkenningu eftir að kórónufaraldrinum lýkur? Bæði og segja sérfræðingarnir.

 • Foto: Anna Nylunds privata fotosamling
  perustaidot luku- ja kirjoitustaito |Finland
  28-04-2020

  Anna juoksee maratoneja ja opettaa uussuomalaisia lukemaan

  Anna Nylund on työhönsä intohimoisesti suhtautuva opettaja, joka juoksee maratoneja niin usein kun ehtii. Niiden välissä hän opettaa maahanmuuttajille lukutaitoa ja suomen kieltä Eiran hienostokaupunginosassa. – Yritän hoitaa työni niin, että jaksan olla innostunut siitä vielä 30 vuoden päästäkin.

 • Naturen er en vigtig del af de unges højskoleophold. (foto: Edvard Nyholm Debess)
  folkeoplysning bæredygtig udvikling livslang læring |Færöerne
  27-04-2020

  Den nordiske folkehøjskole og bæredygtighed

  Et ophold på en folkehøjskole. Mere nordisk bliver det næppe. Med undervisning og det levende ord var det de nordiske folkehøjskolers ærinde at gøre voksne mennesker til gode samfundsborgere.

 • Man kan ikke bare sætte strøm til den normale klasseundervisning, men der er alligevel nogle træk fra den almindelige en til en-undervisning, der kan bruges online, mener eksperter.
  fjernundervisning efter- og videreudddannelse IT færdigheder |Danmark
  20-04-2020

  Bliver coronaen det digitale tigerspring?

  Underviserne er kastet ud i den digitale undervisning, og det giver nogle andre og nye erfaringer. Men bliver det også gennembruddet for fjernundervisningen post corona? Både-og siger eksperterne.

 • Fjernundervisningen kan foregå alle steder, og den fleksibilitet tiltrækker mange unge, mener den engelske professor og ekspert i e-læring, Gilly Salmon.
  fjernundervisning læringsresultat IT færdigheder |Danmark
  15-04-2020

  Vi kommer ikke tilbage til, hvor vi var

  Hvis den nuværende corona-situation med tvungen fjernundervisning bliver grebet rigtigt an, vil det forandre verden. Det mener den engelske professor Gilly Salmon, en af verdens førende eksperter inden for e-læring.

 • Foto: Startup Stock Photos
  fjernundervisning vejledning |Grønland
  14-04-2020

  eVejledning i Grønland – nyt initiativ skal vejlede flere i uddannelse

  Nyt eVejledningsinitiativ i Grønland skal sikre, at flere borgere vejledes i uddannelse og træffer det rigtige uddannelsesvalg første gang.

 • Det nordiske prosjektet er i samsvar med både utviklingen på nordisk nivå og det nasjonale.
  voksnes læring |Island
  06-04-2020

  Digitalisering i turisme medfør spennende muligheter

  Det Islandske Turistrådet initierte et nordisk samarbeidsprosjekt om digitalisering innenfor turisme i 2019. Digitalisering skaper et mangfold av muligheter på lokalt, nasjonalt og nordisk nivå.

 • Foto: Marja Beckman
  validering folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  30-03-2020

  ”Begreppet livslångt lärande behöver fyllas med substans”

  Att göra skillnad. Det är Svante Sandells viktigaste drivkraft i sitt arbete. Tidigare, när han var lärare och rektor, såg han möjligtvis tydligare resultat av sitt arbete än idag. Som byråkrat på myndigheter har han blivit en spindel i nätet inom vuxenutbildning och validering i Sverige.

 • Opiskelijat harjoittelevat ruuan valmistusta ja kaunista esillepanoa lähes päivittäin.
  kotoutuminen aikuiskoulutus |Åland
  25-03-2020

  Ruotsi haltuun keittiössä

  Keittiöalan kotoutumiskoulutuksen ryhmässä on 13 henkilöä ja kahdeksan eri äidinkieltä. Koulussa kaikki kuitenkin puhuvat vain ruotsia keskenään. Tulevaisuuden haaveena on oman ravintolan avaaminen Ahvenanmaalla.

 • Í skólanum fá nemarnir nánast daglega æfingu í matreiðslu og að koma matnum fallega fyrir á fötum.
  aðlögun nám fullorðinna |Åland
  25-03-2020

  Læra sænsku í eldhúsinu

  Í hópi innflytjendamenntunar í matreiðslu eru 13 einstaklingar með átta ólík móðurmál. En í skólanum tala þeir aðeins saman á sænsku. Framtíðardraumurinn er að opna veitingastað á Álandseyjum.

 • läs- och skrivkunnighet baskunskaper |Finland
  23-03-2020

  Anna löper maraton och lär nyfinländare läsa

  Anna Nylund är en passionerad lärare som springer maratonlopp så ofta hon hinner. Däremellan undervisar hon nyanlända i läsning och finska i den fashionabla stadsdelen Eira i Helsingfors.
  – Jag försöker sköta mitt jobb på ett sådant sätt att jag ska orka vara inspirerad också om trettio år.

 • Kristianna Mortansdóttir arbejder som leder af den nye Voksenvejledning på Færøerne. Foto: Vegleiðingarstovan
  vejledning voksenuddannelse |Færöerne
  16-03-2020

  Voksenvejledning på Færøerne – italesættelse af uudtalte drømme

  En uafhængig voksenvejledning er en nødvendig og tiltrængt mulighed for voksne uddannelsessøgende, siger vejleder Kristianna Mortansdóttir, der siden oktober 2019 har arbejdet som leder for den nyligt åbnede Vegleiðingarstovan, eller Voksenvejledning.

 • :Nästan varje dag i skolan får de studerande öva på matlagning och snygga uppläggningar på fat.
  integration vuxenutbildning |Åland
  07-03-2020

  De lär sig svenska i köket

  I gruppen integrationsutbildning inom kök finns det 13 personer med åtta olika modersmål. Men i skolan pratar de bara svenska med varandra. Framtidsdrömmen är att öppna en egen restaurang på Åland.

 • Seniorforsker Lars Ueland Kobro, Universitetet i Sørøst-Norge.
  innovasjon like muligheter motivasjon |Norge
  29-02-2020

  Å skape velferd sammen - med innbyggeres livserfaring som ressurs

  Samskaping er et uttrykk som dukker opp mange steder. Det er et tydelig ord, altså å skape sammen. Men hva betyr det egentlig?

 • Ansvarlig for Stabæks Gatelag, Espen Lindmark
  motivasjon integrering livslang læring |Norge
  29-02-2020

  Mer enn å vinne fotballkamper …

  Mye dreier seg selvsagt om å vinne fotballkamper, men de siste sju årene har Stabæk Fotball også engasjert seg i en spesiell form for samfunnsnyttig aktivitet, nemlig Gatelag.

 • Þátttakendur í pallborðsumræðum um raunfærnimat voru; stjórnandinn Anna Kahlson, Thomas Persson, (bæði frá Fagháskólastofnuninni), Elin Landell, (Raunfærnimatsnefndinni), Helene Myslek, (Menntamálastofnun), Pontus Juhlin, (Kronoberg héraði), Erik Blomgren, (Sænska viðskiptaráðinu) samt Frida Boklund (Samtök atvinnurekenda).
  raunfærnimat menntastefna |Sverige
  24-02-2020

  Raunfærnimatsnefndin er komin í mark!

  Raunfærnimat er mikilvæg aðferð fyrir marga atvinnurekendur í Svíþjóð til þess að tryggja fyrirtækjum hæft vinnuafl. Raunfærnimatsnefndin í Svíþjóð skilaði greinargerð sinni í janúar og næsta skref er að ná til allra sem þurfa að fá færni sína metna. Innblástur var sóttur til norrænu nágrannanna.

 • Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
  glesbygd baskunskaper IKT kompetens vuxnas lärande |Finland
  24-02-2020

  Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

  Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport.

 • Konferenssin päättävään, validointia koskevaan paneelikeskusteluun osallistuivat paneelin vetäjä Anna Kahlson, Thomas Persson, (molemmat Myndigheten för yrkeshögskolan -virastosta), Elin Landell, (Validointineuvottelukunta), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) sekä Frida Boklund (Företagarna).
  opitun tunnustaminen koulutuspolitiikka |Sverige
  24-02-2020

  Validointikotka on laskeutunut

  Monille ruotsalaisille työnantajille aiemmin hankitun osaamisen validointi on tärkeä ratkaisu osaamisen varmistamisen ongelmaan. Validointineuvottelukunta sai loppumietintönsä valmiiksi tammikuussa, ja nyt on tärkeää tavoittaa kaikki ne, jotka tarvitsevat osaamisen validointia. Pohjoismaiset naapurimaamme toimivat inspiraation lähteinä.

 • Kristján Jóhann Kristjánsson. Hotelldirektør på hotell Klettur presenterer resultatene på NVL seminar i Reykjavik.
  kompetanseutvikling voksnes læring |Island
  24-02-2020

  Vil du låne en HR-konsulent?

  Driften av små og mellomstore virksomheter, som de aller fleste islandske virksomheter i turistbransjen er, lider ofte for mangel på målrettet trening av medarbeiderne.

 • I den avslutande paneldebatten om validering deltog moderatorn Anna Kahlson, Thomas Persson, (båda Myndigheten för yrkeshögskolan), Elin Landell, (Valideringsdelegationen), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) samt Frida Boklund (Företagarna).
  validering utbildningspolitik |Sverige
  02-02-2020

  Valideringsörnen har landat

  För många arbetsgivare i Sverige är validering en viktig lösning på kompetensförsörjningen. Valideringsdelegationen blev klar med sitt slutbetänkande i januari, och nu gäller det att nå alla dem som behöver få sina kunskaper validerade. Inspiration hämtas från våra nordiska grannländer.

 • Charlotte Romlund Hansen og Lise Lotte Toft
  grunnleikni nám fullorðinna |Norden
  28-01-2020

  Formennskuáætlun Dana 2020

  Græn, samkeppnishæf og félagslega sjálfbær Norðurlönd – einnig fyrir fullorðna. Megináhersla er á börn og ungt fólk í formennskuáætlun Dana fyrir Norrænu ráðherranefndina 2020, en fullorðnum er ekki gleymt, fullvissa Lise Lotte Toft skrifstofustjóri og Charlotte Romlund Hansen ráðgjafi í danska barna- og menntamálaráðuneytinu okkur um.

 • Foto: pexels.com, Tim Gouw
  nám fullorðinna færniþróun náms- og starfsráðgjöf |Norge
  26-01-2020

  Norðmenn koma skriði á þróun starfsferils með rafrænni ráðgjöf og verkfærum til sjálfshjálpar

  Í Noregi er lögð mikil áhersla á rafræna ráðgjöf um þróun starfsferils. Rafræn þjónustuveita átti að vera tilbúin síðastliðið haust, en til þess að tryggja gæði og virkja nýju sveitarfélögin (miklar sameiningar áttu sér stað í Noregi um sl. áramót innskot þýðanda) hefur þróunarfasinn verið framlengdur og nú er áætlað að þjónustan verði tilbúin haustið 2020.

 • Vegard Herlyng er daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, som har tatt resolutte grep for å tilby utdanning i bærekraft. Endringene skjer raskt, vi må lære i fart, sier han. Foto: Torhild Slåtto
  bærekraftig utvikling etter- og viderutdanning næringsliv |Norge
  23-01-2020

  Kongsvinger viser vei inn i framtida med bærekraftøkonomer og digitale ledere

  Næringsliv og offentlig sektor mangler kompetanse i bærekraftøkonomi. Dette kompetansegapet ble tydelig avdekket i en rapport utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Høgskolesenteret i Kongsvinger.

 • Charlotte Romlund Hansen (tv) og Lise Lotte Toft forklarer, at man spejler sig i FN’s verdensmål om uddannelse, og her spiller specielt de digitale skills for voksne ind, fordi det er vigtigt, at vi ikke får et A- og B-hold på området.
  voksenlæring basiskompetence |Norden
  22-01-2020

  Det danske formandskab 2020

  Et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtig Norden – også for voksne. Det er især børn og unge, der fokuseres på i det danske formandskab i Nordisk Ministerråd 2020, men de voksne er ikke glemt, forsikrer kontorchef Lise Lotte Toft og specialkonsulent Charlotte Romlund Hansen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 • Foto: Marja Beckman
  yrkesutbildning validering |Sverige
  10-01-2020

  ”Vi satsar 110 procent för att dessa pojkar ska klara sin utbildning”

  Strax utanför Göteborg ligger Bräcke gymnasium som är ledande i Sverige inom validering och yrkesutbildning av byggsektorn. Branschen har stora rekryteringsbehov. Därför startades nyligen en klass med utvisningshotade ungdomar som har fått stanna i Sverige med stöd av gymnasielagen.

 • innovation kompetenceudvikling |Norden
  09-01-2020

  Transformative Læringscirkler: En organisk og fleksibel model for læring

  Hvordan kan kompetencer udvikles hos de undervisere, der skal medvirke til et kontinuerligt kompetenceløft af voksne i et samfund og på et arbejdsmarked, der stadigt forandrer sig? Transformative Læringscirkler er et godt bud – til flere grupper.

 • Mynd: Birgitte Reimer
  fjarkennsla náms- og starfsráðgjöf símenntun |Norden
  06-01-2020

  Rafræn náms- og starfsráðgjöf er framtíðin

  Danir eru á góðri leið með að þróa rafræna náms- og starfsráðgjöf, sem verkfæri þar sem hægt er að nálgast ráðgjöf ýmist til almennrar menntunar eða fullorðinsfræðslu. Álendingar, Færeyingar og Grænlendingar telja góð tækifæri felast í rafrænni náms- og starfsráðgjöf.

 • Kuva: Birgitte Reimer
  etäopetus ohjaus elinikäinen oppiminen |Norden
  06-01-2020

  E-ohjaus on tulevaisuutta

  Tanskassa käytetään jo paljon e-ohjausta eli verkossa tapahtuvaan opinto-ohjaukseen tarkoitettua työkalua. Myös Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa uskotaan e-ohjauksen mahdollisuuksiin.

 • Sti på fjeldet med varder eller milepæle til at markere retningen. Der er brug for en klar retning for færøsk voksenuddannelse med politisk prioritering samt de nødvendige økonomiske ressourcer. Foto: privat.
  voksenuddannelse vejledning |Færöerne
  18-12-2019

  Voksenuddannelse – vigtigt med en chance til

  Politikeres holdning til voksenuddannelse på Færøerne, og betydningen af vejledning og gode rammer for voksenlæring.

 • Foto: Birgitte Reimer
  fjernundervisning vejledning livslang læring |Norden
  16-12-2019

  E-vejledning er fremtiden

  E-vejleding er godt i gang i Danmark, som et redskab, hvor man ved hjælp af internettet kan få vejledning til enten almen eller voksen læring. Også Åland, Færøerne og Grønland kan se de gode muligheder med e-vejledning.

 • Foto: Sigrun Svafa
  like muligheter fleksibel læring voksnes læring |Island
  09-12-2019

  Omvendt læring i Keilir aktiverer studenter

  Populære utdanningstilbud for voksne hvor forskjellige undervisningsmetoder og teknikker i skolearbeidet er foreslått for å dekke allsidige behov.

 • I arbetet med att stöda personer att hitta nya livsmål, en välfungerande vardag, att välja arbete eller studier är Thomas Mattsson, Kim Nordberg, Andreas Borenius och Kim Åstrand eniga om att värdegrunden är viktig som avstamp och där ingår begreppen som trygghet, respekt, förståelse, omtanke och ett värdigt bemötande. Foto: Annette Bergbo
  vuxnas lärande motivation |Åland
  02-12-2019

  PSS-stöd ger god rutin och nya livsmål

  Projektet ”Samordnad sysselsättning” (PSS) på Åland erbjuder individuellt stöd i att hantera de krav som ställs på en arbetsplats och även stöd i hemmet.
  – Jag var så trött på att bara gå hemma och göra ingenting. Jag ville jobba. Via PSS har jag en person som stöder mig, någon jag litar på. Det är det bästa plus jobbet och lönen.
  Det säger Andreas Borenius, deltagare i PSS som finansieras av Ålands landskapsregering och Europeiska Socialfonden.

 • Norjan kielen opettaja Karense Foslienin yksinkertainen ja innovatiivinen norjan kielen opetusmenetelmä on tavoittanut ison joukon ihmisiä. Kuva: Torhild Slåtto
  innovaatio aikuisten oppiminen monimuoto-opetus |Norge
  28-11-2019

  Innovointi koulutus- ja opetusalalla – helppoa määritellä, vaikeaa toteuttaa

  Innovatiivisuus on nyt muotia. Mieluiten innovaatioita pitäisi syntyä kaikilla aloilla, myös opetus- ja koulutusalalla. Innovoinnissa voidaan sanoa olevan kyse siitä, että keksitään jotain uutta ja hyödyllistä, jota sitten hyödynnetään. Määritelmä sinänsä on yksinkertainen, mutta innovointi itsessään on paljon vaativampaa.

 • Norskukennarinn Karense hefur náð til skara námsmanna með sinni einföldu, nýskapandi aðferð við norskukennslu og miðlun. Mynd: Torhild Slåtto
  nýsköpun nám fullorðinna fullorðinsfræðsla dreifmenntun |Norge
  27-11-2019

  Nýsköpun í menntun og fræðslu - auðvelt að skilgreina, erfitt að framkvæma

  Nýsköpun er komin í tísku. Við eigum helst að vera skapandi á öllum sviðum, líka í fræðslu og menntun. Nýsköpun má útskýra með því að finna upp á einhverju nýju, sem er gagnlegt og er notað. Skilgreiningin er svosem nógu einföld, en framkvæmdin er talsvert meira krefjandi.

 • Foto: Johanni Larjanko
  lýðræði dreifmenntun fjarkennsla |Norden
  27-11-2019

  Stafrænir miðlar hafa gerbreytt lífi mínu

  Framtíðin varð ekki eins björt eins og við héldum fyrir fáeinum árum síðan. Meðal annar vegna þess að tæknifyrirtæki í viðskiptum reyna að kaupa sálir okkar og vegna pólitískra vinda sem blása í ólíkar áttir eftir hverjar kosningar. DialogWeb hitti Alastair Creelma – á fjarfundi – áhrifavald í Distans neti NVL sem innan skamms verður lagt niður.

 • Fullbooket konferansefrokost med over 100 deltakere, 50 på venteliste. Foto: Anne Solsvik
  innovasjon kompetanseutvikling voksnes læring språk |Norden
  14-11-2019

  Stort oppmøte på Kompetansefrokost om språk i arbeidslivet

  Nordisk nettverk for voksnes læring og Kompetanse Norge vekket engasjement med spørsmålet om hva som er god nok språk-kompetanse til å delta i arbeidslivet. To norske og ett svensk eksempel på språkfremmende arbeidsplasser ble presentert i paneldebatten.

 • Foto: www.pexels.com
  højere uddannelse uddannelsespolitik voksenlæring |Grønland
  11-11-2019

  Med børn skal land bygges

  En meget stor andel af landets børn og unge i Grønland kommer ikke i gang med en uddannelse efter folkeskolen. Således er blot 40 % af dem, der forlader folkeskolen, i gang med en ungdomsuddannelse et år efter de har færdiggjort folkeskolen. 50 % af dem, der påbegynder en ungdomsuddannelse, ender dog med at droppe ud. Dermed risikerer en stor gruppe af landets børn og unge at blive marginaliseret, fordi de ikke kommer i gang med en uddannelse efter folkeskolen. For at imødegå denne enorme problemstilling er arbejdet med en ny skolereform igangsat. En skolereform, der blandt andet vil have indflydelse på vejledningsområdet i Grønland.

 • Norsklærer Karense har truffet et stort publikum med sin enkle, innovative metode i norskundervisning og formidling. Foto: Torhild Slåtto
  innovasjon voksnes læring fleksibel læring |Norge
  08-11-2019

  Innovasjon i utdanning og opplæring - lett å definere, vanskelig å få til

  Innovasjon er blitt mote. Vi skal helst være innovative på alle områder, også i opplæring og utdanning. Innovasjon kan forklares med å finne fram til noe nytt, som er nyttig og blir nyttiggjort. Definisjonen er enkel nok, men å gjøre det er atskillig mer krevende.

 • Sylvia Zachariassen er sekretær ved Færøernes Universitet. Hun har deltaget i et valideringsforløb. Foto: privat
  kompetenceudvikling livslang læring realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  01-11-2019

  Valideringens muligheder – omsider også på Færøerne

  Validering! Et ord, der i de fleste nordiske lande næppe har den store nyhedsværdi. Men på Færøerne er validering langt om længe en mulighed for voksne uden uddannelse.

 • Fr.v. Paneldeltagare Åshild Olaussen, föredragshållare Ragnhild Lied och paneldeltagare Jorma Malinen på första raden. Foto: Camilla Lindberg
  grunnleikni nám fullorðinna menntastefna |Finland
  29-10-2019

  „Ævinám má ekki verða að möntru“

  Hver á að standa straum af kostnaðinum við nám í framtíðinni? Ótal aðilar lýstu eftir betri fjárhagslegum módelum fyrir nám framtíðarinnar og raunfærnimat í evrópsku starfsmenntavikunni í Helsinki. Finnski menntamálaráðherrann Li Andersson lagði sérstaka áherslu á bætta grunnleikni.

 • Hawkira K Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir og Mariam Taretusy Ljósmyndari: Hulda Anna Arnljótsdóttir
  nám fullorðinna nýsköpun |Island
  29-10-2019

  CleverCompetence – Skapandi vinnusmiðja um heimsmarkmiðin

  Það er mikilvægt að mynda sér skoðun og vera virkur á þann hátt er hægt að hafa áhrif! Nýtið ykkur tækifærið sem vinnusmiðjan veitir til að mynda ykkur skoðun. Nýtið tækifærið til þess að vera skapandi, ímyndið ykkur hvaða framtíð þið og vinir ykkar viljið upplifa árið 2030.

 • Hawkira K. Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir ja Mariam Taretusy. Kuva: Margrét Sverrisdóttir
  innovaatio aikuisten oppiminen |Island
  29-10-2019

  CleverCompetence – luova workshop globaaleista tavoitteista

  On tärkeää panostaa ja osallistua aktiivisesti, sillä vain siten voi vaikuttaa! Käyttäkää hyödyksi tämän workshopin tarjoama tilaisuus ja muodostakaa asioista oma käsityksenne. Hyödyntäkää tämä mahdollisuus luovuuteen ja kuvitelkaa, millaista tulevaisuutta te ja ystävänne elätte vuonna 2030.

 • Kuvassa vasemmalta panelisti Åshild Olaussen, alustaja Ragnhild Lied ja panelisti Jorma Malinen ensimmäisellä rivillä. Kuva: Camilla Lindberg
  aikuiskoulutus perustaidot koulutuspolitiikka |Finland
  29-10-2019

  ”Elinikäisestä oppimisesta ei saa tulla mantraa”

  Kuka maksaa viulut tulevaisuuden oppimisesta? Ammattitaitoviikon aikana Helsingissä usealta taholta toivottiin parempia talousmalleja tulevaisuuden oppimisen ja validoinnin varalle. Suomen opetusministeri Li Andersson painotti parempien perustaitojen merkitystä.

 • Fr.v. Paneldeltagare Åshild Olaussen, föredragshållare Ragnhild Lied och paneldeltagare Jorma Malinen på första raden. Foto: Camilla Lindberg
  vuxnas lärande baskunskaper utbildningspolitik |Finland
  24-10-2019

  ”Livslångt lärande får inte bli ett mantra”

  Vem ska betala festen för framtidens lärande? Under VET-veckan i Helsingfors efterlyste många aktörer bättre ekonomiska modeller för framtidens lärande och även valideringen. Finlands utbildningsminister Li Andersson betonade vikten av bättre baskunskaper.

 • Hawkira K Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir og Mariam Taretusy Fotograf, Hulda Anna Arnljótsdóttir
  innovasjon voksnes læring |Island
  23-10-2019

  CleverCompetence – Kreativ workshop om Verdensmålene

  Det er viktig å satse og delta aktivt, slik kan man øve innflytelse! Bruk anledningen denne workshop gir til å danne dere en egen oppfatning. Benytt anledningen workshopen gir for å være kreative, forestill dere hvilken fremtid dere og vennene vil oppleve i 2030.

 • Deltakere i paneldiskusjonen: Pär Sellberg, Anni Karttunen, Arna Jakobína Björnsdóttir, Hannes G. Sigurðsson, Halldór Grönvold, og Flosi Eiríksson, som ledet seminaret. Foto: Sveinn Aðalsteinsson
  livslang læring kompetanseutvikling kvalitetssikring |Island
  07-10-2019

  Realkompetanse-vurdering mot arbeidslivskriterier

  Er arbeidsplassen læringsarena? Lærer vi nytt ved å løse arbeidsoppgaver? Det mener arbeidsmarkedets parter på Island. At vi ikke slutter å lære, selv om skolegangen er avsluttet, men at vi fortsetter hele livet. Vi tilegner oss stadig nyttige erfaringer og nye kompetanser som vi kan bygge videre på.

 • Foto: Marja Beckman
  folkbildning integration forskning |Sverige
  07-10-2019

  Civilsamhället ger arbetssökande mening och motivation

  I slutet av september anordnades en stor konferens i Stockholm om hur civilsamhället kan bidra till inkludering.

 • Foto: pexels.com, Tim Gouw
  kompetanseutvikling veiledning voksnes læring |Norge
  01-10-2019

  Nordmenn skal få fart på karrieren med e-veiledere og selvhjelpressurser

  Norge satser stort og bredt på nasjonal digital karriereveiledning. Den digitale tjenesten skulle vært ferdig i høst, men for å sikre kvalitet og for å involvere de nye regionene er utviklingsfasen utvidet, og lanseringen planlagt høsten 2020.

 • DFS:n kehityskonsultti Stine Hohwü-Christensenilla on kädessään tietokantatyötä taustoittava raportti. Raportissa on tietoa muun muassa kartoituksessa käytetystä metodista, prosessista ja tuloksista.
  vapaa sivistystyö tutkimus |Danmark
  30-09-2019

  Vapaan sivistystyön tutkimusta kartoitettu Pohjoismaissa

  Vastikään perustetun ”Nordic database of researchers in folkbildning”-tietokannan myötä eri puolilla Pohjoismaita tehtävää vapaan sivistystyön tutkimusta on saatu ensi kertaa kartoitettua. Tietokanta luo yleiskuvaa alan tutkijoista ja auttaa myös tunnistamaan tutkimuksen sokeita pisteitä, kertoo Jonas Lysgaard, joka on yksi hankkeeseen osallistuneista ja toimii DPU:n lehtorina.

 • Sveitarstjórinn Mohamad Hassan og forstöðumaður fræðslumiðstöðvarinnar Susanna Sjöstedt Meshesha í tómum rýmum fræðslumiðstöðvarinnar. Á myndinni ræða þau við sameiginlegan kunningja. Mynd: Marja Beckman
  dreifmenntun aðlögun |Sverige
  25-09-2019

  „Fólk annarsstaðar frá á að velja að koma hingað“

  Þegar Fræðslumiðstöðin í Gottsunda opnar bráðlega verður ljóst að þar er ekki um að ræða neina venjulega fræðslumiðstöð. Hún á að vera í nágrenni atvinnumiðlunina og þjóna þörfum námsmanna með sérstakar þarfir. Markmiðið er jafnframt að draga úr slæmu umtali um borgarhlutann.

 • Stine Hohwü-Christensen, udviklingskonsulent i DFS, med rapporten bag databasen i hånden. I den kan du blandt andet blive klogere på metoden bag kortlægningen samt proces og resultater.
  folkeoplysning forskning |Danmark
  19-09-2019

  Forskning i folkeoplysning kortlagt i Norden

  Med etableringen af databasen ’Nordic database of researchers in folkbildning’ er forskning i folkeoplysning for første gang blevet identificeret på tværs af Norden. Foruden at skabe overblik over forskere i feltet, giver databasen mulighed for at identificere forskningens blinde vinkler, siger Jonas Lysgaard, partner på projektet og lektor ved DPU.

 • Kommunalrådet Mohamad Hassan och utbildningsledaren Susanna Sjöstedt Meshesha i lärcentrets ännu folktomma lokaler. På bilden pratar de om gemensamma bekanta. Foto: Marja Beckman
  flexibelt lärande integration |Sverige
  18-09-2019

  ”Personer från andra områden ska välja att komma hit”

  När Gottsunda lärcentrum snart öppnar blir det inget traditionellt lärcentrum. Det ska ligga i nära anslutning till jobbcentret och vara anpassat för elever med särskilda behov. Ett mål är också att bygga bort stadsdelens dåliga rykte.

 • Festivalen Dare to Learn ordnas i år för tredje gången i Helsingfors. Foton: pressfoton
  kompetensutveckling vuxnas lärande |Finland
  16-09-2019

  Vild och lekfull festival utmanar status quo

  Dare to Learn i Helsingfors är Nordeuropas största och vildaste festival kring framtidens lärande. NVL fick ett samtal med festivalens CEO Henna Pursiainen och Akseli Huhtanen som är framtidsproffs på kontinuerligt lärande. De efterlyser en hållbar livsstil som passar in i miljökrisens tidevarv.

 • Maria Christensen ja Yana Jahrén ovat täynnä tarmoa aloittaessaan työskentelyn ”Visa Vägen” -hankkeessa ja odottavat innolla pääsevänsä luomaan Ahvenanmaan olosuhteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin sopeutetun uraohjauspalvelun. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kaikkien tarpeellisten ammattiryhmien kanssa niin Ahvenanmaan sisällä kuin pohjoismaisella tasollakin. Kuva: Annette Bergbo
  osaamisen kehittäminen ohjaus aikuisten oppiminen |Åland
  28-08-2019

  Yana ja Maria räätälöivät ohjauspalveluita työssäkäyville aikuisille

  Heidän vastuullaan on kolmivuotinen uraohjausalan kokeilutoiminta ja hanke, jonka nimenä on ”Visa vägen” (Tietä näyttämässä). Hankkeen tavoitteena on yksilöllistää aikuisten uraohjausta, kollektivisoida alan vastuut ja kehittää uraohjauspalveluita, uraohjausta ammattina sekä järjestelmää. Ahvenanmaan uraohjauskenttää käsitellyt hanke ”Vägledning på Åland” on siis saatettu loppuun, ja sen oppeja hyödynnetään nyt käytännön työssä.

 • Mynd: Annette Bergbo
  færniþróun náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna |Åland
  27-08-2019

  Yana og Maria klæðskerasauma ráðgjöf fyrir fullorðið vinnandi fólk

  Um þriggja ára skeið ætla þær að veita einstaklingsmiðaða ráðgjöf fyrir fullorðna í tilraunafyrirtækinu og verkefninu Vísum veginn, samnýta ábyrgðina og þróa ráðgjöfina, starfið og kerfið. Verkefninu Ráðgjöf á Álandi, er þar með lokið en starfseminni verður haldið áfram.

 • Foto: Egmont Højskolen
  lige muligheder voksenuddannelse |Danmark
  21-08-2019

  Egmont Højskolen skaber reel inklusion

  På Egmont Højskolen deler elever med særlige forudsætninger hverdag og fest med deres jævnaldrende højskolekammerater, der udover at være elever også er ansat som assistenter. Det nedbryder fordomme og skaber reel inklusion. Noget der i den grad er behov for flere steder, mener forstander Søren Møllgaard Kristensen.

 • Maria Christensen och Yana Jahre'n arbetar tillsammans i projektet ”Visa vägen”med samma glöd och glädje och ser fram emot att få skapa en helt Ålands- och klientanpassad karriärvägledning i kontakt och samverkan med alla proffessioner som behövs både internt och i ett Nordiskt perspektiv. Foto: Annette Bergbo
  kompetensutveckling vägledning vuxnas lärande |Åland
  07-08-2019

  Yana och Maria skräddarsyr vägledning för vuxna i arbete

  Under tre år ska de, i försöksverksamheten och projektet ”Visa vägen”, individualisera vägledningen för vuxna, kollektivisera ansvaret och utveckla vägledningstjänsten, professionen och systemet. Projektet ”Vägledning på Åland” har därmed avslutats och gått vidare i praktiken.