Filter DialogWeb • Súsanna Herdalur Tausen, cand. scient. soc. og uddannet sygeplejerske, og Elisabeth Holm, cand. mag. og international koordinator ved Færøernes Universitet samt færøsk repræsentant for NVL.
  utbildningspolitik |Færöerne
  20-11-2014

  Den færøske vej til Bologna

  - Vores overordnede mål er at blive en del af Bologna-aftalen, men det er endnu for tidligt at sige, hvornår Færøerne vil underskrive erklæringen.

 • Jämställdhetspanelen från vänster: Illugir Gunnarsson, minister, Satu Haapanen, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, Mia Heikkilä, forskare vid Mälardalens högskola och Lisa Andersson Tengner, utbildare och jämställdhetskonsult.
  jämställdhet |Norden
  20-11-2014

  Dags för männen att kämpa för jämställd utbildning

  Nu är det männens tur att arbeta för jämställdhet inom utbildning.

 • Indsatte Lars og fængselslærer Marlene Åkerlund foran billeder malet i Statsfængslet i Vridsløselille.
  fängelseutbildning |Danmark
  19-11-2014

  Indsatte udstiller malerier på Københavns Rådhus

  Med sang fra Fangekoret og taler fra blandt andre Københavns socialborgmester blev udstillingen af fangekunst åbnet denne uge.

 • Nina och Eeva har fått stöd och ny energi i skapandeverkstaden på Fendari i Åbo.
  baskunskaper |Finland
  18-11-2014

  Samarbete gynnar unga i riskzonen

  Ett smidigt samarbete mellan alla instanser som har med ungdomar att göra behövs för att förebygga arbetslöshet och marginalisering bland unga.

 • Stemning på pladsen.
  demokrati |Danmark
  14-11-2014

  Ø-samfundenes muligheder og udfordringer til debat på Folkemødet

  På årets folkemøde i Allinge, var de udfordringer og de muligheder, ø-samfundene står over for et, af de emner der var på dagsordenen.

 • André Toth ble slagrammet som 24-åring.
  motivation |Norge
  11-11-2014

  Med golf og utdanning som terapi

  André Toth har gått en lang vei fra hjerneslaget rammet i 2006 til aktivt liv i dag. Uendelig mange timer med opptrening ligger bak han.

 • Möte med ö-nätverket på Åland 2014
  hållbar utveckling |Åland
  03-11-2014

  Ö-samarbete river murar och bygger broar

  För ö-samhällen ställs förutsättningarna för vuxnas lärande och kompetensutveckling inför särskilda utmaningar och möjligheter.

 • Professor Gestur Guðmundsson stiller sig kritisk overfor den islandske regerings planer om at begrænse ældre elevers muligheder for videregående uddannelse.
  flexibelt lärande |Island
  24-10-2014

  Ønsker regeringen at afskaffe de unges privilegium?

  Professor Gestur Guðmundsson stiller sig kritisk overfor den islandske regerings planer om at begrænse ældre elevers muligheder for videregående uddannelse.

 • hållbar utveckling |Finland
  23-10-2014

  Ungdomsgarantin införs i hela EU

  Denna artikel är skriven av Carl-Gustav Lindén och har tidigare publicerats på webbsajten Arbetsliv i Norden

 • Nu får handledare på yrkesutbildningar i Sverige en nationell, nätbaserad utbildning. Bilden föreställer matambassadören Kim Palhus med hans elever. Personerna på bilden har inte med texten att göra utan är bara ett exempel på elever på en arbetsplats.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Sverige
  20-10-2014

  Ny webbutbildning för handledare på arbetsplatser

  Med hjälp av filmade inslag från arbetsplatser ska handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl) bli bättre rustade för sitt viktiga uppdrag.

 • forskning kompetensutveckling |Finland
  15-10-2014

  Projekt och tal om känslor inte bästa sättet att råda bot på ungdomsarbetslösheten

  De unga får nöja sig med en undanskymd roll då regeringarnas bekymmer handlar mera om ekonomisk tillväxt än om ungas möjligheter, säger professor Kristiina Brunila.

 • Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.
  forskning utbildningspolitik |Grønland
  07-10-2014

  Livslang læring skal sættes i centrum

  Professor Jón Torfi Jónasson vil den myte til livs at grunduddannelsen rækker til et helt arbejdsliv.

 • Stjernesweateren fra Guðrun&Guðrun har vakt opsigt over hele verden, og også Hertuginden af York er begejstret. Her er Hertuginden i selskab med skuespillerinden Sofie Gråbøl i forbindelse med optagelser af tv-serien Forbrydelsen.
  kompetensutveckling innovation |Færöerne
  01-10-2014

  Ny Nordisk Mode – tid til det næste skridt

  I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, videns- og designdreven modeindustri.

 • Sanna Markkanen från Axxell utbildning i Finland ledde en workshop.
  läs- och skrivkunnighet invandrare |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare – en alldeles särskild kompetens

  Att lära vuxna analfabeter ett nytt språk att både kunna tala, läsa och skriva på kräver en speciell lärarkompetens.

 • invandrare språk |Sverige
  24-09-2014

  Alfalärare berättar

  Deltagare på konferensen Lärarkompetens och undervisningspraktik berättar vad de fick ut av att delta.

 • En folkhögskola är fri att ordna undervisningen på sitt eget sätt, säger Taru Kekkonen som är chef för nätundervisningen vid Otavan Opisto.
  distansutbildning flexibelt lärande |Finland
  12-09-2014

  Skolan som är öppen dygnet runt

  Folkhögskolan Otavan Opisto i östra Finland har haft ett nätgymnasium för vuxna ända sedan 1997 med ett ständigt växande elevantal.

 • Dick Gustavsson
  flexibelt lärande språk |Åland
  04-09-2014

  Språkundervisning på jobbet öppnar nya dörrar

  I våras började Medis (Medborgarinstitutet i Mariehamn) erbjuda studier i svenska på arbetsplatser.

 • invandrare flexibelt lärande |Sverige
  01-09-2014

  Så blir språkutbildningen för invandrare bättre

  Skolverket har under tre år, 2013–2015, fått i uppdrag att dela ut statsbidrag till anordnare av utbildning i svenska för invandrare. Syftet är högre kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning i utbildningen.

 • 20. juni afsluttede 10 kommende minesvende de første to år af deres uddannelse. Minebranchen er inaktiv i Grønland, og derfor bliver de kommende minesvende nødt til at gå andre veje i den sidste del af deres uddannelse. Foto: Råstofskolen.
  yrkesutbildning motivation |Grønland
  05-08-2014

  Studerende lægger minedrømme på hylden

  I Grønlands næststørste by Sisimiut har første kuld af kommende minesvende netop afsluttet de første to år af uddannelsen.

 • Graciela Sbertoli er leder for NVLs gruppe som skal utrede muligheter for å lage åpne etterutdanningskurs for lærere i grunnleggende ferdigheter.
  baskunskaper flexibelt lärande |Norge
  30-06-2014

  Gratis utdanning – Norden rundt?

  Når vi har samlet etterutdanningsressurser til den lærergruppen vi snakker om, og gjort ressursene tilgjengelig, vil vi kanskje også organisere et åpent kurs, sier Graciela Sbertoli til DialogWeb. Hun er ansatt i Vox, og leder arbeidsgruppen som er nedsatt av NVL.

 • innovation vuxnas lärande |Island
  27-06-2014

  Hvad er Biophilia for noget?

  Guðrún Bachmann fra Islands Universitet forklarer idéen bag Björks og Nordens projet
  – Man har længe vidst at videnskab og kunst støtter hinanden, sagde Guðrún Bachmann. – Kunstens synsvinkel åbner for større forståelse af mange af videnskabens elementer – og omvendt. Björk fører det længere hen ad vejen. Hun vil give kreativiteten en central rolle i hvordan børn lærer.

 • kompetensutveckling lika möjligheter |Norden
  20-06-2014

  Ønsker et generelt kompetenceløft

  Vígdis og de andre færøske kvinder er glade for, at de rejste til Reykjavík for at deltage i konferencen. – Vi fik alle meget ud af at deltage. Det var især interessant at høre om, hvordan andre lande har arbejdet med at etablere voksenlæring.

 • yrkesutbildning vuxnas lärande |Norden
  20-06-2014

  Med for at knytte kontakter

  Jeg har fået meget ud af at deltage i workshops, og især til festmiddagen tirsdag aften havde vi mange spændende diskussioner. Vi har snakket og knyttet kontakter. Man når jo ikke at tale med alle deltagerne, så det bliver kun til en lille del, fortæller Alf Töyrä fra Nordsverige.

 • innovation vuxnas lärande |Norden
  20-06-2014

  Magien ligger i konteksten

  Biophilia er skabt i en islandsk kontekst med Bjørk som hovedperson, og det skaber en helt særlig aura omkring resultatet, der i Island er blevet til en stor ting. Spørgsmålet er, hvordan Biophilia kan bruges i andre sammenhænge, siger Hans Mikkelsen om det islandske projekt Biophilia Education, der blev præsenteret på konferencen Nordiske Broer.

 • Peter Rolin er virksomhedsleder i Svenska Produktionsskolan i Helsingfors.
  studieavbrott vägledning |Norden
  20-06-2014

  Uddannelse en nødvendighed

  I alle de nordiske lande er uddannelse en nødvendighed, og vi har alle højtuddannede befolkninger. Samfundet har behov for arbejdskraft, men uden uddannelse er det svært at finde arbejde, siger Peter Rolin og peger på en stor udfordring både i Finland og i andre nordiske lande

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  20-06-2014

  Vi ved hvad vi har, men hvad med morgendagen?

  Forskere har påpeget at nye industrier ikke vokser ud af ingenting, de bygger på de kompetenser der findes i hver region. Et eksempel kan være overgangen fra produktion af krigsfly til biler indenfor svensk industri i efterkrigstiden. Det samme skete i andre europæiske land hvor man brugte

 • forskning hållbar utveckling |Norden
  20-06-2014

  Hvor mange kloder har vi?

  Som geolog lærte jeg aldrig noget om økonomi og økonomer lærer aldrig noget om geologi. Vores uddannelsessystemer er ikke gode nok fordi alle skal være specialister og ingen får oversigt over det hele, tilføjede hun.

 • innovation motivation |Norden
  19-06-2014

  Aktive borgere eller passive forbrugere?

  Geoff Mulgan citerede Michael Young som under efterkrigstiden var en banebryder indenfor britiske uddannelsesorganisationer som Open University, Open Colleges og University of the Third Age. – Hans idé var at trække uddannelsen ud fra universiteternes højborge og genskabe den, ikke mindst for voksne og ældre mennesker.

 • hållbar utveckling utbildningspolitik |Norden
  19-06-2014

  Virkelige broer

  Under sloganet holdbar nordisk velfærd arbejder ministerrådet med at gøre de nordiske landes uddannelser gældende indenfor hele Norden. Nordiske borgere skal kunne tage deres uddannelse eller dele af den i et andet nordisk land.

 • utbildningspolitik motivation |Norden
  19-06-2014

  Voksenlæringens betydning

  Arbeidslivets opplæringssenter blev oprettet i 2002, efter at fagforeninger og arbejdsgivere havde indset behovet for uddannelse af ufaglærte og voksne uden afsluttet gymnasial uddannelse.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Norden
  19-06-2014

  Irske forandringer

  Det er interessante tider for os, der arbejder med voksenlæring i Irland. Vi oplever de største forandringer, siden den irske stat blev grundlagt. Og nøglen til disse forandringer er, at regeringen for første gang nogensinde har besluttet, at videregående uddannelser og erhvervsuddannelser skal integreres i statens arbejde for et bedre samfund

 • innovation hållbar utveckling |Norden
  18-06-2014

  Den nødvendige bæredygtighed

  Hvis alle verdens mennesker vil leve som amerikanske statsborgere, har vi brug for 5 jordkloder. Og hvis vi alle vil leve som EU-borgere, har vi brug for 3 jordkloder. Vi har brugt en tredjedel

 • På denna världskarta syns det hur läskunnigheten ser ut i världen. Ju rödare, desto färre kan läsa och skriva. Forskaren Qarin Franker presenterar.
  lika möjligheter läs- och skrivkunnighet |Sverige
  17-06-2014

  Eldsjälar lyste upp mörka siffror om läskunnighet

  Stockholm är en av Europas mest segregerade städer och läs- och skrivsvårigheter går i arv. Turligt nog finns många eldsjälar som vill förändra detta. Under en vecka i juni talade forskare, bibliotekarier, pedagoger och förläggare på den öppna konferensen ”Literacy for all” på Hallunda bibliotek söder om Stockholm.

 • Sankt Hans i en middelalderby på Bornholm.
  innovation motivation |Norden
  03-06-2014

  Kan nordisk ø-samarbejde fremme lokal udvikling?

  NVL deltager i år på Folkemødet på Bornholm i samarbejde med Norden i Fokus og inviterer til debat om øernes muligheder for udnytte deres særlige vilkår som grundlag for eksperimenterende kompetenceudvikling, der på én gang kan dække lokale behov og tiltrække folk udefra.

 • flexibelt lärande distansutbildning |Norge
  03-06-2014

  Utdanning vil gå på nett

  Den dagen vi begynner å skrive 2020 vil utdanning og skoler trolig se ganske annerledes ut enn i dag. Ett scenario kan være at mange klasserom har gått ut av bruk, de unge har kortere utdanningsperiode før de begynner å jobbe, mens det foregår mange utdanningsaktiviteter på arbeidsplassene hver eneste dag. De fleste vil sitte foran en skjerm og jobbe med oppgaveløsning, enten det er i opplæringssammenheng eller jobbsammenheng.

 • Stakeholders discussing validation in HE in Finland.
  validering utbildningspolitik |Finland
  26-05-2014

  Validation of non-formal and informal learning in Finnish Higher Education

  The Council of the European Union recommendation from 20 December 2012 urges the EU member states to have in place the necessary arrangements for validation by the year 2018. The question is how well the universities are prepared for validation of non-formal and informal learning?

 • Peter Lindberg och Magnus Larsson från Almi i Peter Lindbergs ateljé i Visby.
  lika möjligheter motivation |Sverige
  23-05-2014

  Konsten att bli kulturentreprenör

  Konst är en växande sektor inom näringslivet på Gotland. På senare år har antalet konstnärer som också är företagare ökat markant, men villkoren för en konstnärlig företagare skiljer sig från företagare inom andra branscher. DialogWeb har talat med utbildare, rådgivare och en konstentreprenör i Visby.

 • integration invandrare |Norden
  14-05-2014

  Immigrants provide a necessary contribution to modern, rich societies

  According to professor Alejandro Portes and associate professor Shahamak Rezaei, most modern and wealthy societies need immigration for both economic and social reasons. Due to low fertility rate the societies do not reproduce themselves, which challenges the welfare state’s taxation fundament;

 • De utsocknes som hade hunnit komma på morgonen före konferensen fick en guidad tur i Visby.
  folkbildning näringsliv |Norden
  12-05-2014

  Samtal bygger broar mellan öarna

  För att kunna erbjuda så mycket vuxenutbildning som möjligt är det vanligt att små orter samarbetar med grannkommunerna. Det är dock svårt när man befinner sig på en ö. DialogWeb var med på konferensen ”Utmana system och bygga broar” i Visby den 28–29 april.

 • Lutter smil foran Fountain-huset i Torshavns centrum. I midten står de to initiativtagere Súsanna Winther Poulsen, nr. 2 fra venstre, og Súna Mørk, nr. 3 fra venstre. Initiativtagerne er flankeret af Bjørghild Djurhuus, formand i Torshavns kommunes velfærdsudvalg, og Heðin Mortensen, borgmester.
  vägledning hållbar utveckling |Færöerne
  06-05-2014

  Fountain House – læring for mennesker med psykiske udfordringer

  - Det vigtigste er at være en del af et fællesskab. Og jeg lærer en masse ved at have mulighed for at komme i Fountain-huset, hvor jeg har ansvaret for nogle af de opgaver, der skal løses, for at huset kan fungere.

 • Handledarstöd gav Andri Steinn självkänsla och ny start i studierna.
  vägledning motivation |Island
  24-04-2014

  Ett samtal som förändrade livet

  Sedan Island drabbades av den svåra finanskrisen 2008 har landet kämpat hårt på alla fronter för att återhämta sig och man har satsat extra mycket på utbildningen. Vägledarna på centren för livslångt lärande har varit speciellt uppmärksamma på de unga.

 • hållbar utveckling näringsliv |Norden
  22-04-2014

  Bærekraftig kunnskap

  -Klimaendringer er både et lokalt og et globalt problem.(…)Klimasaken krever en offentlig og demokratisk debatt som vi alle må delta i dersom vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn for barnebarna.

 • Inaluk Brandt, partner i konsulentfirmaet 4 Dynamic Relations er overbevist om, at der er behov for mere fokus på at uddanne vejledere.
  vägledning baskunskaper |Grønland
  11-04-2014

  Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

  NVL inviterede til konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet' i Nuuk 18.-19. marts 2014. Selvom indholdet i oplæg og workshops strakte sig fra iværksætteri til webinars, var det tilbagevendende fokus at udnytte de nordiske ressourcer i fællesskab og på tværs af landegrænser.

 • De jobber hver dag for å utvikle nettveiledningen. Finske studentveiledere ved Otavan Opisto i Finland, fra venstre: Annukka, Riikka, Saara, Sari, Ulla, Sanna, Anna, Tiina, Eveliina og Saana.
  vägledning studieavbrott |Norden
  02-04-2014

  «The power of presence»

  Veiledning skjer på mange områder og i mange faser av livet. I denne saken får vi ta del i erfaringer og refleksjoner fra en gruppe finske veiledere som veileder studenter under utdanning. Tilstedeværelse er et mål for dem. Vi henter også noen poenger fra danske Elisabeth Højdals foredrag om karriereveiledning under konferansen «Vejledning i arbejdslivet» på Grønland i mars. Karrieren inkluderer hele mennesket, sier Højdal.

 • Deltagere i et StartUp arrangement for iværksættere, afholdt i Hvannasund på Færøerne.
  innovation motivation |Færöerne
  24-03-2014

  Iværksættere er nøglen til fremtiden

  Vores fornemste opgave er, at iværksætterne opnår succes. Og aktive deltagere er en forudsætning for et vellykket kursus, siger Rani Nolsøe, direktør for Íverksetarahúsið, et færøsk iværksætterhus med hovedkontor i Klaksvík og en innovationsafdeling i Torshavn.

 • Per Martin Skogsholm drar også fra Askim til Oslo for å undervise voksne i klasserom en kveld i uka, som et ekstra tilbud i tillegg til nettundervisningen.
  flexibelt lärande vuxnas lärande |Norge
  24-03-2014

  Viktig å skape trygghet og tillit

  - Det er viktig å bygge opp et tillitsforhold til studentene fra første dag. Når jeg ser at det er kommet inn oppgavebesvarelse fra en ny student, tar jeg alltid den først. En som leverer et arbeid for først gang er gjerne usikker på om han har løst oppgaven på riktig måte. Da er det godt å få rask respons, bli ønsket velkommen, og få tilbud om å ta kontakt når han støter på vanskeligheter. Jeg er klar til å hjelpe, og dette inspirerer nybegynneren til å stå på videre.

 • utbildningspolitik jämställdhet |Norden
  15-03-2014

  Utdanning er nøkkelen til å styrke kvinners maktposisjon

  (14.03.2014)
  Nordisk Ministerråd og nordiske ministrer for likestilling arrangerte i går et åpent møte om utdanning som en vei å gå til likestilling mellom kjønnene og styrking av kvinners makt. Møtet var et ledd i konferansen til FNs kvinneutvalg. Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister på Island, leder NMRs ministerutvalg for likestilling i 2014.

 • Stig Sandström handleder Lennart Werner på SeniorNet i Botkyrka. I bakgrunden syns Ann Goetzinger, Robert Öhrling och Olle Gauffin.
  IKT kompetens lika möjligheter |Sverige
  06-03-2014

  Med samarbete vågar fler använda datorn

  Boka resor och biljetter, göra bankärenden, ansöka till kurser och jobb. Allt fler varor och tjänster digitaliseras. Den som inte behärskar datorer och internet hamnar lätt utanför. I kampanjen Digidel, som pågick under tre år, samarbetade offentlig, ideell och privat sektor för att öka den digitala delaktigheten.

 • flexibelt lärande lärandemål |Island
  04-03-2014

  Biophilia - prosjekt for kreativ undervisning

  Av: Eygló Harðardóttir, nordisk samarbeidsminister, Island. -

  Hvordan kan vi motivere unge i utdanning, øke deres aktivitet, vekke nysgjerrigheten og gjøre læringen mer morsom? Det er dette prosjektet Biophilia handler om, en av de store oppgavene i det islandske formannskapet i det nordiske samarbeidet. Om lag 2,8 millioner DKK går til prosjektet i 2014.

 • Genbrug af dæk
  hållbar utveckling forskning |Danmark
  03-03-2014

  Bæredygtig udvikling i ’fælledskab’

  På Samsø har de et bud på, hvorledes vi kan opnå bæredygtig udvikling og livskvalitet. Ved at forvalte klodens ressourcer i små, lokale fællesskaber kan man sikre, at de beslutninger, der træffes, passer til lokale forhold. Det er det, Søren Hermansen og Tor Nørretranders kalder Fælledskab. På Samsø startede det for 15 år siden med tanken om at etablere en selvforsynende og CO2-neutral ø. Sidste skud på stammen er fællesskabet Økologisk Samsø, der blev stiftet sidste år. Søren Hermansen fortæller her om tankerne bag fælledskab og Birgit Rothmann om planerne for Økologisk Samsø.

 • Samverkan och flexibla strukturer är receptet för att motverka utanförskap (ungdomarna på bilden har nte anknytning till texten).
  |Sverige
  27-02-2014

  Samverkan och flexibilitet behövs i ungas utbildning

  Folkhögskolorna spelar en viktig roll i flera av de satsningar som Sverige gör för att förebygga att unga blir utslagna. Av de nordiska länderna har Sverige den högsta andelen arbetslösa unga och unga som står helt utanför samhället.

 • forskning utbildningspolitik |Island
  11-02-2014

  Uddannelsesprojektet Biophilia står centralt i Islands formandskabsår

  Biophilia er et uddannelsesprojekt der bygger på Björk Guðmundsdóttirs ideer og det bliver centralt i Nordisk ministerråds islandske formandskabsår 2014. Biophilia er blevet udviklet i Island siden 2011 i samarbejde med Islands Universitet og Reykjavík kommune. Det er et multimedieprojekt hvor det lægges vægt på at kombinere teknologi, videnskap og kreativitet. Projektet bliver brugt som inspirationskilde til at øge interessen blandt børn og unge i Norden for naturfag, kreativitet og teknik.

 • Validering påverkar både ekonomi och arbetsliv, säger Raul Ranne.
  validering fängelseutbildning |Europa
  06-02-2014

  Validering handlar om människor

  – Vi har gått från ”vi kan inte” till ”vi kan” och från ”låt någon göra det” till ”låt oss göra det”, säger Raul Ranne, när jag träffar honom i Tallinn i mitten av december på seminariet Exchanging Practices on RPL - Learning from Nordic-Baltic Experiences. Raul Ranne är den enda i Estland som på heltid arbetar med RPL (Recognizing Prior Learning eller validering). Han är anställd av Archimedes Foundation, en oberoende institution som är tillsatt av regeringen för att koordinera både internationella och nationella program inom utbildning och forskning.

 • Generalsekretær Sturla Bjerkaker.
  folkbildning forskning |Norge
  30-01-2014

  Kursene gir god læring og høyt sosialt utbytte

  Ett års forskning viser at studieforbundene i Norge organiserer en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet med stor bredde i kursemner, nivå, geografi og målsetting for kursene.

 • Att finnas mitt bland eleverna är avgörande, säger Lasse Eide, rektor för Godalens videregående skole. Här är det linjen för blomsterdekoratörer som binder kransar.
  studieavbrott utbildningspolitik |Norge
  16-01-2014

  Tid och närvaro behövs för att stöda svaga elever

  Sättet att leda en skola kan vara avgörande när det gäller att motarbeta avhopp på andra stadiet. Det tror Lasse Eide, som är rektor rektor för Godalens videregående skole (vgs, yrkesutbildande skola på andra stadiet) i Norge.

 • Rosemarie Elsner har været leder for det sociale projekt O4O (Older people for older people) i Grønland, der fokuserede på ældres sociale læring.
  lärandemål folkbildning |Grønland
  31-12-2013

  De ældres advokat nægter at gøre, som "man plejer"

  Rosemarie Elsner, lederen af plejehjemmet Utoqqaat Illuat i Nuuk, vil gå langt for de ældres velbefindende. Men hun appellerer også til, at de ældre gør sig synlige i samfundet og hjælper hinanden.

 • Petter Madegård og Jakob Balslev
  innovation folkbildning |Danmark
  31-12-2013

  Forretningsmæssige vinkler på kreativ idé åbner nye muligheder

  Cinema dell’Arte blev i efteråret 2013 danmarksmester i ’entreprenørskab for kreative brancher’. Præmien bestod blandt andet i et forløb, hvor der blev set på den kreative idé med nye øjne, fra en forretningsmæssig vinkel. Jakob Balslev, medstifter af Cinema dell’Arte, fortæller om mulige gevinster ved sammenkoblingen af kreative idéer med forretningsmæssige tilgange.

 • En inriktning för vuxenvägledning vore önskvärd inom de olika utbildningsalternativen som erbjuds i de Nordiska länderna idag, tycker Ann-Christine Ringström.
  mångkulturell vägledning |Sverige
  30-12-2013

  Den som vägleder andra måste se sig själv

  För att kunna förstå och hjälpa andra måste du först känna dig själv. Det är utgångspunkten i en rapport som ska fungera som verktyg för vuxenvägledare i Norden som bemöter människor från många olika kulturer.

 • Elisabeth Storfors
  vuxnas lärande utbildningspolitik |Åland
  30-12-2013

  Valideringsstrukturerna ljusnar

  Vid utbildningsavdelningen på Ålands landskapsregering summerar byråchefen Elisabeth Storfors det åländska valideringsprojektet. Projektet avslutades i april 2013 efter två förlängningsperioder och en omfattande gymnasiereform. Under projektet byttes ledare några gånger och vissa tider stod det helt utan. Hur ser resultaten och förväntningarna kring validering ut idag?

 • Margot Wikström ledde kursen i mathantverk som avslutades i november.
  innovation motivation |Finland
  04-12-2013

  Andra bullar 4: Jag bakar in vågors brus och vindens sus

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och berättar om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar. Detta är den fjärde och sista delen.

 • Att ta ansvar och fungera som rollmodell för yngre är viktigt för den danska utbildningsambassadören Tarik Habbou.
  utbildningspolitik folkbildning |Danmark
  04-12-2013

  Rollmodeller och ansvar ger god start

  Att få lära sig att hjälpa andra och delta i frivilligarbete hör till de saker som 19-åriga Tarek Habbou värderar högt då han berättar om sina erfarenheter av Ressourcecenter Ydre Nørrebro (RCYN). Centret, som är öppet för barn och unga mellan 13 och 18 år, ligger i Haraldsgadekvarteret som är ett av de invandrartätaste i Köpenhamn. Här bor över trettio nationaliteter och var tredje invånare har en annan etnisk bakgrund än dansk.

 • VUC:s nybyggda studiehus har såväl öppna ytor som mer stillsamma utrymmen där de studenter som behöver kan dra sig tillbaka och koncentrera sig.
  flexibelt lärande innovation |Danmark
  22-11-2013

  I moderna klassrum är kommunikationen tredimensionell

  En lärare står vid sin kateder och eleverna sitter på rad, vända mot läraren men med ryggarna mot varandra. Så har den traditionella klassrumssituationen sett ut under de senaste seklen. Problemet med detta är att kommunikationen blir tvådimensionell och bara sker mellan läraren och den elev som för tillfället räcker upp handen. De andra eleverna blir inte delaktiga i samtalet.

 • Ingibjörg Hafstað underviser udenlandske ansatte i en af Reykjavíks svømmehalle.
  språk integration |Island
  20-11-2013

  Sprogundervisning på arbejdspladsen

  Ingibjörg Hafstað indførte begrebet islandsk på arbejdspladsen og har undervist immigranter af over 100 nationaliteter i islandsk.

 • - Vi har sett mange gode eksempler på bruk av BKA-midler i virksomhetene. Spesielt de som retter det inn mot videre fagbrevopplæring, sier seniorrådgiver Anne K. Eggen Lervik i Hovedorganisasjonen Virke i dette intervjuet.
  baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2013

  Med arbeidsplassen som læringsarena

  En halv milliard kroner har den norske staten brukt for å styrke lesing, skriving, regning og digital kompetanse hos voksne de siste sju årene. I 2014-budsjettet er det foreslått nye millioner. Tiltaket er kjent under tre bokstaver, BKA, som betyr «basiskompetanse i arbeidslivet». Det overordnede formålet med programmet er å hindre at de med svake ferdigheter skal falle ut av arbeidslivet. Med bedre basiskompetanse kan de også få tilgang til mer opplæring og utdanning.

 • Vagtskifte i Alfarådet. Norske Helga Arnesen overdrager posten som hoved koordinator til danske Peter Villads Vedel.
  kompetensutveckling integration |Færöerne
  12-11-2013

  Forbedrede undervisningstilbud for nye nordiske borgere

  Vi har i Norden en gruppe voksne mennesker fra ikke-vestlige lande, der har særlige faglige udfordringer. Dette er et nordisk problem, og derfor er det vigtigt, at vi i Alfarådet fokuserer på området, siger Peter Villads Vedel, ny-udnævnt koordinator i Alfarådet, ...

 • Ane-Sara Eliassen var ufaglært i 14 år. Til sommer bliver hun færdiguddannet lærer.
  utbildningspolitik vuxenutbildning |Grønland
  12-11-2013

  Ufaglært brød 14 års uddannelsespause

  Et radioprogram, en jernvilje og et studieforberedende kursus ændrede 33-årige Ane-Sara Eliassens liv fra ufaglært til lærerstuderende.

 • fängelseutbildning flexibelt lärande |Norge
  06-11-2013

  Noen – en sosial entreprenør.

  «Personer med de rette holdninger kombinert med påfyll av ny kunnskap opplever vekst og blomstring hos oss».

 • Hvis man ikke taler færøsk, bliver man temmelig ensom, sigur Kalpana Vijayavarathan fra Indien, der har boet på Færøerne i 23 år. Hun er ansat som adjunkt i engelsk ved Færøernes universitet.
  integration språk |Færöerne
  01-11-2013

  Flersproget dagligdag

  At det er nødvendigt at lære færøsk for at leve og arbejde i det færøske samfund er indiske Kalpana og Sharon enige med danske Dorete om. Men det er ingen nem opgave for et voksent menneske at tilegne sig et fremmedsprog – og på Færøerne er der forskel på modtagelsen af færøsk talt med indisk accent og færøsk talt med dansk accent.

 • Närvårdarutbildningen erbjuds för första gången som en yrkesutbildning för inflyttade. Maria de Oliveira Salin, Seedy Fofana och Raja Benjlil berättar om utbildningen (Raja saknas på fotot).
  flexibelt lärande yrkesutbildning |Åland
  17-10-2013

  Skräddarsydd yrkesutbildning skapar nya chanser för inflyttade

  Du bryter upp med ditt liv, byter land och ställs inför främmande samhällsstruktur, kultur och språk. Garantin att fortsätta med tidigare yrke finns inte. Eventuellt gläntas dörren till arbetslivet genom en språkkurs. Men sen då, nöjer du dig med arbetssökning? Eller skulle du vilja öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden?

 • Stine Thidemann Faber er lektor ved Aalborg Universitet og en del af projektets forskerteam.
  kortutbildade motivation |Danmark
  17-10-2013

  Ungdomsuddannelser i ”Udkantsdanmark” svært tilgængelige for unge mænd

  Gennem flere år er det blevet italesat som et stigende problem, at mænd på landet ikke får en uddannelse og at de bliver boende i lokalområdet, mens kvinderne flytter derfra blandt andet for at tage en uddannelse. Et projekt på Aalborg Universitet undersøger, hvad der har betydning for de unge mænds ønsker om ungdomsuddannelse, og deres muligheder for at tage en ungdomsuddannelse.

 • Terje Olsen berättar om Kunskapsbanken vid lanseringen i Stockholm.
  studieavbrott folkbildning |Finland
  17-10-2013

  Nordisk kunskapsbank mot skolavhopp

  En ny nordisk webbplats, kunskapsbanken.org, har nyligen öppnats för att från samtliga nordiska länder samla information om goda metoder och exempel på hur man kan förebygga att unga hoppar av en utbildning. Antalet unga som står utanför samhället och unga som avbryter sin utbildning är ett växande problem i hela Norden. Både politiker och beslutsfattare börjar inse att det finns risk för en förlorad generation om ingenting görs och olika förebyggande åtgärder inte vidtas.

 • Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB)
  yrkesutbildning lika möjligheter |Europa
  17-10-2013

  Lång lärlingstradition ger unga jobb

  Medan de unga i övriga Europa går utan jobb kan Tyskland stoltsera med rekordlåga ungdomsarbetslöshetssiffror. Hemligheten är landets långa tradition med lärlingssystem: en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning där företagen betalar lönen. Professor Friedrich Hubert Esser, vd vid det federala institutet för yrkesutbildning (BIBB).

 • distansutbildning högre utbildning |Norge
  12-09-2013

  Mooc – en ny utdanningsrevolusjon?

  Har vi noen gang hatt større tilgang på utdanning for voksne i Norden? Det vrimler av utdanningstilbud i en mengde fag og ferdigheter. Utdanning som tilbys utenfor det offentlige skolesystemet koster vanligvis penger i Norge og i flere andre nordiske land. For et par år siden dukket det opp kurs fra anerkjente amerikanske universiteter, over nettet og gratis. Fenomenet kalles mooc, som betyr «massive open online course».

 • Kompetencerne på Færøerne er tæt forbundet med havet og med fiskeri. Fleksibilitet er en nødvendighed på et lille arbejdsmarked som det færøske.
  kompetensutveckling yrkesutbildning |Færöerne
  09-09-2013

  Den vigtige fleksibilitet

  Fleksibilitet og en stærk arbejds-identitet karakteriserer den færøske arbejdsstyrke. Og i et lille samfund er der begrænset plads til specialister. DialogWeb har interviewet Esther Dahl, konsulent i Industriens Hus, og Bergtóra Høgnadóttir, inspirator i den færøske a-kasse, om kompetencer på det færøske arbejdsmarked.

 • I projektet ArbetSam har flera tusen anställda inom vård och omsorg fått vidareutbildning inom sina yrken. Personerna på bilden har inte direkt med texten att göra.
  fortbildning livslångt lärande |Sverige
  05-09-2013

  Arbetsplatslärande ger känsla av sammanhang

  Fortbildning på arbetet ger inte bara kunnigare personal utan kan också leda till bättre självkänsla och en vilja att fortsätta studera. När projektet ArbetSam avslutades i våras betonades vikten av att även cheferna prioriterar personalens fortbildning.

 • forskning vuxnas lärande |
  02-09-2013

  Bildningsresa till vädergudarna

  Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.

 • Mere end hver tredje indvandrer, der har en medbragt uddannelse, tager en ny fuld uddannelse i Danmark.
  invandrare integration |Danmark
  28-08-2013

  Vanskeligt at anvende udenlandsk uddannelse og erhvervserfaring i Danmark

  En undersøgelse fra 2012 viser, at der er stor overuddannelse blandt indvandrere i Danmark. Dansk uddannelse og erhvervserfaring er afgørende for at finde job, der matcher indvandreres kvalifikationer.

 • Voksenuddannelse handler ikke kun om uddannelse men om større livskvalitet.
  vuxenutbildning högre utbildning |Island
  28-08-2013

  Uddannelsen styrker livskvaliteten

  Ny bog af professor Kristín Aðalsteinsdóttir bygger på interviews med 20 mennesker der afsluttede deres mestergrad i alderen 34-61 år.

 • - My own prediction is that today's university and college sector will not die out, but we will see greater pressure on further education, says Anders Nome.
  vägledning distansutbildning |Norge
  13-08-2013

  MOOCs will affect and even transform formal education

  Anders Nome is Head of Development for NKS (Norwegian Correspondence School) Online Studies. He has years of experience of online education. Recently he took a study trip to California, where the latest trends in online education were the focus of attention. We asked Anders some questions on developments in Massive Open Online Courses (MOOCs) in American education.

 • Torunn Gjelsvik
  innovation distansutbildning |Norge
  13-08-2013

  Innovation and challenge – 20 years of online education in Norway

  During the spring of 2013 the Norwegian Association for Distance Education (NADE) conducted the project “Innovation and challenge”, exploring the contribution of the Norwegian online schools to pedagogical development from 1995 to 2015. Despite Norway’s long history in the international field of distance education, the position of the online schools often remains little known. Hopefully, the report on this project, which NADE released in June, will help broaden the perspective.

 • vägledning glesbygd |Grønland
  01-08-2013

  Netværk øger fokus på vejledning

  Vejledningsnetværk på tværs af Grønland og på tværs af uddannelser styrker og synliggør vejledningen i hele landet.

 • vägledning fortbildning |Grønland
  01-08-2013

  Vejlederuddannelsen i Grønland opruster

  Den fælles grunduddannelse for samtlige vejledningsområder i Grønland er unik og skal styrkes. Den seneste i rækken af ildsjæle, der skal sikre det, er Beth Krogh - leder af Center for Vejledning i Grønland (CVG).

 • Lone Jørgensen Frank ses her med den 70-årige værkstedslærer Andreas Sanimuinaq, der fremstiller ægte østgrønlandske trommeskind lavet af isbjørnemave. Samtidig er han en fænominal trommedanser.
  vägledning språk |Grønland
  20-06-2013

  Konference præget af aha-oplevelser og sprogbarrierer

  En snes Grønlændere tog til Göteborg for at deltage i NVLs nordiske konference 14.-15. marts. Her mere end tre måneder efter, retter tre af deltagerne igen øjnene mod konferencen. For hvad fik de ud af deres nye viden, og har de omsat det konkret i deres arbejdsliv?

 • vägledning innovation |Norge
  09-06-2013

  People-centered with a passion for learning

  After an hour together with Anna Kirah a metaphor from the Bible strucks me: Sarepta’s jar. It never turns empty.

 • Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand.
  validering realkompetens |Færöerne
  06-06-2013

  Alle kompetencer i spil

  Udenlandske tilflyttere er en kolossal ressource, som vi bør bruge i langt større grad end hidtil. Udsagnet kommer fra Hjalmar Petersen, dr.phil. og lektor i færøsk ved universitetet på Færøerne. ..

 • Några kursdeltagare på Nåtö naturstig. Från vänster Daiga Tamms, Natalia Erofeeva, Riitta-Lea Värelä, Lena Moskalets, Svetlana Lankovska och Estera Jurgutytë.
  integration näringsliv |Åland
  27-05-2013

  Integration ger näring åt turismen

  Konkurrensen om turisterna ökar. Vikten av att erbjuda god service åt besökarna ligger bakom ett spännande trepartssamarbete och en nysatsning på integrationsutbildningen ”Guidekurs för inflyttade”. Utbildningen har skapats efter turistbranschens och näringslivets behov av språkkunniga auktoriserade Ålandsguider med nätverk i andra länder.

 • yrkesutbildning näringsliv |Sverige
  21-05-2013

  Skräddarsydda utbildningar ger framtidshopp

  Utbildare och näringsliv måste samarbeta mer för att fler unga ska få arbete. Om detta var Nordens ministrar rörande eniga när de möttes på ett informellt arbetsmarknadsmöte i Stockholm.

 • vägledning yrkesutbildning |Finland
  13-05-2013

  Lyft för vägledningen

  Just nu grunnas det inom många instanser i Finland på hur vägledningen ska ordnas på ett effektivare sätt. Vägledningen är i dagens läge splittrad och hittills har ingen direkt utbildning i vägledning ordnats utan de som arbetar inom området får ty sig till kurser och sin egen erfarenhet. Men bättring utlovas. Till målsättningarna hör att få till stånd bättre koordinering mellan olika aktörer.

 • studieavbrott kortutbildade |Sverige
  07-05-2013

  Anders går sin egen väg

  Att man kan bli en popup i stället för en dropout visar Anders Näsmans berättelse om hur han efter en strulig tonårstid och utan avgångsbetyg från grundskolan klarat sig utmärkt i arbetslivet.

 • vägledning motivation |Sverige
  30-04-2013

  Om tyst kunskap

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och berättar om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.

 • studieavbrott lika möjligheter |Danmark
  29-04-2013

  Dropouts i gymnasiet – så lave tal som muligt

  - Vi skal finde frem til årsagen til, at eleven afbryder uddannelsen, og ved samtalens hjælp har vi mulighed for at komme ind til årsagens kerne. Vi skal hele tiden arbejde henimod så lave tal som muligt, siger Hanna Jensen, gymnasielærer og formand for Gymnasielærernes Vejlederforening på Færøerne, om dropouts i gymnasiet.

 • flexibelt lärande folkbildning |Danmark
  24-04-2013

  Sociale medier flytter internetkommunikation fra passiv modtagelse til aktiv dialog og skaber nye magtcentre

  De sociale medier åbner internettets ’sande natur’ og ændrer grundlæggende kommunikationsformen i samfundet. Det siger Marianna Fridjonsdottir, der til daglig rådgiver virksomheder og institutioner om brugen af sociale medier.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  22-04-2013

  Man skal kunne det man gør

  Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

 • vuxnas lärande folkbildning |Sverige
  22-04-2013

  Dagens utbildningsbehov kräver flexibilitet

  Jaana Nuottanen, verksamhetsledare för Medborgarinstitutens förbund MiF r.f., riktar sin blick mot Norden.

 • demokrati kortutbildade |Sverige
  17-04-2013

  Aktiva medborgare en uppgift för skolan

  Att främja människors delaktighet i samhället kan enligt den unga vänsterpolitikern Li Andersson ske på väldigt många olika sätt, men för henne själv är det viktigt att inte krångla till det utan använda ett vanligt och vardagligt språk som alla kan förstå. - Politik handlar ju om processer som angår oss alla, det mesta i samhället är politiskt och det är viktigt att folk överlag uppfattar sig som politiska aktörer.

 • För en del studenter som inte skulle våga räcka upp handen i en föreläsningssal med 200 personer kan det ha varit bra att kommunicera via text, säger Fredrik Hanell
  distansutbildning jämställdhet |Sverige
  15-04-2013

  Facebook kan öka blyga studenters lärande

  Sociala medier kan vara bra lärmiljöer för fria diskussioner. För blyga studenter kan det vara lättare att ställa frågor över nätet än i en föreläsningssal med 200 personer. Det såg forskaren Fredrik Hanell när han studerade en Facebookgrupp för blivande förskollärare.