Filter Nyhetsbrev • |Danmark
  31-08-2015

  Flere studerende er i 2015 optaget på uddannelser med gode jobmuligheder

  Det samlede søgningstal på de videregående uddannelser var i år 93.924 ansøgere.

 • |Danmark
  31-08-2015

  Ny erhvervsuddannelsesreform i kraft

  Reformen af erhvervsuddannelserne indebærer bl.a. mere og bedre undervisning, oprettelse af et særligt voksenspor nye, så uddannelsesforløb rettes mod henholdsvis unge og voksne samt bedre muligheder for at tage en gymnasial eksamen sammen med sin erhvervsuddannelse.

 • |Danmark
  31-08-2015

  Samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser har en positiv virkning på unges frafald

  ”Kombinationsprojektet ” er et nyligt evalueret forsøgs og udviklingsprojekt med det formål at få unge  frafaldne mellem 16 og 25 år til at vende tilbage til uddannelse.

 • |Finland
  31-08-2015

  Landet där alla älskar att lära sig

  Detta är framtidsvisionen som forumet Ny utbildning vill att den finländska utbildningen utvecklas mot.

 • vuxnas lärande |Island
  31-08-2015

  Annullering av IPA kontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter var ulovlig

  Ombudsmann for den Europeiske union (European Ombudsman) kritiserer EU-kommisjonen skarpt for deres rettergang angående en IPA kontrakt mellom Arbeidslivets opplæringssenter på Island og EU.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Ny rapport om validering

  Kartläggning av vilka kompetenser och vilken kompetensutveckling som behövs för de som arbetar med validering.

 • |Sverige
  31-08-2015

  Fler permanenta utbildningsplatser till yrkeshögskolan

  Regeringen kommer att avsätta 150 miljoner kronor för att kunna finansiera motsvarande 2500 utbildningsplatser i yrkeshögskolan 2016.

 • |Island
  31-08-2015

  Utdanningsdirektorat

  Alltinget har vedtatt lov om utdanningsdirektorat.

 • |Norge
  31-08-2015

  Svake datakunnskaper

  En ny Fafo rapport viser at for mange i arbeidslivet sliter med dårlige datakunnskaper.

 • hållbar utveckling |Norge
  31-08-2015

  Vil ha bærekraft inn i all utdanning

  Bærekraftperspektivet skal ligge til grunn for all utdanning.

 • hållbar utveckling |Norge
  31-08-2015

  Voksne ønsker mer kunnskap

  Aktuelt bærekraftsymposium på Island om voksne og utdanning for bærekraft.

 • kompetensutveckling |Færöerne
  31-08-2015

  Voksenuddannelse i fokus

  Tirsdag den 29. september afholdes et halvdagsseminar, fra kl. 12 – 17 på Hotel Hafnia i Torshavn, om voksenuddannelse og betydningen af brede uddannelsestilbud til voksne, muligheder for kompetenceudvikling og livslang læring.

 • vägledning |Færöerne
  31-08-2015

  Vejlederkonference på Færøerne den 28. september

  Mandag den 28. september 2015 afholdes en vejlederkonference i Nordens Hus i Torshavn, hvor hovedemnerne er karrierevejledning, karrierekompetence og vejlederens rolle i valideringsprocesser.

 • |Norge
  12-06-2015

  Digitaaliset luokkaerot liian suuret

  Norjan kunta- ja modernisointiministeri Jan Tore Sanner (Høyre-puolue) on sitä mieltä, että digitaaliset luokkaerot ovat liian suuret.

 • |Island
  12-06-2015

  Oppia ikä kaikki Pohjolassa

  NVL osallistuu Reykjavikissa Pohjolan talossa pidettävään koko kansan tapahtumaan.

 • forskning |Finland
  12-06-2015

  Yliopistoille tukea profiloitumiseen

  Suomen Akatemia on myöntänyt 50 miljoonaa euroa kymmenelle suomalaisyliopistolle tukeakseen niiden profiloitumista tiettyihin vahvuusalueisiin.

 • hållbar utveckling |Finland
  12-06-2015

  Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta hyötyä organisaatioille

  Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kestävän kehityksen sitoumuksen tehneet tahot ovat hyvin tyytyväisiä sitoumuksen vaikutuksiin.

 • |Danmark
  12-06-2015

  VUC-keskuksissa kehitystä ja kasvua

  VUC-aikuiskoulutuskeskukset ovat edelleen merkittävä toimija aikuiskasvatussektorilla.

 • |Danmark
  12-06-2015

  Folkemøde-tapahtuma järjestetään Bornholmissa 11.–14.6.2015

  Poliittisessa Folkemøde-kesätapahtumassa on tänä vuonna mukana 750 eri järjestäjäorganisaatiota.

 • |Sverige
  12-06-2015

  Framlög til skólaþróunar ná ekki til allra

  Í sumum sveitarfélögum er framlag ríkisins til skólaþróunar gernýtt en í öðrum eru engar aðgerðir í gangi.

 • |Sverige
  12-06-2015

  30 milljónir í tungumálakennslu fyrir innflytjendur

  Stjórn sænska Alþýðufræðsluráðsins hefur ákveðið að úthluta 30 milljónum sænskra króna til fræðslusambandanna til þess að efla færni hælisleitenda í sænsku.

 • |Norge
  12-06-2015

  Margir eru ekki á vinnumarkaði – af einhverjum ástæðum

  Norska ríkisstjórnin vill grípa til aðgerða í tengslum við þá aðila sem bjóða upp á þekkingu.

 • |Norge
  12-06-2015

  Stafræn gjá of breið

  Jan Tore Sanner, ráðherra hægri flokksins fyrir sveitarstjórnamál og nútímavæðingu telur stafræna gjá of breiða.

 • vuxnas lärande |Island
  12-06-2015

  Að læra allt lífið á Norðurlöndunum

  NVL með á Fundi fólksins í Norræna húsinu í Reykjavík.

 • forskning |Finland
  12-06-2015

  Háskólarnir nutu stuðnings við mörkun

  Finnska Akademían hefur veitt 50 milljónum evra í styrk til tíu háskóla til þeir geti markaðsfært ákveðin fagsvið.

 • hållbar utveckling |Finland
  12-06-2015

  Stofnanir notfæra sér samfélagslega skuldbindingu um sjálfbæra þróun

  Í nýlegri viðhorfskönnun kemur fram að þeir aðilar sem hafa skuldbundist samfélagslega sjálfbærri þróun eru afar ánægðir með áhrif skuldbindingarinnar.

 • |Danmark
  12-06-2015

  Þróun og aukin virkni í fullorðinsfræðslumiðstöðvum (VUC) í Danmörku

  Fullorðinsfræðslumiðstöðvarnar eru sem fyrr umsvifamiklar í fræðslu fullorðinna í Danmörku.

 • |Danmark
  12-06-2015

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi dagana 11.-14. júní 2015

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi dagana 11.-14. júní 2015

 • |Danmark
  11-06-2015

  Folkemøde på Bornholm 11.-14. juni 2015

  På årets danske folkemøde inviterer over 750 arrangører til over 2600 programevents, hvor Danmarks fremtid og udfordringer bliver diskuteret.

 • |Danmark
  11-06-2015

  Udvikling og stigende aktivitet på VUC

  VUC er stadig en markant aktør på det voksenpædagogiske område.

 • hållbar utveckling |Finland
  11-06-2015

  Organisationer drar nytta av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling

  En färsk enkätundersökning visar att de aktörer som gått med i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är mycket nöjda med åtagandets effekter.

 • forskning |Finland
  11-06-2015

  Universiteten fick stöd för profileringen

  Finlands Akademi har beviljat 50 miljoner euro åt tio finländska universitet för att stödja deras profilering inom vissa fokusområden.

 • |Norge
  11-06-2015

  Digitalt klasseskille for stort

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) mener det digitale klasseskillet er for stort.

 • |Island
  11-06-2015

  Å lære hele livet i Norden

  NVL kommer med på folkemøtet i Nordens hus i Reykjavik.

 • forskning |Færöerne
  11-06-2015

  Nordisk EURAXESS konference afholdt på Færøerne

  Nordisk samarbejde og mobilitet var øverst på agendaen på nordisk EURAXESS konference.

 • forskning |Færöerne
  11-06-2015

  Færøernes Universitet fejrer 50-års stiftelsesdag

  Den 20. maj 2015 fejrede Fróðskaparsetur Føroya - Færøernes Universitet - 50 års dagen for institutionens etablering i 1965.

 • hållbar utveckling |Norden
  11-06-2015

  Ö-samarbete diskuteras under Almedalsveckan 2015

  Ö-samarbete diskuteras under Almedalsveckan 2015.

 • |Sverige
  11-06-2015

  Bidrag till skolans utveckling når inte alla

  Vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls.

 • |Sverige
  11-06-2015

  30 miljoner till språkundervisning för asylsökande

  Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att fördela totalt 30 miljoner kronor till studieförbunden för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska.

 • |Norge
  11-06-2015

  Mange deltar ikke i arbeidslivet – av en eller annen grunn

  Den norske regjeringen ønsker å gjøre noe med det ved å tilby kunnskap.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Riksrevisionen granskar yrkeshögskolans utbildningar

  Riksrevisionens pågående granskning har som syfte att bland annat ta reda på om utbildningarna motsvarar arbetsmarknadens behov och om de studerande genom sina utbildningar får de kunskaper och kompetenser som behövs.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Tarkastusvirasto tutkii yrkeshögskolan-koulutuksia

  Valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaava Riksrevisionen tarkastaa parhaillaan Ruotsin yrkeshögskolan-järjestelmään kuuluvia toisen asteen jälkeisiä ammattikoulutusohjelmia.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Gymnasiesärskolans reform ska följas upp

  Gymnasiesärskolan reformerades 2013.

 • |Sverige
  20-05-2015

  Toisen asteen erityisopetuksen uudistus seurantaan

  Toisen asteen erityisopetus uudistettiin Ruotsissa vuonna 2013.

 • |Norden
  20-05-2015

  Nordisk konferens om validering

  Hur kan vi få en bild av det aktuella valideringsarbetet?

 • |Norden
  20-05-2015

  Erilaisia näkökulmia aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen

  Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestää pohjoismaisen konferenssin aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (AHOT).

 • kompetensutveckling |Norge
  20-05-2015

  Kvalifikasjoner uten livslang læring?

  Da det norske kvalifikasjonsrammeverket ble erklært klart i desember 2011, manglet perspektivet livslang læring.

 • |Norge
  20-05-2015

  Tutkintojen viitekehys ilman elinikäistä oppimista?

  Kun Norjan kansallinen tutkintojen viitekehys valmistui joulukuussa 2011, siitä puuttui elinikäisen oppimisen näkökulma.

 • |Norge
  20-05-2015

  Fler norrmen på kurs

  Ny statistikk viser at stadig flere går på kurs.

 • |Norge
  20-05-2015

  Kurssien osallistujamäärä kasvussa

  Tuoreiden tilastojen mukaan kurssien osallistujamäärä on kasvanut Norjassa.

 • vägledning |Island
  20-05-2015

  Arbeidslivets opplæringssenter med i Europeisk prosjekt om rådgivning og veiledning for voksne lærende

  Arbeidslivets opplæringssenter deltar i et nytt prosjekt finansiert av Erasmus +.

 • vägledning |Island
  20-05-2015

  Työelämän koulutuskeskus mukana eurooppalaisessa aikuisoppijoiden ohjaushankkeessa

  Islantilainen aikuiskoulutusorganisaatio Työelämän koulutuskeskus osallistuu Erasmus+ -ohjelman rahoittamaan uuteen hankkeeseen.

 • |Finland
  20-05-2015

  Ny läroplan för grundskoleutbildningen för vuxna

  I de vuxnas läroplan beaktas den vuxenpedagogiska synen på inlärningen och metoderna.

 • |Finland
  20-05-2015

  Aikuisten perusopetukselle opetussuunnitelman perusteet

  Aikuisten opetussuunnitelmassa huomioidaan aikuispedagoginen oppimiskäsitys ja työtavat.

 • |Danmark
  20-05-2015

  Spil til at afklare realkompetencer i 3.sektor – sjov, let og samtidig seriøs måde at arbejde på.

  Dansk Folkeoplysnings Samråd har i samarbejde med Daghøjskoleforeningen og NVR - Program for Realkompetence - udviklet et analogt spil, der kan bruges til at afklare realkompetencer.

 • |Danmark
  20-05-2015

  Työnhakupeli kolmannen sektorin AHOT-toiminnan apuna – hauska, helppo mutta vakavasti otettava työtapa

  Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd on yhdessä kahden muun toimijan kanssa kehittänyt analogisen pelin, jota voidaan käyttää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT)

 • forskning |Danmark
  20-05-2015

  Større krav øger lærernes behov for fælles didaktisk refleksion

  Lærerne oplever dilemmaer og paradokser, der kan manifestere sig som afmagtsfølelser og uforløste spændinger i et klasserum med unge- og voksne.

 • |Danmark
  20-05-2015

  Opettajiin kohdistuvat kasvavat vaatimukset lisäävät yhteisen didaktisen pohdinnan tarvetta

  Opettajat kokevat ristiriitoja ja paradokseja, jotka voivat ilmetä voimattomuuden tunteina ja purkautumattomina jännitteinä nuorten ja aikuisten opiskeluryhmissä.

 • kompetensutveckling |Danmark
  20-05-2015

  Arbejdsmarkedsuddannelserne er bedre end sit rygte

  En ny analyse fra tænketanken DEA viser, at den teknologiske udvikling og internationalisering fordrer, at arbejdsstyrken især de ufaglærte og faglærte skal kunne omstille sig.

 • forskning |Danmark
  20-05-2015

  AMU-työvoimakoulutukset mainettaan parempia

  Ajatushautomo DEA:n tuoreen tutkimuksen mukaan teknologian kehitys ja kansainvälistyminen edellyttävät työvoimalta sopeutumista – etenkin niiltä, joilla on alhainen koulutustaso.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus ilmoitti uudesta kotouttamispaketista

  Kevätbudjettiin sisältyvän uuden kotouttamispaketin avulla hallitus haluaa luoda paremmat edellytykset vasta saapuneiden maahanmuuttajien nopealle työ- tai opiskelupaikan saamiselle.

 • |Sverige
  28-04-2015

  Hallitus haluaa ottaa käyttöön kansallisen tutkintojen viitekehyksen

  Hallitus on luovuttanut valtiopäiville esityksen, jossa ehdotetaan kansallisen kvalifikaatioiden (tutkintojen ja osaamisen) viitekehyksen luomista.

 • kompetensutveckling |Sverige
  28-04-2015

  Yksi kolmesta opettajasta on epäpätevä

  Ruotsin opetusasioista vastaavan viraston Skolverketin tilastojen mukaan joka kolmas opettaja on epäpätevä opettamassaan aineessa

 • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Opettajien tietotekniikkataidoissa suuria eroja

  Opettajien tietoteknisissä taidoissa on hälyttävän suuria eroja.

 • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Näyttötutkintojen vaikuttavuutta tutkittu

  Suomalainen näyttötutkinto lisää suorittajansa ammatillista osaamista ja vahvistaa hänen työmarkkina-asemaansa taloudellisesti huonoinakin aikoina.

 • kompetensutveckling |Island
  28-04-2015

  Islannin työmarkkinat 2015–2017

  Työmarkkinavirastolta raportti tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä.

 • |Island
  28-04-2015

  Yleisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

  Yleisen osaamisen tunnustamisen pilottihanke toteutettu.

 • vägledning |Færöerne
  28-04-2015

  Ohjausalan konferenssi 4. toukokuuta Torshavnissa Pohjolan talossa

  Maanantaina 4. toukokuuta Fäärsaarten Torshavnissa, Pohjolan talossa järjestetään uraohjausaiheinen konferenssi.

 • vägledning |Norge
  28-04-2015

  Jatkuvasti muuttuva työelämä edellyttää parempaa uraohjausta

  Norjan hallitus on asettanut asiantuntijaryhmän pohtimaan, miten elinikäistä uraohjausta voidaan vahvistaa.

 • |Norge
  28-04-2015

  Keskittämistä laadun vuoksi – yliopisto- ja korkeakoulusektorin rakennemuutos

  Norjan on muututtava, jotta se pystyy kohtaamaan yhteiskunnalliset muutokset ja turvaamaan työpaikat sekä hyvinvoinnin tulevaisuudessa

 • |Norge
  28-04-2015

  Monikulttuurista osaamista tarvitaan

  Monikulttuurisen osaamisen arvioinnin ensimmäinen osaraportti on valmistunut.

 • |Danmark
  28-04-2015

  ”Aikuiskoulutusta uusilla ehdoilla”

  Aikuiskoulutuskeskusten yhdistyksen vuosikokouksen teemana oli ”Aikuiskoulutusta uusilla ehdoilla”.

 • flexibelt lärande |Danmark
  28-04-2015

  ”Cold Hawaii” -hanke motivoi opiskelemaan Tanskan rannikolla

  Cold Hawaii on vuoden 2015 aikuiskoulutuskeskusten koulutuspalkinnon voittaja.

 • |Danmark
  28-04-2015

  Kansansivistystä pakolaisille

  Tanskan kansansivistysjärjestöjen kattojärjestö DFS:n vuosi- ja edustajakokouksessa 17.4. yksi keskeinen teema oli DFS:n uusi hanke ”kansansivistystä pakolaisille kaikkien parhaaksi”.

 • |Danmark
  28-04-2015

  Pedagogista inspiraatiota aikuisten ammattikoulutukseen

  Mitkä tekijät edistävät hyvää aikuisopetusta?

 • |Island
  27-04-2015

  Staða og horfur á íslenskum vinnumarkaði 2015-2017

  Skýrsla Vinnumálastofnunar um stöðu og horfur á Íslenskum vinnumarkaði er komin út.

 • hållbar utveckling |Norden
  27-04-2015

  Nordisk konference: Voksnes læering - kompetencer til bæredygtig turisme

  Nordisk Ministerråd har fokus på fastholdelse og udvikling af nordiske yderområder.

 • |Island
  27-04-2015

  Raunfærnimat í almennri starfshæfni

  Lokið er tilraunaverkefni um framkvæmd raunfærnimats í almennri starfshæfni.

 • kompetensutveckling |Island
  27-04-2015

  Status og utsikter på islandsk arbeidsmarked 2015-2017

  Arbeidsmarketsdirektoratet har gitt ut rapport om status og utsikter på arbeidsmarkedet

 • vägledning |Færöerne
  27-04-2015

  Ráðstefna um náms- og starfsráðgjöf í Norræna húsinu í Þórshöfn

  Mánudaginn 4. maí nk. standa nemar í 4 ára meistaranámi í náms- og starfsráðgjöf fyrir ráðstefnu um starfsráðgjöf á Færeyjum í Norræna húsinu í Þórshöfn.

 • vägledning |Færöerne
  27-04-2015

  Vejlederkonference 4. maj i Nordens Hus i Tórshavn

  Mandag den 4. maj i Nordens Hus i Tórshavn afholder de studerende på den 4-årige deltids Master uddannelse i uddannelses- og karrierevejledning en konference om karrierevejledning på Færøerne.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-04-2015

  Brýn þörf fyrir færni til að takast á við fjölmenningu

  Áfangaskýrsla um mat á Færni til að takast á við fjölmenningu er tilbúin.

 • kompetensutveckling |Norge
  27-04-2015

  Stort behov for mangfoldkompetanse

  Den første delrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold er klar.

 • |Norge
  27-04-2015

  Einbeitum okkur að gæðum — Umbætur á skipulagi háskóla

  Norðmenn verða takast á við breytingar í samfélaginu til að tryggja atvinnu og velferð í framtíðinni.

 • |Norge
  27-04-2015

  Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

  Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Fullorðinsfræðsla við ný skilyrði

  Tveir meginfyrirlestrar fjölluð um vaxandi ójöfnuð bæði í Noregi og Danmörku og þýðingu menntunar í því samhengi.

 • |Danmark
  27-04-2015

  ”Voksenuddannelse på nye vilkår”

  To keynote indlæg omhandlede den stigende ulighed i både det danske og det nordiske samfund, og den betydning uddannelse kan have i den sammenhæng.

 • |Danmark
  27-04-2015

  Projekt ”Cold Hawaii” et særligt motiverende uddannelsestilbud i ”vandkants” Danmark

  Cold Hawaii vinder VUCs uddannelsespris 2015.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Ríkisstjórnin tilkynnir um styrk til þess að koma sér fyrir

  Í nýju frumvarpi til fjárlaga koma fram tillögur um fleiri forsendur sem eiga að flýta fyrir og auðvelda nýaðfluttum að fá vinnu eða hefja nám.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen aviserar ett nytt etableringspaket

  Regeringen vill i sin nya etableringssatsning i vårbudgeten skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Sænska ríkisstjórnin vill innleiða hæfniramma

  Ríkisstjórnin lagði fram frumvarp til laga á þjóðþinginu sem hefur ákveðið að eðlilegt sé að innleiða sænskan hæfniramma.

 • |Sverige
  27-04-2015

  Regeringen vill införa en nationell referensram för kvalifikationer

  Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen där bedömningen görs att en nationell referensram för kvalifikationer bör införas.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  Þriðji hver kennari án réttinda.

  Nýjar tölur frá sænsku menntamálastofnuninni sýna að þriðja hvern kennara skortir réttindi í fögum sem þeir kenna.

 • kompetensutveckling |Sverige
  27-04-2015

  En av tre lärare är obehörig

  Ny statistik från Skolverket visar att var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Mikill munur á færni kennara við beitingu upplýsingatækni

  Það er gríðarlega mikill munur á þekkingu kennara hvað varðar upplýsingatækni.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Stora skillnader i lärarnas digitala kompetenser

  Det finns alarmerande stora skillnader mellan lärarnas kunskaper i informationsteknik.