Filter Nyhetsbrev • menntastefna |Sverige
  31-10-2017

  Nýjar aðgerðir er varða starfsmenntun fullorðinna

  Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018, sem sænska ríkisstjórnin lagði fram nýlega, er gert ráð fyrir áframhaldandi aðgerðum á sviði starfsmenntunar fullorðinna.

 • menntastefna |Danmark
  30-10-2017

  Ný undirbúningsgrunnmenntun fyrir ungt fólk upp að 25 ára aldri

  Breið sátt hefur náðst á milli stjórnmálamanna um að sameinast um að koma á laggirnar undirbúningsgrunnmenntun fyrir ungt fólk yngra en 25 ára.

 • voksenlæring erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  30-10-2017

  Hæfnisetur ferðaþjónustunnar stóreflt

  Ráðherra ferðamála, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, undirritaði þann 5. október þjónustusamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) um að hýsa verkefnið Hæfnisetur ferðaþjónustunnar.

 • menntastefna |Island
  30-10-2017

  Háskólamenntuðum landsmönnum heldur áfram að fjölga

  Háskólamenntuðum landsmönnum á aldrinum 25–64 ára heldur áfram að fjölga en þeir voru rúm 40% í fyrra, alls 68.300.

 • færniþróun nám fullorðinna raunfærnimat |Norden
  30-10-2017

  Kunnátta frá sjónarhóli atvinnulífsins

  Norrænu þjóðirnar leggja allar mikla áherslu á menntun, en sífellt fleiri áskoranir svo sem hnattvæðing, stafræn tækni og lýðfræðilegar breytingar íbúa auka þörf fyrir nýja nálgun við menntun, þverfaglegt samstarf og betri sameiginlegar lausnir.

 • grunnleikni innflytjendur menntastefna |Finland
  30-10-2017

  Kennsla fyrir fullorðna í lestri og ritun verður hluti af menntakerfinu

  Ríkisstjórn Finna undir Sipiläs forsætisráðherra gerði samning haustið 2015 um að kennsla í lestri og ritun, sem hafði fram til þess fallið undir atvinnuvegaráðuneytið, yrði flutt og gert að hluta af menntakerfinu.

 • erhvervsliv |Danmark
  30-10-2017

  Þættir sem hafa áhrif á möguleika atvinuleitenda til að fá vinnu

  Fræðimenn við VIVE hafa rýnt heimildir til þess að greina sérstaklega þætti sem hafa áhrif á hvort atvinnuleitendum tekst að fá vinnu.

 • voksenlæring erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Island
  30-10-2017

  Turismens kompetansesenter styrket

  Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, minister for turisme og nyskaping på Island underskrev en sørviskontrakt med Arbeidslivets opplæringssenter den 5. oktober om å være vertskap for Turismens kompetansesenter.

 • Islands universitet
  uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-10-2017

  Islendinger som har universitetsutdanning blir flere

  Alt flere beboere på Island i alderen 25–64 siste år var andelen godt og vel 40% eller 68.300 personer.

 • erhvervsliv uddannelsespolitik |Danmark
  28-10-2017

  Faktorer der påvirker ikke arbejdsmarkedsparate lediges chance for at få job

  Forskere på VIVE har gennemført et litteratur review for at undersøge om særlige faktorer gør sig gældende ift at ledige kommer i job.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-10-2017

  Nordisk blogg om vuxenlärande

  Sedan en tid erbjuder NVL också en blogg, där fristående skribenter från hela Norden delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring vuxnas lärande.

 • kompetensutveckling |Norden
  27-10-2017

  Den innovativa vuxenläraren

  I september träffades vuxenlärare från hela Norden i Lund för att diskutera framtidens fortbildningsbehov och metoder.

 • kompetenceudvikling |Norden
  27-10-2017

  Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

  Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-10-2017

  Ny forberedende grunduddannelse for unge optil 25 år

  Et bredt politisk flertal har indgået aftale om at etablere en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande validering näringsliv |Norden
  19-10-2017

  Kunnande ur arbetsmarknadssynvinkel

  De nordiska länderna satsar mycket på att utveckla lärande, men ständigt återkommande nya utmaningar som globalisering, digitalisering och förändringar i befolkningsstrukturen ökar behovet av nya utbildningsformer, tvärsektoriellt samarbete och bättre gemensamma lösningar.

 • yderområder |Grønland
  16-10-2017

  2 dages seminar om Innovativ voksenlæring i Nuuk

  I dagene 29-30 august 2017 blev der afholdt et 2 dages seminar med overskriften Innovativ voksenlæring.

 • folkbildning utbildningspolitik |Sverige
  09-10-2017

  Folkhögskolorna viktiga aktörer inom kunskapslyftet

  Regeringens genomför ett kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  06-10-2017

  Nya satsningar på yrkesutbildning för vuxna

  I den nyligen presenterade budgetpropositionen för 2018 fortsätter regeringen satsningen på yrkesutbildning för vuxna.

 • osaamisen kehittäminen |Norden
  02-10-2017

  Osaaminen työelämän näkökulmasta

  Osaamista työelämän näkökulmasta tarkastelevan NVL-verkoston raportissa nostetaan esiin tärkeitä strategisia kysymyksiä, joilla edesautetaan koulutuksen ja työelämän välisten siirtymien onnistumista ja liikkuvuutta työelämässä.

 • kotoutuminen |Norden
  02-10-2017

  Pohjoismainen näkemys osallistamisesta

  Marraskuussa joukko ihmisiä kaikkialta Pohjolasta kokoontuu Bergeniin keskustelemaan siitä, kuinka kotouttamis- ja osallistamistyötä tulevaisuudessa tehdään ja kuinka sitä voidaan sekä tulisi tehdä Pohjoismaissa.

 • menntastefna aðlögun |Norden
  01-10-2017

  Að aðlagast á Norðurlöndum

  Í nóvember hittast þátttakendur hvaðanæva Norðurlanda í Bergen til þess að fjalla um hvernig okkur ber og við getum og eigum að vinna með samþættingu og aðlögun á Norðurlöndunum.

 • símenntun náms- og starfsráðgjöf |Norden
  01-10-2017

  Færni í mótun starfsferils – hvað – hversvegna – hvernig?

  Net NVL um náms- og starfsráðgjöf undirbýr ráðstefnu um mótun starfsferils og æviráðgjöf dagana 23.-24. nóvember í Háskólanum í Málmey, og hún er einkum ætluð fagfólki sem kemur að mótun starfsferils.

 • uddannelsespolitik |Island
  01-10-2017

  Framtíðin í framhaldsfræðslu

  Málþing um framtíðina í framhaldsfræðslu í samstarfi Menntamálaráðuneytisins, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, Fræðslusjóðs og NVL.

 • fjölmenningarleg -ur alþýðufræðsla símenntun |Finland
  01-10-2017

  Fjölmenningu mætt í alþýðufræðslu

  Fjölmenning í alþýðufræðslu er hluti verkefnis sem hefur það að markmiði að efla færni starfólks í alþýðufræðslu og er fjármagnað af mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

 • realkompetence |Danmark
  01-10-2017

  ”Skiljið raunfærni – þekking og innblástur til aðgerða“

  Nýtt rit sem á einfaldan hátt veitir ítarlega innsýn í hugtök eins og raunfærni, mat og viðurkenningu.

 • erhvervsliv indvandrere |Danmark
  01-10-2017

  Fleiri nýaðfluttir innflytjendur frá löndum utan Vesturlanda eru reiðubúnir til starfa

  Meira en helmingur nýaðfluttra innflytjenda frá löndum utan Vesturlanda eru tilbúnir til þess að fara út á vinnumarkaðinn eða hefja nám.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  01-10-2017

  Nýtt spil um raunfæri

  Ný og skemmtileg aðferð til þess að greina og tala um raunfærni.

 • menntastefna |Sverige
  01-10-2017

  Aukin áhersla á símenntunarmiðstöðvar

  Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 kunngerði sænska ríkisstjórnin nýtt framlag til þess að byggja upp kerfi til þess að styðja við nám og kennslu fyrir fólk um landið allt.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen julkaisu avuksi käytännön työhön

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis” (Ymmärrä aiemmin hankittua osaamista – tietoa ja innoitusta käytännön työhön) on uusi julkaisu, joka käsittelee yksinkertaisesti mutta perusteellisesti aiemmin hankittuun osaamiseen, sen arviointiin ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Danmark
  01-10-2017

  Yhä useampi länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttaja on valmis työelämään

  Reilusti yli puolet maahan vasta saapuneista, ei-länsimaisista maahanmuuttajista on valmiita siirtymään työmarkkinoille tai koulutukseen.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen peli

  – hauska uusi tapa tehdä näkyväksi ja käsitellä aiemmin hankittua osaamista.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Sverige
  01-10-2017

  Uusi panostus oppimiskeskuksiin

  Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

 • utbildningspolitik integration |Norden
  29-09-2017

  Att inkluderas Nordiskt

  I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-09-2017

  Framtiden i voksnes læring

  Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.

 • kompetensutveckling näringsliv |Norden
  29-09-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

 • folkbildning invandrare |
  29-09-2017

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut är en del av helheter av ett projekt som strävar till att öka personalens kompetens som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet.

 • fortbildning vägledning |Norden
  28-09-2017

  Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

  NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

 • Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
  veiledning innvandrere |Norge
  28-09-2017

  Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

  En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

  er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

 • erhvervsliv integration |Danmark
  28-09-2017

  Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

  Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  Nyt spil om realkompetencer

  -en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  18-09-2017

  Ny satsning på lärcentra

  I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 • innflytjendur menntastefna |Finland
  31-08-2017

  Nýtt menntalíkan fyrir innflytjendur í Finnlandi

  Frá árinu 2018 mun kennsla í lestri- og ritun fyrir innflytjendur flytjast undir mennta- og menningarmálaráðuneytið.

 • täydennyskoulutus |Norden
  31-08-2017

  Miten luomme parasta mahdollista osaamisen kehittämistä pohjoismaisille aikuisopettajille?

  Minkälaista osaamista tarvitaan?

 • koulutuspolitiikka vapaa sivistystyö elinikäinen oppiminen |Norge
  31-08-2017

  Oppiminen ja osallistaminen esillä Arendalin politiikkatapahtumassa

  Norjan Arendalissa järjestettiin 14.–18. elokuuta politiikkatapahtuma Arendalsuka, johon sisältyi yli 800 eri ohjelmakohtaa ja lähes 200 esittelypistettä.

 • kompetenceudvikling |Norden
  31-08-2017

  Hvernig stöndum við best að færniþróun norrænna fullorðinsfræðara?

  Hvaða færni þarfnast þeir?

 • menntastefna |Norge
  31-08-2017

  Nám og aðlögun á Arendalsvikunni

  Í Noregi stóð Arendalsvikan dagana 14.-18. ágúst og þar vor haldnir yfir 800 viðburðir og þar voru nær 200 básar.

 • forskning |Danmark
  30-08-2017

  VIVE – ný miðstöð fyrir rannsóknir og greiningar á velferð

  VIVE stendur fyrir Vitneskja um Velferð og miðstöðin á að miðla þekkingu sem á að leiða til þróunar velferðarsamfélagsins og opinbera geirans.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  30-08-2017

  65.165 námsmenn teknir inn í framhaldsnám

  Samtals hefur stúdentum sem hafa verið teknir inn í framhaldsnám fækkað aðeins miðað við 2016 (2%).

 • folkeoplysning |Danmark
  30-08-2017

  Tónlist og aðlögun. Nýir tónar í danskri tónlistarkennslu

  Skortur er á áhugatónlistarmönnum af erlendum uppruna. Með nýju átaki á að breyta þessu..

 • menntastefna |Grønland
  30-08-2017

  NVL á Grænlandi

  Á Grænlandi er vaxandi áhugi á fullorðinsfræðslu og þróun á fyrirkomulagi hennar.

 • bæredygtig udvikling |Norden
  30-08-2017

  Sjálfbær þáttaskil til framtíðar

  NVL- málstofa í Kaupmannahöfn 12.10.

 • menntastefna innflytjendur |Sverige
  30-08-2017

  Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

  Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-08-2017

  Tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn

  Þann 23. ágúst var haldið málþing í Þórshöfn á Færeyjum með yfirskriftinni tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Island
  29-08-2017

  Kurssi syntyperältään ulkomaalaisille naisyrittäjille

  Islannin työvirasto ja Islannin innovaatiokeskus järjestävät syntyperältään ulkomaalaisille naisille suunnatun kurssin syksyllä 2017.

 • tutkimus |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – uusi kansallinen hyvinvoinnin tutkimus- ja analyysikeskus

  VIVE on lyhenne sanoista Viden til Velfærd (tietoa hyvinvoinnin vuoksi).

 • täydennyskoulutus |Danmark
  29-08-2017

  65 165 sai opiskelupaikan korkeakoulusta

  Vuoteen 2016 verrattuna opiskelupaikan saaneiden määrä laski hieman (2 %).

 • maahanmuuttajat vapaa sivistystyö |Danmark
  29-08-2017

  Musiikki ja osallistaminen: tanskalaisen musiikinopetuksen uudet sävelet

  Maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat aliedustettuina Tanskan musiikinharrastajien joukossa. Tätä pyritään muuttamaan uuden hankkeen avulla.

 • aikuisten oppiminen elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Grønland
  29-08-2017

  NVL Grönlannissa

  Aikuiskoulutusalan merkitys kasvaa ja rakenteita kehitetään Grönlannissa.

 • kestävä kehitys |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  NVL-seminaari Kööpenhaminassa 12.10.

 • maahanmuuttajat luku- ja kirjoitustaito |Sverige
  29-08-2017

  Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

  Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

 • aikuiskoulutus aikuisten oppiminen |Færöerne
  29-08-2017

  Kieli, osallisuus ja työmarkkinat

  23. elokuuta 2017 Torshavnissa järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli kieli, osallisuus ja työmarkkinat.

 • luku- ja kirjoitustaito kielet maahanmuuttajat |Finland
  29-08-2017

  Uusi koulutusmalli maahanmuuttajille Suomessa

  Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018.

 • läs- och skrivkunnighet språk invandrare |Finland
  29-08-2017

  Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

  Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.

 • kompetenceudvikling |Norden
  29-08-2017

  Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere?

  Hvilke kompetencer er der brug for?

 • livslang læring kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  29-08-2017

  Læring og inkludering under Arendalsuka

  I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

 • innflytjendur |Island
  29-08-2017

  Fræðsla fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna

  Vinnumálastofnun og Nýsköpunarmiðstöð Íslands standa fyrir námskeiði fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna haustið 2017, en verkefnið hlaut styrk frá Þróunarsjóði innflytjendamála í vor.

 • erhvervsliv indvandrere |Island
  29-08-2017

  Opplysning for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst

  Arbeidsdirektoratet og Islands innovasjonssenter holder kurs for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst høsten 2017.

 • forskning |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – et nyt Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  29-08-2017

  65.165 studerende optaget på en videregående uddannelse

  Der er samlet st i forhold til 2016 et mindre fald (2%) i antallet af studerende, der er optaget på de videregående uddannelser.

 • integration folkeoplysning |Danmark
  29-08-2017

  Musik og Inklusion. Nye toner i dansk musikundervisning

  Fritidsmusikken i Danmark savner deltagere med indvandrerbaggrund. Nyt tiltag skal ændre på dette.

 • voksenuddannelse yderområder |Grønland
  29-08-2017

  NVL i Grønland

  Der er voksende fokus og udvikling af strukturer for Voksenuddannelsesområdet i Grønland.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  Velkommen for å delta på NVLs fagseminar og workshop:  
  Future milestones and strategies in Education for Sustainable Development.

 • invandrare utbildningspolitik |Sverige
  29-08-2017

  Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

  Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

 • livslang læring voksenuddannelse |Færöerne
  29-08-2017

  Sprog, inklusion og arbejdsmarkedet

  Den 23. august 2017 blev det afholdt seminar i Torshavn, hvor overskriften var sprog, inklusion og arbejdsmarkedet.

 • aikuisten oppiminen demokratia |Island
  03-07-2017

  Vuoden 2017 Kansankokous-tapahtuma

  Tämän vuoden tapahtuma pidetään Akureyrissa kulttuuritalo Hofissa 8.–9. syyskuuta.

 • aikuisten oppiminen |Sverige
  03-07-2017

  Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

  Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  03-07-2017

  Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

  Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

 • ohjaus |Sverige
  03-07-2017

  Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

  Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

 • tutkimus |Sverige
  03-07-2017

  Lukemisen arvoinen väitöskirja: Koulujen yrittäjyyskuva on osoitus uusista kansalaisihanteista

  Koulujen kasvatustyön tavoitteena oleva kansalaisihanne on vaihdellut eri aikakausina.

 • harvaan asuttu alue |Færöerne
  03-07-2017

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

  31. toukokuuta 2017 Grönlanti, Ahvenanmaa ja Färsaaret järjestivät historiallisen yhteisen keskustelutapaamisen.

 • tutkimus |Danmark
  03-07-2017

  Laaja aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuusarvio

  Arviossa tarkastellaan vaikutuksia työllisyyteen ja palkkaan.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  03-07-2017

  Aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämissuositukset julkistettu

  Tanskan hallitus asetti syyskuussa asiantuntijaryhmän tutkimaan aikuis- ja täydennyskoulutusta.

 • elinikäinen oppiminen yhtäläiset mahdollisuudet |Finland
  03-07-2017

  Opinto- ja tutkintotiedot yhteen paikkaan

  Hallitus on antanut 8.6. esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  03-07-2017

  Wellamo-Opistossa tunnistetaan osaaminen

  Suunnittelijaopettaja Merja Kittelä Wellamo-opistosta kirjoittaa Kansalaisopistojen liiton sivuilla oman opistonsa osaamisen tunnistamisesta.

 • folkbildning baskunskaper validering |Finland
  03-07-2017

  I Wellamo-institutet identifieras kunnandet

  Planerare-lärare Merja Kittelä från Wellamo-institutet skriver på Medborgarinstitutens förbunds (KoL) webbsidor om erkännandet av studier vid det egna institutet.

 • livslångt lärande lika möjligheter |Finland
  03-07-2017

  Studie- och examensuppgifter till samma ställe

  Regeringen har den 8 juni gett en proposition till en ny lag gällande riksomfattande studie- och examensregister.

 • nám fullorðinna |Island
  02-07-2017

  Fundur fólksins á Íslandi 2017

  Lýðræðishátíðin Fundur fólksins verður haldin í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri dagana 8. og 9. september 2017.

 • voksenuddannelse |Sverige
  02-07-2017

  Nýjar tölur um sænska fullorðinsfræðslu

  Sú langtíma leitni sem hefur verið greinileg síðustu ár hélt einnig líði árið 2016.

 • uddannelsespolitik |Sverige
  02-07-2017

  Stöðumat sænsku menntamálastofnunarinnar 2017

  Bæta þarf vinnuumhverfi kennara og leikskólakennara til þess að fleiri velji að verða kennarar, halda áfram í eða snúa aftur í starf sem kennari.

 • vejledning |Sverige
  02-07-2017

  Háskólar sameinast í umræðum um að víkka út markhóp umsækjenda

  Trackit var eitt þeirra gullkorna sem kom fram þegar háskólaráðið leitaði eftir dæmum um aðgerðir til þess að ná til breiðari markhóps umsækjenda og nemenda.

 • forskning |Sverige
  02-07-2017

  Eftirtektarvert lokaverkefni: Frumkvöðulsháttur í skólanum merki um nýjar hugmyndir um fyrirmyndarborgara

  Hvaða hugmyndir um kjörborgara sem skólinn á að leggja áherslur á í sínu starfi hafa tekið breytingum í gegnum tíðina.

 • yderområder |Færöerne
  02-07-2017

  Samræður á milli fulltrúa Grænlands, Álands og Færeyja

  Þann 31. maí 2017 fóru fram sögulegar samræður á milli fulltrúa Grænlands, Álands og Færeyja .

 • kompetenceudvikling |Danmark
  02-07-2017

  Yfirgripsmikið mat á áhrifum af ávinningi endur- og símenntunar - Í tengslum við atvinnu og laun

  Mat á áhrifum af ávinningi endur- og símenntunarkerfisins sýnir meðal annars, að þrátt fyrir að vinnumarkaðsnámskeiðin (AMU námskeið), séu afar mismunandi þá fá bæði faglærðir og ófaglærðir hærri laun og framgang í starfi eftir að hafa lokið AMU námskeiði og að AMU hefur einnig jákvæð efnahagsleg áhrif í samfélaginu.

 • voksenlæring |Danmark
  02-07-2017

  Tilmæli um að styrkja fullorðins- og símenntunarkerfin

  Ríkisstjórnin í Danmörku skipaði sérfræðingahóp um fullorðins-, endur- og símenntun, (d. VEU)

 • voksenlæring demokrati |Island
  02-07-2017

  Islands Folkemøte 2017

  Folkemøtet blir i år holdt i kulturhuset Hof i Akureyri 8. og 9. september.