Filter Nyhetsbrev • vuxnas lärande |Sverige
  02-07-2017

  Ny statistik om svensk komvux

  De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.

 • vuxenutbildning |Sverige
  02-07-2017

  Skolverkets lägesbedömning 2017

  Lärarnas och förskollärarnas arbetsmiljö behöver förbättras för att fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i, och återvända till yrket.

 • innovation |Sverige
  02-07-2017

  Högskolor samlade för samtal om breddad rekrytering 

  Trackit var ett av flera guldkorn som uppenbarade sig när UHR finkammade lärosätenas insatser på området breddad rekrytering och breddat deltagande.

 • forskning |Sverige
  02-07-2017

  Läsvärd avhandling: Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

  Vilka medborgarideal som skolan ska fostra till har skiftat över tid.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  02-07-2017

  Omfattende effektevaluering af udbytte af efter-og videreuddannelse - i forhold til beskæftigelse og løn

  En effektevaluering af voksen- og efteruddannelsessystemet viser bla., at trods forskelle mellem AMU kurser får både faglærte og ufaglærte øget løn og beskæftigelse efter i deltage i AMU kurser og AMU giver også en samfundsøkonomisk gevinst.

 • kompetenceudvikling |Danmark
  02-07-2017

  Anbefalinger til styrket voksen og efteruddannelsessystem

  Regeringen nedsatte i september en ekspertgruppe for voksen- efter- og videreuddannelse.

 • voksenopplæring demokrati |Norge
  22-06-2017

  «Se mitt språk» - tegnspråk for foreldre til døve og tunghørte barn

  NVL, i samarbeid med Statped i Norge har laget en reportasje om «Se mitt språk».

 • yderområder |Færöerne
  12-06-2017

  Dialogmøde mellem Grønland, Åland og Færøerne

  Den 31. maj 2017 blev der arrangeret et historisk dialogmøde møde mellem Grønland, Åland og Færøerne.

 • færniþróun |Norden
  31-05-2017

  Ráðstefna um nám fullorðinna á Norðurlöndunum

  Ráðstefna um nám fullorðinsfræðara, kennslufræði fullorðinna og nám á Norðurlöndunum – hvernig getum við veitt fullorðinsfræðurum góð tækifæri til færniþróunar

 • nám fullorðinna raunfærnimat |Island
  31-05-2017

  IÐAN fræðslusetur hlýtur fyrstu verðlaun

  IÐAN-fræðslusetur hlaut fyrstu verðlaun á alþjóðlegri raunfærnimatsráðstefnum í Danmörku fyrir framúrskarandi árangur í raunfærnimati á Íslandi.

 • færniþróun nám fullorðinna |Island
  31-05-2017

  Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins – í norrænu samhengi

  Net NVL um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins kynnir nýja skýrslu með niðurstöðum þverfaglegs starfs og tillögur um úrbætur í Reykjavík 8. júní.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Lækkun framlaga til kvöldskóla

  Í nýlegu minnisblaði frá Alþýðufræðsluráðinu í Danmörku kemur fram að styrkir sveitarfélaganna til kvöldskóla hefur lækkað um 47,8% á árunum frá 2002 til 2017.

 • basiskompetence drop-outs |Danmark
  31-05-2017

  "Trúðu á þig, við gerum það"

  Ný undirbúningsgrunnmenntun fyrir unglinga.

 • jöfn tækifæri atvinnulíf |Norge
  31-05-2017

  Fleiri fullorðnir hafi efni á að afla sér grunnmenntunar?

  Hvernig er hægt að sjá til þess að fleiri fullorðnir hafi efni á að afla sér grunnmenntunar? 400.000 fullorðnir í Noregi glíma við vandamál í lestri og ritun.

 • færniþróun menntastefna |Norge
  31-05-2017

  Norðmenn skipa ráð um færnipólitík

  Til þess að fylgja eftir stefnu um færniþróun hefur norska ríkisstjórnin skipað ráð um fornpólitík.

 • færniþróun |Norge
  31-05-2017

  100 aðgerðir fyrir starfsmenntun

  Norska ríkisstjórnin hefur lagt fram 100 tillögur um breytingar á starfsmenntun til þess að tryggja að nemarnir öðlist þá færni sem fyrirtækin sækjast eftir og þurfa á að halda.

 • integration invandrare |Sverige
  31-05-2017

  Fjöldi hælisleitenda hefur notið átaks alþýðufræðslunnar

  Um það bil 55 prósent af markhópnum tóku þátt í átakinu samkvæmt nýútkominni skýrslu sem Alþýðufræðsluráðið hefur afhent ríkisstjórninni.

 • menntastefna |Sverige
  31-05-2017

  Sameining um skólann – Stefna Svía um þekkingu

  Skólanefndin hefur skilað áliti sínu. Samantektin inniheldur heildarstefnu um traust skólakerfi með tækifærum til þróunar og styrkrar jafngildingar.

 • realkompetencevurdering (RKV) voksenlæring |Island
  31-05-2017

  IÐAN – opplæringssenter på første plass

  IÐAN-opplæringssenter ble tildelt første pris på en internasjonal valideringskonferanse i Danmark for fremragende resultater innenfor validering i Island.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Island
  31-05-2017

  Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-nettet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer ny rapport med resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid i Reykjavik 8. juni.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  31-05-2017

  Fald i tilskud til aftenskoler

  I et nyt notat fra Dansk Folkeoplysnings Samråd fremgår det at kommunal støtte til aftenskolerne er faldet med 47,8% i perioden fra 2002 til 2017.

 • drop-outs basiskompetence |Danmark
  31-05-2017

  ”Tro på dig selv, det gør vi”

  Ny forberedende grunduddannelse for unge.

 • voksenopplæring kompetanseutvikling |Norden
  30-05-2017

  Konferanse om voksnes læring i Norden

  Konferanse om voksenlærerutdanning, voksenpedagogikk og læring i Norden - hvordan skaper vi en god kompetanseutvikling for voksenlærere i Norden

 • folkbildning forskning |Sverige
  15-05-2017

  Folkbildningsforskning - Årsbok 2017

  Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.

 • like muligheter næringsliv |Norge
  12-05-2017

  Hvordan kan flere voksne få råd til grunnleggende opplæring?

  400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive.

 • Blant parter i strategiarbeidet, - VOFOs Gro Holstad nr 2 fra venstre.
  kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  11-05-2017

  Nasjonalt kompetansepolitisk råd

  For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

 • kompetanseutvikling fag- og yrkesopplæring |Norge
  10-05-2017

  100 tiltak for yrkesfag

  Den norske regjeringen har lagt fram 100 forslag til endringer av yrkesfaglig opplæring for å sikre at elever utstyres med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger.

 • folkbildning invandrare |Sverige
  08-05-2017

  Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

  Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

 • utbildningspolitik |Sverige
  08-05-2017

  Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

  Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

 • folkbildning integration |Sverige
  04-05-2017

  22 exempel på integrerande folkbildning

  Forskare från Linköping, Åbo, Roskilde och Trondheim presenterar preliminära resultat från en analys av 22 exempel där folkbildning bidragit till integration.

 • kompetenceudvikling |Finland
  03-05-2017

  Dynamo – tilraunaverkefni með spálíkan fyrir fullorðinsfræðslu um gjörvallt Finnland í vor

  Markmiðið fyrir verkefnið um spálíkanið fyrir fræðslu fullorðinna um allt finnska ríkið snýst um að þróa og hanna tilraunaverkefni sem það kleift að spá fyrir um þarfir fyrir fræðslu og færniþróun á öllum stigum og gerðum fullorðinsfræðslu sem heyrir undir yfirvöld menntamála.

 • raunfærnimat |Finland
  03-05-2017

  Finnar staðfestu evrópskan viðmiðaramma fyrir próf og áunnina færni

  Í byrjun mars var viðmiðarammi fyrir próf og áunnina hæfni staðfestur í Finnlandi.

 • raunfærnimat |Norden
  03-05-2017

  Skýrsla um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins – í norrænu samhengi

  NVL-netið um færni frá sjónarhóli atvinnulífsins kynnir niðurstöður þverfaglegs starfs síns og leggur fram tilmæli á málþingum á Norðurlöndum.

 • raunfærnimat |Norden
  03-05-2017

  Einstaklingurinn í brennidepli þegar evrópskir sérfræðingar á sviði raunfærnimats hittust í Árósum

  Um 170 þátttakendur hvaðanæva Evrópu ræddu um þróun raunfærnimats á öðrum raunfærnimatstvíæringnum.

 • atvinnulíf færniþróun menntastefna |Færöerne
  03-05-2017

  Umræður um færni í atvinnulífin í Þórshöfn á Færeyjum

  Beita þarf heildrænni nálgun, tengslamyndun og samstarfi við nám í og fyrir atvinnulífið.

 • aikuiskoulutus aikuisten oppiminen |Finland
  03-05-2017

  Dynamo - valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointimalli pilotoidaan keväällä

  Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi-projekti tavoite on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin.

 • opitun tunnustaminen elinikäinen oppiminen |Finland
  03-05-2017

  Suomi otti käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien eurooppalaisen viitekehyksen

  Maaliskuun alussa Suomessa tulee käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys, jossa kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.

 • utbildningspolitik |Finland
  03-05-2017

  Dynamo – prognostiseringsmodell för vuxenutbildning

  Dynamo hjälper till att förutspå den vuxna befolkningens utbildnings- och kompetensbehov i alla stadier av vuxenutbildning som lyder under utbildningsadministrationen.

 • validering |Finland
  03-05-2017

  Europeisk referensram för examen och kompetenser

  I början av mars togs en referensram för examen och samlade kompetenser i Finland i bruk.

 • osaamisen kehittäminen |Norden
  03-05-2017

  Osaaminen työelämän silmin – raportti pohjoismaisesta näkökulmasta

  NVL:n hanke Kompetanse sett fra arbeidslivet (osaaminen työelämän silmin) esittelee pohjoismaisen monialaisen työskentelynsä tuloksia ja suosituksia järjestämällä Pohjoismaissa seminaarisarjan.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  03-05-2017

  Yksilö on keskipisteessä Euroopan AHOT-asiantuntijoiden kokoontumisessa Århusissa

  Noin 170 osalistujaa Euoropasta keskusteli toisessa AHOT-biennaalissa siitä, miten AHOT-toimintaa tulisi kehittää aikuisten oppimisen alalla.

 • livslang læring erhvervsliv kompetenceudvikling |Færöerne
  03-05-2017

  Helhed, sammenhæng og samarbejde i forhold til læring i og for arbejdslivet

  Dette var et af hovedbudskabene, som deltagere tog med sig, da NVL rapporten ”Kompetence set fra arbejdslivet” blev præsenteret og diskuteret til seminar i Torshavn den 20. april.

 • elinkeinoelämä täydennyskoulutus |Færöerne
  03-05-2017

  Torshavnissa keskusteltiin työelämässä tarvittavista taidoista

  Työelämässä ja työelämää varten tapahtuvassa oppimisessa kokonaisvaltainen ajattelu a yhteistyö ovat keskeisiä asioita.

 • folkeoplysning |Norge
  03-05-2017

  Hálf milljón á námskeiðum  

  Fræðslusamböndin í Noregi héldu á síðastliðnu ári rúmlega 45.000 námskeið með yfir hálfri milljón þátttakenda í 423 sveitarfélögum landsins.

 • vejledning |Norge
  03-05-2017

  Náms- og starfsráðgjöf virkar hvetjandi fyrir nám og atvinnuleitar

  Niðurstöður nýrrar rannsóknar sem norska færniþróunarmiðstöðin hefur gert sýna að þeir sem notfæra sér þjónustu opinberra náms- og starfsráðgjafamiðstöðva njóta góðs af henni.

 • tungumál |Sverige
  03-05-2017

  Í öðru hverju sveitarfélagi er bið eftir að komast í sænskunám

  Í nýlegri skýrslu frá sænsku menntamálastofnuninni kemur fram að innflytjendur í nær helmingi sveitarfélaga eru á biðlista eftir því að komast í sænskunám en í aðeins örfáum sveitarfélögum er biðlistinn langur.

 • integration indvandrere |Norden
  03-05-2017

  Ný norræn heimasíða um aðlögun nýaðfluttra

  Síðunni er ætlað að auðvelda starf þeirra sem vinna með aðlögun, bæði við að nálgast nýja þekkingu og fá innblástur um nýjar vinnuaðferðir.

 • grunnleikni |Danmark
  03-05-2017

  Úthald er mikilvægur þáttur í fullorðinsfræðslu

  Að tileinka sér grunnleikni á fullorðinsaldri getur verið langt ferli.

 • demokrati |Danmark
  03-05-2017

  Nýtt vefsamfélag um borgarasamfélag

  Altinget er óháður vefmiðill, opnar þekkingarmiðstöð fyrir samfélag borgaranna á Internetinu.

 • tungumál menntastefna |Island
  03-05-2017

  "Tungumál er til alls fyrst“

  „Tungumál er til alls fyrst,“ sagði Vigdís Finnbogadóttir við opnun Veraldar, húss Vigdísar og Vigdísarstofnunar – alþjóðlegrar miðstöðvar tungumála og menningar á sumardaginn fyrsta.

 • folkeopplysning |Norge
  03-05-2017

  En halv million på kurs 

  Studieforbundene i Norge arrangerte over 45 000 kurs med mer enn en halv million voksne deltakere i 423 av landets kommuner i fjor.

 • vapaa sivistystyö |Norge
  03-05-2017

  Puoli miljoonaa kurssilaista

  Norjan opintokeskukset järjestivät viime vuonna 423 kunnassa yli 45 000 kurssia, joille osallistui yli puoli miljoonaa aikuista.

 • veiledning |Norge
  03-05-2017

  Karriereveiledning motiverer til utdanning og jobbsøking 

  Brukere ved de offentlige karrieresenterene i Norge har stor nytte av tilbudet, viser en undersøkelse som er utført av Kompetanse Norge.

 • ohjaus |Norge
  03-05-2017

  Uraohjaus motivoi koulutukseen ja työnhakuun

  Norjan julkisen sektorin ylläpitämien urakeskusten käyttäjät hyötyvät selvästi uraohjauksesta, osoittaa Norjan elinikäisen oppimisen viraston Kompetanse Norgen tekemä tutkimus.

 • språk integration |Sverige
  03-05-2017

  Varannan kommun har kö till sfi

  Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare men endast ett fåtal har omfattande köer, visar en ny rapport från Skolverket.

 • kielet maahanmuuttajat |Sverige
  03-05-2017

  Joka toisessa kunnassa jonoa maahanmuuttajien ruotsinopetukseen

  Kuntien järjestämään aikuisten maahanmuuttajien ruotsinopetukseen on jonoa lähes puolessa Ruotsin kunnista.

 • maahanmuuttajat |Norden
  03-05-2017

  Uusi pohjoismainen verkkosivusto maahanmuuttajien kotouttamisesta

  Uusi sivusto on suunnattu kotouttamisen parissa työskenteleville. Se tarjoaa uutta osaamista ja inspiraatiota uusien työtapojen omaksumiseen.

 • basiskompetence kortuddannede voksenlæring |Danmark
  03-05-2017

  Vedholdenhed et vigtigt element i voksnes læring

  Det kan være en lang proces at tilegne sig basale færdigheder som voksen.

 • aikuisten oppiminen |Danmark
  03-05-2017

  Sinnikkyys on tärkeä elementti aikuisten oppimisessa

  Perustaitojen omaksuminen aikuisena voi olla pitkä prosessi.

 • demokrati |Danmark
  03-05-2017

  Nyt online videncenter om civilsamfundet

  Altinget en uvildig politisk netavis, opretter et Online videncenter for Civilsamfundet.

 • demokratia |Danmark
  03-05-2017

  Uusi kansalaisyhteiskunnan tietokeskus verkossa

  Puolueeton poliittinen verkkolehti Altinget perustaa verkkoon kansalaisyhteiskunnan tietokeskuksen.

 • sprog |Island
  03-05-2017

  ”Språk er opphavet til alt”

  – Språk er opphavet til alt, sa Vigdís Finnbogadóttir ved åpningen av Verden, Vigdis hus, og Vigdis institutt – internasjonalt senter for språk og kultur, på første sommerdag, 20 april.

 • kielet |Island
  03-05-2017

  ”Kieli on kaiken alku”

  – Kieli on kaiken alku, Vigdís Finnbogadóttir sanoi tilaisuudessa, jossa avattiin 20. huhtikuuta hänen nimeään kantavat Vigdís-talo (Veröld - hús Vigdísar) sekä Vigdís-instituutti, joka on kansainvälinen kieli- ja kulttuurikeskus.

 • integration |Norden
  28-04-2017

  Ny nordisk hemsida om integration av nyanlända

  Hemsidan är tänkt att förenkla för dig som arbetar med integration av nyanlända, både att finna ny kunskap, och att få inspiration till nya arbetssätt.

 • validering |Norden
  27-04-2017

  Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus

  Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

 • kompetenceudvikling |Norden
  06-04-2017

  Rapport om kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid med en serie seminarer i de nordiske landene.

 • högre utbildning |Sverige
  31-03-2017

  Nefndarálit um innleiðingu aldurstakmarks fyrir inntökuprófa í háskóla

  Nefnd á vegum hins opinbera í Svíþjóð hefur verið falið að fara yfir kerfi er varða inntöku í háskólanám á bakkalárstigi og leggja fram tillögur um opnara og einfaldara kerfi.

 • dreifbýli háskólamenntun |Færöerne
  31-03-2017

  Þeim fjölgar sem vilja sækja nám á háskólastigi á Færeyjum

  Niðurstöður nýrra könnunar sýna að ungu fólki sem vill leggja stund á háskólanám í Færeyjum fjölgar.

 • menntastefna |Sverige
  31-03-2017

  Nefnd kannar fullorðinsfræðslu í sveitarfélögunum

  Anna Ekström, ráðherra framhaldsskóla og þekkingareflingar, hefur skipað nefnd sem á að fara yfir þörf fyrir breytingar á löggjöf varðandi fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna.

 • vejledning |Norden
  31-03-2017

  Æviráðgjöf fyrir alla íbúa á Norðurlöndum?

  Aðgengi að ráðgjöf verður æ mikilvægari fyrir íbúa Norðurlanda sem og Evrópu, vegna þess að hún er mikilvægur þáttur sem stuðlar að og eflir ævimenntun.

 • veiledning |Norge
  31-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Norski menntamálaráðherrann vill að bæði verði boðið upp á ráðgjöf á netinu og staðbundna ráðgjöf til þess að hægt verði að tryggja ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • kompetanseutvikling |Norge
  31-03-2017

  Grunnleikni í sjálfboðaliðageiranum í Noregi

  Miðstöð færniþróunar í Noregi hefur úthlutað 25 milljónum norskra króna til 79 sjálfboðaliðasamtaka og frjálsra félagasamtaka úr styrkjaáætluninni Kompetansepluss frivillighet.

 • folkeoplysning |Danmark
  31-03-2017

  Stefna kvöldskóla

  Í skýrslu sem komið hefur út hjá þekkingarsetri um alþýðufræðslu (VIFO) í Danmörku um alþýðufræðslu í sveitarfélögum eru færðar sönnur á umfang og umgjörð alþýðufræðslu sveitarfélaganna.

 • livslang læring |Færöerne
  31-03-2017

  Sameiginlegur fundur fulltrúa Færeyinga, Grænlendinga og íbúa Álandseyja

  Tengiliðir NVL í löndunum vilja beina sjónum að fullorðinsfræðslu, ævimenntun og æviráðgjöf.

 • flexibelt lärande |Norden
  31-03-2017

  Vefstofur: Opin menntun fyrir nýaðflutta

  19. apríl 2017 kl 13-14

 • innflytjendur |Finland
  31-03-2017

  Vinnubók fyrir ráðgjöf um framtíðina – alhliða ráðgjöf

  Ráðgjöf um framtíðina – er hugtak sem miðstöð framtíðarrannsókna við Háskólann í Turku hefur þróað og er meðal niðurstaðna á samtvinnun framtíðarrannsókna og alhliða ráðgjafar.

 • færniþróun |Finland
  31-03-2017

  Sýndarveruleikinn – freisting til náms og starfa

  Leikjamiðun (gamification) vekur áhuga fólks jafnt í akademískum kreðsum sem og í viðskiptalífinu. Nú hafa einnig komið fram tækifæri innan starfsmenntunar í Finnlandi.

 • koulutuspolitiikka korkeakoulutus |Sverige
  30-03-2017

  Selvityksessä ehdotetaan ikärajaa korkeakoulukokeen suorittamiselle

  Valtiollisen selvityksen tehtävänantona oli tarkastella korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää alempaan korkeakoulututkintoon johtavien, ensikertalaisille suunnattujen koulutusten osalta sekä laatia esitys avoimemmaksi ja yksinkertaisemmaksi järjestelmäksi.

 • harvaan asuttu alue |Færöerne
  30-03-2017

  Entistä useampi haluaa opiskella Färsaarilla

  Tuoreen tutkimuksen mukaan entistä suurempi osa nuorista färsaarelaisista haluaa hankkia koulutuksensa Färsaarilla.

 • |Sverige
  30-03-2017

  Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet 

  En statlig utredning har haft i uppdrag att se över systemet för tillträde till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare samt att lämna förslag till ett öppnare och enklare system.

 • højere uddannelse yderområder |Færöerne
  30-03-2017

  Flere ønsker at tage en videregående uddannelse på Færøerne

  Ny undersøgelse viser, at et øget antal af unge uddannelsessøgende færinger ønsker at uddanne sig på Færøerne.

 • livslang læring vejledning |Færöerne
  30-03-2017

  Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

  NVLs kontaktpersoner i Grønland, Åland og Færøerne ønsker at sætte fokus på voksenuddannelse, livslang læring og livslang vejledning.

 • folkeoplysning |Danmark
  30-03-2017

  Tendenser på aftenskoleområdet

  En rapport fra Videncenter for folkeoplysning, VIFO, ”Folkeoplysningen i kommunerne ” dokumenterer omfang af og rammer for folkeoplysende aktiviteter i kommunerne.

 • elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Færöerne
  29-03-2017

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten NVL-yhteyshenkilöt haluavat tuoda aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja elinikäisen ohjauksen huomion keskipisteeseen.

 • vapaa sivistystyö tutkimus |Danmark
  29-03-2017

  Kansalaisopistokentän kehityssuuntia

  Vapaan sivistystyön tutkimuskeskus VIFOn raportti ”Folkeoplysningen i kommunerne ” (”Kansansivistys kunnissa”) dokumentoi kunnissa tapahtuvan vapaan sivistystyön laajuutta ja puitteita.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  29-03-2017

  Selvitys kunnallisesta aikuiskoulutuksesta

  Lukio- ja aikuiskoulutusministeri Anna Ekström on määrännyt tehtäväksi selvityksen kunnallisen aikuiskoulutuksen sääntelyn muutostarpeista.

 • ohjaus |Norden
  29-03-2017

  Elinikäistä ohjausta kaikille Pohjoismaissa?

  Ohjauksen saatavuudesta on tullut yhä tärkeämpi kysymys kaikissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, sillä se on tärkeä elinikäistä oppimista tukeva ja edistävä tekijä.

 • ohjaus |Norge
  29-03-2017

  Uraohjaus omaksi ammatikseen

  Norjan opetusministeri haluaa, että uraohjauspalveluiden elinikäinen saatavuus turvataan tarjoamalla sekä verkkopalveluita että henkilökohtaista ohjausta.

 • perustaidot vapaa sivistystyö |Norge
  29-03-2017

  Perustaito-opetusta vapaaehtoissektorilla

  Norjan kansallinen osaamispolitiikan virasto Kompetanse Norge on jakanut yhteensä 25 miljoonaa Norjan kruunua 79 vapaaehtoisjärjestölle ja aatteelliselle yhdistykselle, jotka ovat hakeneet varoja järjestöille suunnatusta määrärahaohjelmasta.

 • koulutuspolitiikka demokratia |Island
  29-03-2017

  Naiset ja miehet Islannissa 2017

  Islantilaisten naisten ja miesten asemaa vuonna 2017 käsittelevä esite ilmestyi 8. maaliskuuta.

 • yrkesutbildning kompetensutveckling |Finland
  29-03-2017

  Virtuella världen – frestar till studier och arbete

  Spelinriktning (gamification) intresserar folk såväl i den akademiska världen som i affärslivet.

 • forskning invandrare vägledning |Finland
  28-03-2017

  En arbetsbok för vägledning av framtiden – heltäckande vägledning

  Vägledning av framtiden är ett begrepp som utvecklats av Framtidens forskningscentrum vid Turun yliopisto (universitetet i Åbo) och som är ett resultat av kombinationen av framtidsforskning och heltäckande vägledning.

 • ammatillinen koulutus osaamisen kehittäminen |Finland
  27-03-2017

  Virtuaalimaailma – koukuttaa opiskeluun ja työntekoon

  Pelillistäminen (gamification) kiinnostaa sekä akateemista maailmaa että liiketalouden väkeä. Nyt Suomessa on nähty pelillistämisen mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

 • tutkimus maahanmuuttajat ohjaus |Finland
  27-03-2017

  Tulevaisuusohjauksen työkirja – kokonaisvaltaista ohjausta

  Tulevaisuusohjaus on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty käsite, joka on syntynyt tulevaisuudentutkimuksen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen yhdistelmästä.

 • integration |Norden
  27-03-2017

  Webbinare: Öppen utbildning för nyanlända

  19 april 2017 kl 15-16

 • voksenlæring |Færöerne
  25-03-2017

  Sameiginlegur samræðufundur fyrir Grænland, Áland og Færeyjar

  Tengiliðir NVL á Grænlandi, Álandi og Færeyjum vilja að áhersla verði lögð á fullorðinsfræðslu, ævimenntun og æviráðgjöf.