Filter Nyhetsbrev • flexibelt lärande utbildningspolitik livslångt lärande |Europa
  18-05-2016

  Hur vill DU lära dig i framtiden?

  NVLs Distansnätverk ställde den till synes oskyldigt enkla frågan till olika människor. Deras svar kommer att förvåna dig.

 • folkeoplysning |Danmark
  18-05-2016

  Global storytellers – et globalt online magasin for højskoleelever

  Global storytellers.dk er et online magasin, hvor danske højskoleelever kan dele oplevelser, viden og erfaringer om det at leve og bevæge sig i en global verden.

 • kompetanseutvikling |Norge
  16-05-2016

  Populær matematikk

  Hele 2 012 norske lærere søkte om å få videreutdanning i matematikk.

 • basiskompetanse |Norge
  16-05-2016

  Nyttig tiltak skifter navn

  Regjeringen ønsker fortsatt å satse på programmene Basis kompetanse i arbeidslivet og Basiskompetanse i frivilligheten.

 • integration |Sverige
  10-05-2016

  Information om den svenska skolan för nyanlända på flera olika språk

  Skolverket har nu information om den svenska skolan på 13 olika språk.

 • utbildningspolitik integration |Sverige
  10-05-2016

  Regeringen satsar på nyanlända och vuxenutbildningen

  I regeringens förslag till ändrad budget för 2016 som presenterades i april finns ytterligare satsningar på nyanlända och vuxenutbildningen redan i år.

 • demokrati folkeopplysning |Island
  02-05-2016

  Minister støtter Folkemøtet – demokrati høytid om samfunnsspørsmål

  Eygló Harðardóttir, sosial- og boligminister og nordisk samarbeidsminister undertegnet nylig en kontrakt over to år med Allmennhetens beste (Almannaheill) – tredje sektorens forbund, om økonomisk støtte for å arrangere en demokratihøytid i nordisk tradisjon under overskriften Folkets møte.

 • innovasjon voksenopplæring |Island
  02-05-2016

  Biophilia fick hedersplass på listen over anerkjente Webby prismottakere

  Biophilia utdanningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Islands utdannings- og kulturdepartementet, Nordisk Ministerråd, Reykjavik kommune, Islands Universitet og Björk Guðmundsdóttir.

 • voksenuddannelse fleksibel læring |Færöerne
  02-05-2016

  Revalideringscentret Dugni i fokus

  Den 29. april i år var det 60 år siden, at institutionen Dugni, som før hed ALV, blev etableret.

 • Glasir, som efter planen står klar til brug ved skolestart i 2017.
  innovation fleksibel læring |Færöerne
  02-05-2016

  Glasir– Tórshavn College - er ved at blive en realitet

  Glasir, som på engelsk kaldes Tórshavn College, er Færøernes største uddannelsesinstitution med 250 ansatte og over 1500 elever.

 • innovation högre utbildning näringsliv |Finland
  21-04-2016

  Innovations- och servicesedeln ska sporra till högskolesamarbete

  Regeringen vill sporra de finländska företagen till ett tätare samarbete med högskolorna genom att förverkliga ett försök med innovations- och servicesedlar.

 • yrkesutbildning |Finland
  21-04-2016

  Mera praktiska studier inom yrkesutbildningen

  En utredning om en ny modell för arbetsplatsförlagd utbildning har överlämnats till undervisningsministern.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  21-04-2016

  Unga utan gymnasieutbildning ska kunna få extra stöd

  Som en del i regeringens satsning ”vägar framåt” för unga som varken studerar eller arbetar ska Folkbildningsrådet fördela medel för matchningsinsatser.

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-04-2016

  Nytt förslag till förändringar av systemet med nationella prov

  I den nyligen framlagda utredningen (SOU 2016:25) om nationella prov är ett av huvudförslagen att syftet med de nationella proven ska renodlas.

 • højere uddannelse |Danmark
  21-04-2016

  Faldende akademikerledighed i Danmark

  En ny analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd viser, at antallet af akademikere på arbejdsmarkedet er steget med 100.000 fra 1996 til i år samtidig med at akademikerledigheden er faldet fra 8,7 pct. i 1996 til 4,2 pct. i 2016.

 • etter- og viderutdanning |Norge
  21-04-2016

  Tradisjonsrik pedagogikk fornyes

  Folkehøgskolelærere i Danmark og Norge inviteres til å delta i et pedagogisk utviklingsprogram.

 • uddannelsespolitik basiskompetence |Norden
  07-04-2016

  Inspiration til samarbejd

  En samling framgångsrika nordiska projekt ger exempel på vad som kan åstadkommas med hjälp av Nordplus.

 • yrkesutbildning aðlögun |Sverige
  21-03-2016

  SMILE. Nýtt verkefni til þess að þróa leiðsögn og ráðgjöf

  Verkefnið SMILE (Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality) miðar að því að auðvelda íbúum af erlendu bergi brotnu leið inn á vinnumarkaðinn og jafnframt uppfylla kröfur iðnaðarins fyrir færni.

 • menntastefna |Sverige
  21-03-2016

  Ríkisstjórnin skipar rannsóknarnefnd um aðgang að háskólum

  Til þess að ná fram einfaldari og opnari kröfum fyrir þá sem sækja um nám í háskólum hefur sænska ríkisstjórnin fyrirskipað rannsókn til þess að fá yfirsýn yfir aðgengi að háskólanámi.

 • sjálfbær þróun |Norge
  21-03-2016

  Við erum öll á sama báti

  Veröld fyrir alla, en hvernig?

 • menntastefna erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Norge
  21-03-2016

  Gríðarleg þörf á tækifærum til þess að komast á samning

  Starfsnám er mikilvægt og áhuginn eykst en skortur er á góðum tækifærum til þess að komast á samning.

 • kortutbildade menntastefna |Norden
  21-03-2016

  NVL á fundið með fulltrúum um menntastefnu ESB

  Norrænt tengslanet um nám fullorðinna hélt fund í Helsinki ásamt fulltrúum menntastefnu ESB á Norðurlöndunum.

 • menntastefna efter- og videreudddannelse |Island
  21-03-2016

  Ný framtíðarsýn um starfsþróun kennara og skólastjórnenda

  Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara hefur afhenti mennta- og menningarmálaráðherra lokaskýrslu um störf sín ásamt tillögum um næstu skref.

 • háskólamenntun raunfærnimat |Island
  21-03-2016

  Ný nefnd um raunfærnimat í háskólum

  Ný nefnd um raunfærnimat í háskólum að frumkvæði matsskrifsstofu Háskóla Íslands hefur tekið til starfa.

 • jöfn tækifæri dreifmenntun færniþróun |Færöerne
  21-03-2016

  Aukin tækifæri fyrir unglinga og fullorðna með námsörðugleika

  Um árabil hefur skort skipulögð námstækifæri fyrir unglinga með námsörðugleika á Færeyjum, en nú hafa fleiri tækifæri til starfsnáms opnast yngri fullorðnum sem ekki geta stundað venjulegt nám á framhaldsskólastigi.

 • færniþróun símenntun |Finland
  21-03-2016

  Vinnustaðurinn – gott námsumhverfi

  Mikill meirihluti launþega telur að þeir vinni á stað þar sem þeir geta sífellt lært eitthvað nýtt.

 • menntastefna |Finland
  21-03-2016

  Menntaútflutningi hraðað með sameiginlegu vegakorti

  Menntaútflutningi frá Finnlandi verður hraðað meðal annars með því að vöruvæða menntaþjónustu, efla samstarf og fjarlægja hindranir fyrir menntaútflutning.

 • højere uddannelse kvalitetssikring |Danmark
  21-03-2016

  Inntökuviðtal og auknar aðgangskröfur draga úr brottfalli

  Árið 2012 voru aðgangskröfur í kennaranám í Danmörku hertar með það að leiðarljósi að efla gæði menntunarinnar.

 • menntastefna |Danmark
  21-03-2016

  Nýr ráðherra mennta og vísinda

  Eftir breytingar á dönsku ríkisstjórninni þann 29. febrúar 2016 er Ulla Tørnæs nýr ráðherra mennta og vísinda.

 • ammatillinen koulutus kotoutuminen |Sverige
  21-03-2016

  SMILE – uusi mentoroinnin ja ohjauksen kehityshanke

  SMILE (Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality) on hanke, jonka tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille ja samalla vastata teollisuuden osaamistarpeisiin.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Sverige
  21-03-2016

  Hallitus teettää selvityksen korkeakoulutukseen pääsystä

  Ruotsin hallitus selvittää yliopistojen ja korkeakoulujen valintajärjestelmiä.

 • kestävä kehitys |Norge
  21-03-2016

  Olemme kaikki samassa veneessä

  Kaikille yhteinen maailma, mutta miten?

 • koulutuspolitiikka |Norge
  21-03-2016

  Oppisopimuspaikoista kova pula

  Ammattiosaaminen on tärkeää, ja kiinnostus sitä kohtaan on nousussa.

 • ihmiset joilla on matala koulutustaso koulutuspolitiikka |Norden
  21-03-2016

  NVL kohtasi eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman

  Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL tapasi EU:n eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman vastaavia koordinaattoreita Helsingissä pidetyssä verkostotapaamisessa.

 • koulutuspolitiikka täydennyskoulutus |Island
  21-03-2016

  Tulevaisuuden visio opettajien ja koulujen johdon urakehityksestä

  Opettajien täydennyskoululutusta käsittelevä asiantuntijaneuvosto luovutti Islannin opetus- ja kulttuuriministerille loppuraporttinsa, jossa käsitellään neuvoston työtä ja esitetään ehdotuksia seuraaviksi toimenpiteiksi.

 • opitun tunnustaminen koulutuspolitiikka |Island
  21-03-2016

  Uusi valtuusto kartoittaa korkeakoulutason AHOT-toimintaa

  Korkeakoulutasolla tapahtuvaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) käsittelevä valtuusto on aloittanut toimintansa.

 • tasa-arvo monimuoto-opetus |Færöerne
  21-03-2016

  Uusia opiskelumahdollisuuksia nuorille ja aikuisille, joilla on erityistarpeita

  Färsaarilla ei pitkään aikaan ollut juurikaan tarjolla erityisnuorille suunnattuja koulutusohjelmia.

 • täydennyskoulutus osaamisen kehittäminen |Finland
  21-03-2016

  Työpaikka on hyvä oppimisympäristö

  Suurin osa palkansaajista mieltää työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  21-03-2016

  Koulutusvientiin vauhtia yhteisellä tiekartalla

  Suomalaista koulutusvientiä vauhditetaan tuotteistamalla koulutuspalveluita, lisäämällä yhteistyötä sekä purkamalla koulutusviennin esteitä.

 • korkeakoulutus laadunvarmistus |Danmark
  21-03-2016

  Hakijoiden haastattelu ja korkeammat pääsyvaatimukset vähentävät keskeyttämisiä opettajankoulutuksessa

  Tanskalaisen opettajankoulutuksen pääsyvaatimuksia kiristettiin vuonna 2012, koska koulutuksen tasoa haluttiin nostaa.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  21-03-2016

  Uusi opetus- ja tutkimusministeri

  Ministerikierrätyksen seurauksena Ulla Tørnæs nimitettiin uudeksi opetus- ja tutkimusministeriksi 29.2.2016.

 • Bo Gustafsson, Sävsjö kommun, Conny Gustavsson, Swerea SWECAST och Cecilia Bjursell, Encell.
  integration yrkesutbildning |Sverige
  18-03-2016

  SMILE. Nytt projekt för att utveckla mentorskap och handledning.

  Projektet SMILE ( Strategic Mentorship for Integration, Learning and Equality )syftar till att underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt tillgodose industrins kompetensbehov.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  18-03-2016

  Regeringen tillsätter utredning om tillträde till högre utbildning

  För att få fram enklare och öppnare krav för de som ska söka till högre utbildning tillsätter regeringen en utredning för att se över tillträdessystemet till universitet och högskolor.

 • bærekraftig utvikling |Norge
  18-03-2016

  Vi er alle i samme båt

  En verden for alle, men hvordan?

 • fag- og yrkesopplæring næringsliv |Norge
  18-03-2016

  Stort behov for læreplasser

  Yrkesfag er viktig og interessen øker, men gode læreplasser er en mangelvare.

 • efter- og videreudddannelse uddannelsespolitik |Island
  18-03-2016

  Ny framtidsvisjon for lærers og skoleleders karriereutvikling

  Fagrådet for etter- og videreutdanning for lærere overrakte sluttrapport om rådets arbeide og forslag på neste skritt til utdannings og kulturministeren.

 • validering uddannelsespolitik |Island
  18-03-2016

  Nyt råd om validering på høyskolenivå

  Et nyt råd om validering på høyskolenivå er kommet i gang.

 • lige muligheder fleksibel læring kompetenceudvikling |Færöerne
  18-03-2016

  Flere muligheder for unge og voksne med særlige udfordringer

  I mange år har organiserede skoletilbud til unge med særlige udfordringer været en stor mangelvare på Færøerne, men nu er der åbnet op for flere muligheder for kompetencegivende uddannelser til unge voksne, som ikke kan indgå i en almindelig gymnasial uddannelse.

 • fortbildning kompetensutveckling |Finland
  18-03-2016

  Arbetsplatsen - en bra inlärningsmiljö

  Största delen av löntagarna anser att de har en arbetsplats där man kontinuerligt kan lära sig något nytt.

 • utbildningspolitik |Finland
  18-03-2016

  Utbildningsexporten påskyndas med en gemensam vägkarta

  Den finländska utbildningsexporten påskyndas bl.a. genom att produktifiera utbildningstjänster, öka samarbetet och avlägsna hinder för utbildningsexport.

 • højere uddannelse kvalitetssikring |Danmark
  18-03-2016

  Optagelsessamtaler og højere adgangskrav på læreruddannelsen giver mindre frafald

  I 2012 blev adgangskravene til den danske læreruddannelse skærpet med det formål at øge det faglige niveau på uddannelsen.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  18-03-2016

  Ny uddannelses og forskningsminister

  Efter en ministerrokade er Ulla Tørnæs er den 29. februar 2016 udnævnt til ny uddannelses- og forskningsminister.

 • Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och Kulturministeriet presenterar finska ordförandeskapets prioriteringar.
  utbildningspolitik kortutbildade |Norden
  14-03-2016

  NVL mötte EU-agendan

  Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande träffade ansvariga koordinatorer i de nordiska länderna för EU:s Agenda for Adult Learning under en nätverksträff i Helsingfors.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Ný hraðleið fyrir nýaðflutta leikskólakennara og kennara

  Sænska ríkisstjórni hefur átt viðræður við aðila vinnumarkaðarins um hraðleið til starfa fyrir innflytjendur sem hafa menntun eða starfsreynslu sem skortur er á í Svíþjóð.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Hækkun kennaralauna til þess að bæta námsárangur í skólum

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja árlega þremur milljörðum sænskra króna til þess að hækka laun kennara og annarra starfsmanna í skólum til þess að bæta námsárangur í skólum.

 • grunnleikni |Norge
  23-02-2016

  Mikilvægt stjórnarfrumvarp

  „Frá því að vera utangátta til annars tækifæris“ er titill nýs stjórnarfrumvarps sem beðið hefur verið eftir!

 • alþýðufræðsla |Norge
  23-02-2016

  Nám fyrir stjórnendur, loksins

  Nám lýðskóla fyrir stjórnendur – Breytingastjórnun byggð á gildum – hefst vorið 2016 við Lýðskólann í Suðaustur Noregi.

 • sjálfbær þróun |Norden
  23-02-2016

  Vinsæl menntun

  Mikill áhugi og margar umsóknir um norræna námstilboðið Menntun til sjálfbærrar þróunar.

 • erhvervsliv raunfærnimat |Island
  23-02-2016

  Vel menntað starfsfólk grunnurinn að samkeppnishæfni fyrirtækja

  Vel menntað og þjálfað starfsfólk er grunnur að samkeppnishæfni fyrirtækja og liður í því að auka framleiðni þeirra.

 • menntastefna |Island
  23-02-2016

  Menntadagur atvinnulífsins 2016

  Menntun og fræðsla sem nýtist öllu atvinnulífinu var í kastljósinu á menntadegi atvinnulífsins 28. janúar en þetta er í þriðja sinn sem dagurinn hefur verið haldinn.

 • fjarkennsla færniþróun dreifbýli |Færöerne
  23-02-2016

  Fjarnám skapar tækifæri í dreifbýli

  Allt frá því að Fjarlestrardepilin, Fjarkennslumiðstöðin í Vogi á Færeyjum var komið á laggirnar fyrir um það bil þremur árum hefur sókn í ólík námstækifæri sem boðið eru upp á við miðstöðina aukist.

 • menntastefna |Færöerne
  23-02-2016

  Stefna fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf

  Færeyskur vinnuhópur um upplýsingatækni og ráðgjöf átti í janúar 2016 frumkvæði að því að halda fund með þremur ráðuneytum til þess að móta stefnu fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf og koma þverfaglegu samstarf i yfirvalda varðandi stefnumótun á dagskrá.

 • menntastefna |Finland
  23-02-2016

  Umfangsmiklar fjöldauppsagnir í háskólum

  Ákvarðanir finnsku ríkisstjórnarinnar um niðurskurð bitna harkalega á finnskum háskólum.

 • upplýsingatækni símenntun |Finland
  23-02-2016

  Sí- og endurmenntun kennara afgerandi fyrir þróun upplýsingatækni í menntun

  Nemendur og námsmenn hjá kennurum sem hafa notið sí- og endurmenntunar á sviði upplýsingatækni beita henni helmingi oftar en þeir sem eru hjá kennara sem ekki hafa fengið sí- og endurmenntun á sviðinu.

 • livslang læring |Danmark
  23-02-2016

  Aukin áhersla á hagnýta og seljanlega þekkingu við þróun fullorðinsfræðslu (VUC) í Danmörku

  Á árlegri ráðstefnu fullorðinsfræðsluaðila í Danmörku sem bar yfirskriftina VUC miðlar þekkingu, voru meginviðfangsefni VUC rædd með tilliti til þróunar og framsækni og í ljósi þeirra áskorana sem blasa við vegna efnahags-, menningar- og samfélagslega aðstæðna.

 • kestävä kehitys |Norden
  23-02-2016

  Suosittu koulutus

  Pohjoismainen kestävän kehityksen koulutusohjelma herätti paljon kiinnostusta.

 • maahanmuuttajat koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Uusi pikaväylä maahan muuttaville opettajille ja lastentarhanopettajille

  Ruotsin hallitus on keskustellut työelämäosapuolten kanssa nopeampien työllistymisväylien luomisesta maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille, joilla on Ruotsissa tarvittava koulutus tai ammattikokemusta.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Opettajien palkankorotuksella pyritään parantamaan oppimistuloksia

  Oppimistulosten parantamiseksi kouluissa Ruotsin hallitus on päättänyt käyttää kolme miljoonaa kruunua vuodessa opettajille ja eräille muille koulujen henkilöstöryhmille suunnattuihin palkankorotuksiin.

 • vapaa sivistystyö osaamisen kehittäminen |Norge
  23-02-2016

  Viimeinkin oma johtajakoulutus

  Norjan kansanopistojen johtajuuskoulutus ”Arvopohjainen muutosjohtajuus” käynnistyy keväällä Høgskolen i Sørøst -oppilaitoksessa.

 • basiskompetanse kompetanseutvikling |Norge
  23-02-2016

  Viktig stortingsmelding

  «Fra utenforskap til ny sjanse» er tittelen på en stortingsmelding vi har ventet lenge på!

 • perustaidot osaamisen kehittäminen |Norge
  23-02-2016

  Tärkeä poliittinen selonteko

  ”Ulkopuolisuudesta uuteen mahdollisuuteen” on kauan odottamamme hallituksen poliittisen selonteon otsikko.

 • elinkeinoelämä opitun tunnustaminen |Island
  23-02-2016

  Yritysten kilpailukyky perustuu hyvin koulutettuun henkilöstöön

  Hyvin koulutettu ja ovatperehdytetty henkilöstö on yritysten kilpailukyvyn perusta ja parantaa osaltaan niiden tuottavuutta.

 • aikuisten oppiminen elinkeinoelämä |Island
  23-02-2016

  Työelämän koulutuspäivä 2016

  Koko työelämää hyödyttävään koulutukseen ja opetukseen perehdyttiin 28.1.2016 pidetyssä työelämän koulutuspäivässä, joka järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa.

 • etäopetus monimuoto-opetus harvaan asuttu alue |Færöerne
  23-02-2016

  Etäopinnot luovat mahdollisuuksia syrjäseuduilla

  Etäopetuskeskus Fjarlestrardepilin perustettiin noin kolme vuotta sitten Färsaarten eteläisimmällä saarella Suðuroyllä sijaitsevaan Váguriin.

 • elinikäinen oppiminen ohjaus koulutuspolitiikka |Færöerne
  23-02-2016

  Elinikäisen ohjauksen strategia

  Färsaarten paikallinen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) ja ohjauksen työryhmä teki tammikuussa 2016 aloitteen tapaamisesta, johon osallistuisi kolme eri ministeriötä.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  22-02-2016

  Massiivisia irtisanomisia yliopistoilla

  Hallituksen leikkauspäätökset koettelevat raskaasti suomalaisia yliopistoja.

 • IKT kompetens osaamisen kehittäminen |Finland
  22-02-2016

  Opettajien täydennyskoulutus ratkaisevaa koulutuksen digitalisaatiolle

  Täydennyskoulutusta saaneiden opettajien oppilaissa on kaksi kertaa enemmän tieto- ja viestintätekniikan päivittäisiä käyttäjiä kuin niissä oppilaissa, joiden opettajat eivät saaneet täydennyskoulutusta.

 • aikuisten oppiminen |Danmark
  22-02-2016

  VUC-keskusten kehittämisessä keskitytään muunnettavissa ja sovellettavissa olevaan tietoon

  Tanskan VUC-aikuiskoulutuskeskusten vuotuisessa tapaamisessa VUC-koulutuksen ydintehtävistä keskusteltiin kehitys- ja tulevaisuussuuntautuneesta näkökulmasta aikamme taloudelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset haasteet huomioiden.

 • integration utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Nytt snabbspår för nyanlända förskollärare och lärare

  Regeringen har fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar till arbete för de nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som behövs i Sverige.

 • utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Lärarlönelyft för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

  För att förbättra kunskapsresultaten i skolan har regeringen fattat beslut om att investera tre miljarder kronor på årsbasis till höjda löner för lärare och vissa andra personalkategorier i skolan. Formulärets överkant.

 • folkeopplysning kompetanseutvikling |Norge
  22-02-2016

  Endelig egen lederutdanning

  Norsk Folkehøgskoles lederutdanning - Verdibasert endringsledelse starter opp våren 2016 ved Høgskolen i Sørøst Norge.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  22-02-2016

  Populær utdanning

  Det var stor interesse og mange søkere til det nordiske tilbudet; Utdanning for bærekraftig utvikling.

 • næringsliv realkompetansevurdering |Island
  22-02-2016

  Godt utdannete medarbeidere er grunnlaget for virksomheters konkurransedyktighet

  Godt utdannete og trente medarbeidere er grunnlaget for virksomhetenes konkurransedyktighet og bidrar til å øke deres produktivitet.

 • voksenlæring erhvervsliv |Island
  22-02-2016

  Arbeidslivets utdanningsdag 2016

  Utdanning og opplæring som kommer til nytte i hele arbeidslivet var i fokus på arbeidslivets utdanningsdag den 28. januar 2016, som i år ble holdt for tredje gang

 • fjernundervisning fleksibel læring kompetenceudvikling yderområder |Færöerne
  22-02-2016

  Fjernstudier skaber muligheder i udkantsområder

  Siden Fjarlestrardepilin, Fjernundervisningscentret i Vágur, på Færøernes sydligste ø, blev etableret for ca. tre år siden, har der været øget tilslutning til de forskellige uddannelsesmuligheder, som udbydes via centret.

 • vejledning livslang læring uddannelsespolitik |Færöerne
  19-02-2016

  Strategi for livslang vejledning

  Den lokale arbejdsgruppen for IKT og vejledning på Færøerne tog i januar 2016 initiativ til et møde med tre ministerier for at sætte strategi for livslang vejledning (LLV) og tværsektorelt samarbejde om den kommende strategi på myndighedernes agenda. IKT i vejledning indgår som en integreret del af denne strategi.

 • voksenuddannelse |Danmark
  19-02-2016

  Øget fokus på brugbar og omsættelig viden i udvikling af VUC

  På VUC’s årlige konference ”VUC deler viden” blev VUC’s kerneopgaver diskuteret i et udviklingsorienteret, fremadrettet perspektiv set i lyset af tidens udfordringer økononomisk, kulturelt og samfundsmæssigt.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Finland
  18-02-2016

  Massiva uppsägningar på universiteten

  De finländska universiteten drabbas hårt av regeringens beslut om nedskärningar.

 • IKT kompetens fortbildning |Finland
  18-02-2016

  Lärarnas fortbildning avgörande för digitaliseringen av utbildningen

  Elever och studerande med lärare som fått fortbildning i informations- och kommunikationsteknik använder IKT dubbelt så mycket som de som har en lärare som saknar fortbildning.

 • basiskompetanse |Norden
  01-02-2016

  Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv

  En ny publikation fra Nordplus præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet.

 • jöfn tækifæri |Sverige
  19-01-2016

  Nú hefst hin stóra viðhorfskönnun Menntamálastofnunar

  Í janúar 2016 hefst Skólakönnunin, umfangsmikil viðhorfskönnun Menntamálastofnunar sem nær til nemenda, foreldra og starfsfólks sem kemur að kennslu í fjórða hluta allra skóla í Svíþjóð.

 • högre utbildning |Sverige
  19-01-2016

  Inntaka nema í háskóla á vormisseri er lokið

  161.161 einstaklingur hefur fengið staðfestingu á að inntöku í nám á vorönn

 • aðlögun færniþróun |Norge
  19-01-2016

  Mikilvægt ráð

  Nýju ráði verður falið að meta áhrif mikillar fjölgunar innflytjenda.

 • høyere utdanning |Norge
  19-01-2016

  Sögulegt átak til að efla gæði menntunar

  Mikil áhersla er nú lögð á gæði og árangur menntunar í Noregi.

 • menntastefna náms- og starfsráðgjöf |Norden
  19-01-2016

  Ný útgáfa um stefnu og kerfi fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf

  Samstarfsnet um stefnumótun í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (ELGPN) hefur gefið út nýjar leiðbeiningar fyrir þróun stefnu og kerfa fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • raunfærnimat |Norden
  19-01-2016

  Hægt að meta lykilfærni sem afla hefur verið innan alþýðufræðslunnar

  Að lokinni mikilli og óþreytandi vinnu hefur starfshópur innan NVL samið skýrslu um hvernig lykilfærni fólks er efld innan alþýðufræðslunnar og hvernig hægt er að meta hana.