Filter Nyhetsbrev • jöfn tækifæri menntastefna |Island
  19-01-2016

  Fleiri á aldrinum 25-64 með háskólamenntun í fyrsta sinn 2014

  Árið 2014 voru háskólamenntaðir 25–64 ára íbúar á Íslandi í fyrsta skipti fleiri en íbúar með menntun á framhaldsskólastigi, eða 60.800, en menntaðir á framhaldsskólastigi voru 59.300.

 • menntastefna |Island
  19-01-2016

  Nýr þjónustusamningur

  Þann 14. desember sl. var undirritaður samningur á milli mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins um vinnu við verkefni á sviði framhaldsfræðslu sem gildir frá 1. janúar 2016 til ársloka 2021.

 • menntastefna dreifbýli |Færöerne
  19-01-2016

  Nýtt bakkalárnám í hagfræði og fleiri nemapláss árið 2016

  „Til þess að ungu fólki líði vel og vilji búa á Færeyjum, þá verðum við strax að koma á fleiri námstilboðum“ segir Rigmor Dam menntamálaráðherra.

 • menntastefna dreifbýli |Færöerne
  19-01-2016

  Nýtt háskólaþorp í Þórshöfn í augsýn

  Rigmor Dam menntamálaráðherra hefur skipað samstarfshóp sem á að vinna tillögu um hvernig skipuleggja má háskólaþorp á „Frælsið“.

 • menntastefna |Finland
  19-01-2016

  Nýr grunnur námsskráa fyrir fullorðna á framhaldsskólastigi

  Menntamálastofnun hefur ákvarðað nýjan grunn námsskráa fyrir framhaldsskólanám fullorðinna.

 • menntastefna |Finland
  19-01-2016

  Róttækar breytingar á starsmenntun standa fyrir dyrum

  Umbætur á starfsmenntun er eitt umfangsmesta verkefni ríkisstjórnarinnar varðandi færni og menntun.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  19-01-2016

  Alþýðuháskóli – Ein stofnun fjölbreyttur raunveruleiki

  Er titill nýútkominnar skýrslu frá þekkingarsetri alþýðufræðslunnar, VIFO þar sem saga alþýðuháskólans, efnahagi, skipulagi og starfsemi er lýst.

 • grunnleikni |Danmark
  19-01-2016

  Umfangsmiklar aðgerðir geta eflt grunnmenntun fullorðinna

  Að fengnum niðurstöðum úttektar sem danska námsmatsstofnunin EVA gerði á grunnmenntun fyrir fullorðna á árunum 2013 og 2014.

 • laadunvarmistus yhtäläiset mahdollisuudet |Sverige
  19-01-2016

  Kouluasioiden tarkastusviraston suuri kyselytutkimus alkaa

  Tammikuussa 2016 Ruotsin kouluasioiden tarkastusvirasto Skolinspektionen käynnistää suuren kyselytutkimuksen, johon osallistuu alkuvaiheessa neljäsosa maan kouluista.

 • korkeakoulutus |Sverige
  19-01-2016

  Yliopistojen ja korkeakoulujen kevätlukukauden opiskelijavalinnat on tehty

  161 161 henkilöä on saanut tietää tulleensa valituksi tällä kevätlukukaudella alkavaan koulutukseen.

 • kotoutuminen yhtäläiset mahdollisuudet |Norge
  19-01-2016

  Ajankohtainen toimikunta

  Uusi toimikunta on saanut tehtäväkseen arvioida runsaan maahanmuuton seurauksia.

 • korkeakoulutus |Norge
  19-01-2016

  Historiallinen panostus koulutuksen laatuun

  Norjassa on tehty suuri panostus koulutuksen laatuun ja tuloksiin: uusiin koulutuksen huippuyksiköihin suunnataan 24 miljoonaa kruunua uutta rahoitusta.

 • koulutuspolitiikka ohjaus |Norden
  19-01-2016

  Uusi julkaisu elinikäisen ohjauksen politiikasta ja järjestelmistä

  European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) on julkistanut elinikäisen ohjauksen politiikan ja järjestelmien uudet eurooppalaiset suuntaviivat.

 • opitun tunnustaminen perustaidot vapaa sivistystyö |Norden
  19-01-2016

  Avaintaitojen tunnustaminen vapaassa sivistystyössä

  Pitkän uurastuksen jälkeen NVL:n työryhmä on saanut valmiiksi raportin siitä, miten vapaa sivistystyö kartuttaa ihmisten avaintaitoja ja miten tätä osaamisen karttumista voidaan tunnistaa ja tunnustaa.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Island
  19-01-2016

  Korkeakoulutetut ensi kertaa enemmistönä 25–64-vuotiaista

  Vuonna 2014 korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä ohitti ensimmäistä kertaa 25–64-vuotiaiden ikäryhmässä pelkän toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrän.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Island
  19-01-2016

  Uusi palvelusopimus allekirjoitettu

  14. joulukuuta Islannin opetus- ja kulttuuriministeriö ja työelämän koulutuskeskus Fræðslumiðstöð atvinnulífsin allekirjoittivat aikuisten oppimista koskevan palvelusopimuksen, joka on voimassa vuoden 2016 alusta vuoden 2021 loppuun asti.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka harvaan asuttu alue |Færöerne
  19-01-2016

  Uusi talousalan yliopistotutkinto ja enemmän aloituspaikkoja vuodelle 2016

  Jos haluamme nuorten jäävän Färsaarille, meidän on viipymättä panostettava opintotarjonnan laajentamiseen, toteaa opetusministeri Rigmor Dam.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka harvaan asuttu alue |Færöerne
  19-01-2016

  Torshavniin tulossa uusi yliopistokampus

  Opetusministeri Rigmor Dam on asettanut työryhmän laatimaan esityksen uuden yliopistokampuksen luomisesta Torshavniin.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  19-01-2016

  Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet uusittiin

  Opetushallitus on päättänyt aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Finland
  19-01-2016

  Ammattikoulutukseen tulossa isoja muutoksia

  Ammattikoulutusuudistus on yksi hallituksen suurimmista osaamiseen ja koulutukseen liittyvistä hankkeista.

 • vapaa sivistystyö |Danmark
  19-01-2016

  Folkeuniversitetet - yksi organisaatio, monta todellisuutta

  Tanskan vapaan sivistystyön tieto- ja tutkimuskeskus VIFO:n tuore raportti käsittelee vapaan sivistystyön oppilaitos Folkeuniversitetetin historiaa, taloutta, organisaatiota ja toimintaa.

 • perustaidot aikuisten oppiminen |Danmark
  19-01-2016

  Laajat panostukset voivat kehittää yleissivistävää aikuiskoulutusta

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos Danmarks Evalueringsinstitut arvioi vuosina 2013 ja 2014 yleissivistävää aikuiskoulutusta.

 • folkbildning validering kompetensutveckling |Norden
  18-01-2016

  Folkbildningen validerar nyckelkompetenser

  Efter långt och träget arbete har en arbetsgrupp inom NVL sammanställt en rapport kring hur folkbildningen bidrar till folks nyckelkompetenser, och hur detta kan valideras.

 • lige muligheder uddannelsespolitik |Island
  15-01-2016

  For første gang i 2014 er flere i alderen 25-64 år universitetsutdannet

  I 2014 ble innbyggere på Island i alderen 25-64 år med universitetsutdanning for første gang flere enn de som kun hadde utdanning på videregående skoles nivå, eller 60 800 med universitetsutdanning mot 59 300 på videregåendeskoles nivå.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  15-01-2016

  Ny servicekontrakt

  Den 14. desember undertegnet utdannings- og kulturdepartementet og Arbeidslivets utdanningssenter en servicekontrakt om oppgaver i voksnes læring som gjelder fra 1. januar 2016 til slutten av 2021.

 • utbildningspolitik vägledning |Norden
  15-01-2016

  En ny publikation om politik och system för livslång vägledning

  European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) har publicerat nya europeiska riktlinjer för utvecklingen av politiken och systemen för livslång vägledning.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Finland
  15-01-2016

  Nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna

  Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Finland
  15-01-2016

  Yrkesutbildningen står inför stora förändringar

  Reformen av yrkesutbildningen är ett av regeringens mest omfattande projekt inom området kompetens och utbildning.

 • folkeoplysning |Danmark
  15-01-2016

  Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder

  Det er titlen på en ny rapport fra VIFO, videncenter for folkeoplysning, hvor folkeuniversitetets historie, økonomi, organisering og aktiviteter belyses.

 • basiskompetence voksenuddannelse |Danmark
  15-01-2016

  Bred indsats kan styrke almen voksenuddannelse

  Evalueringen af udviklingsprojekterne peger bl.a. på, at det kræver en bredspektret indsats og et ledelsesmæssigt engagement, hvis endnu flere skal gennemføre fag på almen voksenuddannelse (avu) og fortsætte på en anden uddannelse.

 • høyere utdanning |Norge
  15-01-2016

  Historisk satsing på kvalitet i utdanningen

  Stor satsing på kvalitet og resultater i utdanningen i Norge.

 • integrering kompetanseutvikling |Norge
  15-01-2016

  Aktuelt utvalg

  Et nytt utvalg skal vurdere konsekvensene av høy innvandring.

 • lika möjligheter kvalitetssäkring |Sverige
  15-01-2016

  Nu startar Skolinspektionens stora enkätundersökning

  I januari 2016 öppnar Skolenkäten, Skolinspektionens stora enkätundersökning med elever, föräldrar och pedagogisk personal i en fjärdedel av landets skolor.

 • högre utbildning |Sverige
  15-01-2016

  Antagningen till vårens kurser på universitet och högskolor är klar

  Nu har 161 161 personer fått besked att de antagits till en utbildning i vår.

 • højere uddannelse uddannelsespolitik |Færöerne
  15-01-2016

  Ny bacheloruddannelse i økonomi og flere studiepladser i 2016

  Hvis unge mennesker skal trives og fortsat blive boende på Færøerne, så må vi straks prioritere flere uddannelsestilbud, siger uddannelsesminister, Rigmor Dam.

 • højere uddannelse uddannelsespolitik |Færöerne
  15-01-2016

  Et kommende universitetscampus i Torshavn i sigte

  En arbejdsgruppe skal udarbejde et forslag hvordan et campus kan organiseres og udbygges.

 • utbildningspolitik validering |Sverige
  18-12-2015

  Uusi AHOT-valiokunta muodostaa hallituksen AHOT-työn selkärangan

  Valiokunnan päätavoitteena on ottaa haltuun koko AHOT-järjestelmä, jotta siitä voidaan tehdä yhtenäinen ja kansallisella tasolla yhdenmukainen.

 • högre utbildning validering |Sverige
  18-12-2015

  Maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuoltoalan ammatteihin

  Työmarkkinaosapuolet ja Ruotsin työvoimaviranomaiset ovat päättäneet perustaa maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille pikapolkuja terveydenhuollon säänneltyihin ammatteihin.

 • fag- og yrkesopplæring |Norge
  18-12-2015

  Työssäoppiminen

  Ammattiopiskelun vuorottelumallin ensimmäinen osaraportti on valmis. Parhaillaan kokeilussa on malli, jossa oppilaitosjaksot ja työssä oppiminen vuorottelevat aiempaa tiheämmin ja työssäoppimisjaksot alkavat nykyistä aikaisemmassa vaiheessa.

 • kompetanseutvikling |Norge
  18-12-2015

  Pakolaisille osaamispassit

  Tarkoituksena sujuvoittaa maasta toiseen siirtymistä Euroopassa.

 • validering |Norden
  18-12-2015

  NVL julkaisee uuden AHOT-aiheisen raportin

  NVL:n aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) asiantuntijaverkosto on laatinut raportin, jonka otsikkona on ”Validation and the Value of Competences. Road Map 2018.”. Raportti luo laaja-alaisen katsauksen AHOT-toimintaan.

 • uddannelsespolitik |Island
  18-12-2015

  OECD:n koulutusvertailu Education at a Glance 2015 ilmestynyt

  OECD:n vuotuinen julkaisu Education at a Glance ilmestyi 24. marraskuuta. Raportti koostuu OECD:n 34 jäsenmaan ja muiden yhteistyömaiden koulutusjärjestelmiä koskevasta tilastotiedosta ja analyyseista.

 • voksenlæring validering |Island
  18-12-2015

  Jatko- ja täydennyskoulutuksen tulevaisuus

  Reilu sata ihmistä osallistui seminaariin, jonka NVL, islantilainen Työelämän koulutuskeskus ja aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE järjestivät maanantaina 30. marraskuuta 2015.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kompetenceudvikling læringsresultat motivation |Færöerne
  18-12-2015

  Ammattikoulutus huomion kohteena

  Färsaarilla on suuri kysyntä käsityöläisistä. Melko harva nuori kuitenkin valitsee ammattikoulutuksen, joten parin vuoden kuluttua koulutetuista käsityöläisistä tulee olemaan suuri pula. Färsaarten käsityöläismestarien yhdistys haluaa ryhtyä toimiin tilanteen muuttamiseksi.

 • innovation motivation IKT kompetens kompetensutveckling |Færöerne
  18-12-2015

  Koulu nettiyhteiskunnassa

  Färsaarten opetusministeriön opetusresurssikeskus NÁM järjesti syksyllä konferenssin, jonka aiheena oli koulu digitaalisessa yhteiskunnassa. Yksi tilaisuuden kohokohdista oli onnistunut pelipohjaista oppimista käsitellyt workshop. Siihen osallistui noin 400 opettajaa eri puolilta Färsaaria.

 • integration invandrare |Finland
  18-12-2015

  Uusi malli maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumiseen

  Hanke toteutetaan vaikuttavuusinvestoimisen Social Impact Bond -mallilla (SIB) eli tulosperusteisella

 • maahanmuuttajat integrering |Danmark
  18-12-2015

  Pakolaismiesten ja -naisten työllisyydessä suuria eroja

  Viisi prosenttia naispuolisista pakolaisista on työllistynyt neljän vuoden kuluttua siitä, kun heille myönnettiin oleskelulupa Tanskassa. Pakolaisnaisten työllistymisprosentti on paljon pienempi kuin pakolaismiesten, joista vajaa 20 % työllistyy neljän vuoden sisällä.

 • utbildningspolitik |Danmark
  18-12-2015

  Uusi budjetti sisältää koulutusleikkauksia

  Lisää rahaa luvassa mm. terveydenhuoltoon ja poliisille.
  Tanskan hallitus on sopinut vuoden 2016 budjetista Tanskan kansanpuolueen, liberaalin allianssin ja konservatiivisen kansanpuolueen kanssa. Uuden budjetin myötä autojen rekisteröintimaksu halpenee, kiinteistövero jäädytetään nimellisesti vuodeksi 2016, terveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa kehitetään, kiinteistönomistajille suunnataan veronkevennyksiä ja poliisi saa lisää varoja.

 • raunfærnimat menntastefna |Sverige
  18-12-2015

  Ný raunfærnimatsnefnd skipar mikilvægt hlutverk í aðgerðum ríkisstjórnarinnar á sviði raunfærni

  Yfirmarkmið nefndarinnar er að vinna að því að samræma kerfi raunfærnimats gera það heildstætt í landinu öllu

  Meðal annarra verkefna nefndarinnar er að finna góð dæmi hvernig mat á raunfærni er árangursríkt til þess að miðla þekkingunni til annarra sviða eða starfa þar sem raunfærnimat hefur ekki gefist jafn vel.

 • raunfærnimat högre utbildning |Sverige
  18-12-2015

  Flýtispor fyrir nýaðflutta á sviði heilbrigðis- og umönnunar

  Aðilar atvinnulífsins hafa í samstarfi við Vinnumálastofnunina í Svíþjóð sammælst um að kom á flýtispori fyrir nýaðflutta innan lögbundinna starfssviða umönnunar og heilbrigðis.
  Ríkisstjórnin hefur undanfarið ár átt í viðræðum við aðila atvinnulífsins til þess að auðvelda nýaðfluttum sem hafa lokið ólíku starfsnámi og hafa starfsréttindi að ganga í störf á sænskum vinnumarkaði.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Norge
  18-12-2015

  Nám á vinnustað

  Fyrsta áfangaskýrsla um skiptinám fag- og starfsmenntunar er tilbúin. Módel fyrir örari skipti á milli náms í skóla og á vinnustað hefur verið reynt

 • gæðaeftirlit |Norge
  17-12-2015

  Hæfnivegabréf fyrir flóttamenn

  Eiga að tryggja betra flæði flutninga á milli landa í Evrópu.

 • raunfærnimat |Norden
  17-12-2015

  NVL gefur út nýja skýrslu um raunfærnimat

  Sérfræðinganet NVL um raunfærnimat hefur unnið skýrslu sem ber heitið „Validation and the Value of Competences. Road Map 2018“. Í skýrslunni er breitt sjónarhorn á mat á áunninni færni.

 • menntastefna |Island
  17-12-2015

  Árlegt rit OECD Education at a Glance 2015

  Þann 24. nóvember sl. kom árlegt rit OECD um alþjóðlega tölfræði menntamála út. Í ritinu eru margvíslegar tölfræðilegar upplýsingar og greining á menntakerfum 34 aðildarlanda OECD og annarra samstarfslanda.

 • nám fullorðinna raunfærnimat |Island
  17-12-2015

  Framtíðin í framhaldsfræðslu

  Rúmlega eitthundrað manns sóttu fund sem NVL, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og EPALE stóðu að undir yfirskriftinni; Framtíðin í framhaldsfræðslu í Reykjavik mánudaginn 30. nóvember 2015.

 • færniþróun hvatning |Færöerne
  17-12-2015

  Sjónum beint að starfsmenntun

  Mikil eftirspurn er eftir iðnaðarmönnum á Færeyjum. En samtímis eru frekar fáir unglingar sem velja sér starfsmenntun, sem leiðir til þess að í nánustu framtíð verður mikill skortur á menntuðum iðnaðarmönnum. Þessari þróun vill Iðnmeistarafélagið á Færeyjum sporna við með fyrirbyggjandi aðgerðum.

 • nýsköpun hvatning færniþróun |Færöerne
  17-12-2015

  Skólinn í netsamfélaginu

  Skólinn í stafrænu samfélagi var yfirskrift ráðstefnu sem NÁM – kennslufræðimiðstöð ráðuneytisins stóð fyrir á haustmánuðum. Hápunkturinn var velheppnað verkstæði um Nám byggt á leik, sem um það bil 400 kennarar hvaðanæva Færeyja tóku þátt í.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  17-12-2015

  Nýtt líkan fyrir aðlögun og þátttöku innflytjenda á vinnumarkaði

  Atvinnu- og efnahagsmálaráðuneytið og Sitra, hátíðarsjóður fyrir sjálfstæði Finna, undirbúa verkefni sem á að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku innflytjenda með einkafjármögnun. Markmiðið er að innflytjendur fái starf eins fljótt og unnt er og auðvelda þeim að halda áfram námi í aðlögun með vinnu.

 • aðlögun innflytjendur |Danmark
  17-12-2015

  Mikill munur á þátttöku innflytjenda, karla og kvenna á vinnumarkaði

  Að fjórum árum liðnum eftir að hafa fengið dvalarleyfi í Danmörku hafa aðeins 5 prósent kvenna fengið vinnu. Það er umtalsvert lægra en hlutfall karlkyns innflytjenda.

 • menntastefna |Danmark
  17-12-2015

  Ný fjárlög – sparnaður á sviði menntunar og aukning til m.a. heilbrigði og lögreglu

  Í tengslum við samningu fjárlaga ársins 2016 á milli ríkisstjórnarinnar, Danska þjóðarflokksins, Samtaka frjálshyggju og Íhaldsflokksins verða aðflutningsgjöld á bílum lækkuð, nafnverð lóðagjalda verða fryst 2016, og það á að efla heilbrigðisþjónustuna, leggja tryggari grunn að öldrunarþjónustu, lækka skatta íbúðaeigenda og hækka framlög til lögreglunnar.

 • livslångt lärande |Norden
  17-12-2015

  NVL önskar god jul och gott nytt år

  Detta är årets sista nyhetsbrev från NVL.

 • utbildningspolitik validering |Sverige
  17-12-2015

  Ny valideringsdelegation blir ryggraden i regeringens arbete med validering

  Ett övergripande syfte med delegationen är att ta ett grepp om hela valideringssystemet för att göra det enhetligt och nationellt sammanhållet.
  En annan uppgift för delegationen är att hitta goda exempel där validering fungerar bra för att ta lärdom för områden eller yrken där det inte fungerar lika bra.

 • högre utbildning validering |Sverige
  17-12-2015

  Snabbspår för nyanlända inom hälso- och sjukvårdsyrken

  Arbetsmarknadens parter i samarbete med Arbetsförmedlingen har enats om att inrätta snabbspår för nyanlända inom reglerade hälso- och sjukvårdsyrken.
  Regeringen har under året fört samtal med arbetsmarknadens parter för att nyanlända med olika yrkesutbildningar och yrkesexamina snabbare ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

 • fag- og yrkesopplæring |Norge
  17-12-2015

  Læring på arbeidsplassen

  Første delrapport om vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæring er klar.
En modell for hyppigere veksling mellom opplæring i skole og bedrift har vært utprøvd.

 • kompetanseutvikling |Norge
  17-12-2015

  Kvalifikasjonspass for flyktninger

  Skal sikre bedre flyt mellom de europeiske land.

 • validering utbildningspolitik |Norden
  17-12-2015

  NVL publicerar ny rapport om validering

  NVL;s expertnätverk för validering har arbetat fram en rapport kallad Validation and the Value of Competences. Road Map 2018. Rapporten ger ett brett perspektiv på validering av tidigare förvärvad kompetens.

 • uddannelsespolitik |Island
  17-12-2015

  Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2015

  Den 24. november ble den årlige OECD rapporten Education at a Glance publisert. Rapporten inneholder statistikk og analyse av utdanningssystemene i de 34 OECD medlemslandene og andre samarbeidsland til OECD.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv |Island
  17-12-2015

  Framtiden i etter- og videreutdanning

  I overkant av ett hundre deltok i seminaret som NVL, Arbeidslivets utdanningssenter og EPALE arrangerte i samarbeid, mandag 30. november 2015. Key-notes var Ingegerd Green som presenterte added value for virksomheter som resultat av validering og Gudrun Ragnarsdottir presenterte rekommandasjoner for videreutvikling av videre- og etterutdanningsfeltet på Island.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kompetenceudvikling læringsresultat motivation |Færöerne
  17-12-2015

  Erhvervsuddannelser i fokus

  Der er stor efterspørgsel efter håndværkere på Færøerne. Samtidig er der forholdsvis få unge, som vælger en erhvervsuddannelse, hviklet medfører, at der om få år vil være stor mangel på uddannede håndværkere. Denne udvikling ønsker Færøernes Håndværksmesterforening proaktivt at gøre noget ved for at ændre.

 • integration invandrare |Finland
  17-12-2015

  En ny modell för sysselsättningen och integrationen av invandrare

  Arbets- och näringsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra, förbereder ett projekt som ska effektivisera sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital.

 • integration indvandrere |Danmark
  16-12-2015

  Stor forskel blandt flygtninge på mænds og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

  Fire år efter kvindelige flygtninge har fået opholdstilladelse i Danmark, er 5 pct. i beskæftigelse. Det er en meget lavere beskæftigelse end blandt mandlige flygtninge: Her er knap 20 pct. i job efter fire år. Den kønsmæssige forskel adskiller sig fra kvinder og mænd med dansk baggrund, hvor beskæftigelsesgraden er sammenfaldende og høj for begge køn

 • innovation motivation IT færdigheder kompetenceudvikling |Færöerne
  16-12-2015

  Skolen i netsamfundet

  Skolen i det digitale samfund var overskriften på en konference som NÁM – ministeriets ressourcecenter for undervisning – arrangerende i efteråret. Et af højdepunkterne var en vellykket workshop om ‘Legbaseret læring’, som omkring 400 lærere fra hele øsamfundet deltog i.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  16-12-2015

  Den nye finanslov – besparelser på uddannelse og styrkelse af bl.a. sundhed og politi

  I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti bliver registreringsafgift på biler billigere, den nominelle grundskyld fastfryses i 2016, og der skal ske et løft på sundhedsområdet samt skabes bedre ældrepleje, der kommer skattelettelser til boligejere og politiet tildeles flere penge.

 • IKT kompetens |Norden
  07-12-2015

  Tulevaisuus, osaaminen ja teknologia

  Kiinnostava webinaari luo katsauksen tulevaisuuden osaamiseen ja älykkyyteen.

 • kestävä kehitys |Norden
  07-12-2015

  Uusi pohjoismainen kurssi kestävän kehityksen osaamisesta

  Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa jo toisen pohjoismaisen kurssin kestävän kehityksen osaamisesta.

 • like muligheter integrering |Norge
  07-12-2015

  Tärkeä aloite integraation edistämiseksi

  Norja on tehnyt aloitteen maailmanlaajuisen UNESCO-sopimuksen solmimiseksi.

 • |
  07-12-2015

  Kiinnostava konferenssi Tukholmassa

  Työpaikalla tapahtuva oppiminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan.

 • innovaatio monimuoto-opetus |Island
  07-12-2015

  Kaksi konferenssia tulossa

  NVL järjestää lähiviikkoina yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kaksi konferenssia. 

 • elinkeinoelämä ohjaus aikuiskoulutus |Island
  07-12-2015

  Uravalintoihin ja uraoppimiseen liittyvä konferenssi saavutti valtavan suosion

  Lähes 200 henkilöä osallistui Reykjavikin Grand Hotelissa 30.10.2015 järjestettyyn ohjauskonferenssiin, jonka pääteemana oli uraohjaus ja urasuunnitteluvalmiudet.

 • kompetensutveckling |Norge
  02-12-2015

  Framtida, kunnskap og teknologi

  Et spennende webinar gir innsikt i og glimt av framtidas kunnskap og intelligens.

 • hållbar utveckling |Norge
  02-12-2015

  Nytt nordisk kurs i kunnskap for bærekraftig utvikling

  For andre gang finansierer Nordisk Ministerråd i 2016 et nordisk kurs i Kunnskap for bærekraftig utvikling.

 • |Norge
  02-12-2015

  Viktig initiativ for integrering

  Norge tok initiativ til en global UNESCO konvensjon.

 • vägledning |Norden
  02-12-2015

  Ny rapport: Guidance in Validation

  Syftet med rapporten är att skapa en gemensam nordisk grund för att diskutera och utveckla vägledning inom validering.

 • |Norden
  02-12-2015

  Spennende konferanse i Stockholm

  Læring på arbeidsplassen mer aktuelt enn noen gang.

 • |Norden
  02-12-2015

  Nordplus Voksen informerar

  Få inspiration til nordiske projekter indenfor voksenlæring.

 • |Island
  02-12-2015

  Lær dem å lære

  NVL arrangerer konferansen  «Lær dem å lære» 10 desember.

 • kompetensutveckling |Island
  02-12-2015

  Enorm interesse for konferanse om karrierevalg og karrierelæring

  Nesten 200 personer deltok på en veiledningskonferanse på Grand hotel i Reykjavik, fredag den 30. oktober 2015 hvor hovedtemaet var karriereveiledning og karrierekompetanse.

 • vägledning |Færöerne
  02-12-2015

  Psykologhjælp til unge i gymnasieskolerne på Færøerne

  I skoleåret 2015/2016 har Undervisnings- og kulturministeriet for første gang etableret en psykologtjeneste til elever i gymnasieskolerne på Færøerne.

 • |Finland
  02-12-2015

  Läget med kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen bra

  En stor del av dem som anordnar yrkesutbildning (71 %) har ett fungerande kvalitetsledningssystem.

 • |Finland
  02-12-2015

  Finland inför studieavgifter för utomeuropeiska studenter

  De finländska högskolorna kan från och med 2016 ta ut studieavgifter för studenter som kommer utanför EU/EES-området.

 • |Danmark
  02-12-2015

  Sammensatte forløb på AMU uddannelser kan løfte kompetencer

  En analyse fra KORA peger på at sammensatte AMU forløb, hvori der indgår to eller flere uddannelser kan give et bredt løft i faglige kompetencer inden for et arbejdsområde, fx for ansatte i Social og sundhedsområdet.

 • |Danmark
  02-12-2015

  ”Garagehøjskolen” Danmarks mindste højskole fik N.F.S. Grundtvigs Pris 2015

  ”Garagehøjskolen” er en enkel god ide, skabt af bestyrer Frode Muldkjær, der kan inspirere andre.

 • |Åland
  04-11-2015

  Ævinám á Álandi

  Hagstofan á Álandi (ÅSUB) hefur birt tölur um menntun sem ekki leiðir til prófs, það er að segja námskeið sem boðið er upp á í framhaldsskóla Álands, alþýðufræðslunnar, opna háskólanum auk vinnumarkaðsnámskeiða fyrir fullorðna.

 • |Sverige
  04-11-2015

  Sænski viðmiðaramminn um hæfni hlýtur nýtt nafn

  Ákveðið hefur verið að sænski viðmiðaramminn um hæfni hljóti nýtt nafn  frá NQF  í SeQF.

 • |Sverige
  04-11-2015

  Í nýrri skýrslu kemur fram að tileinkun félagsfærni er jafn mikilvæg og fagtengt nám

  Þetta sýna niðurstöður nýrra skýrslu um ævinám þar sem ungt fólk með Aspberger heilkenni lýsir reynslu sinni af sérkennslu.

 • |Norge
  04-11-2015

  Viðurkenning á erlendri fagmenntun

  Ný tillaga hlýtur góðar undirtektir aðila vinnumarkaðarins.