Filter Konferanser • flexibelt lärande lärandemål |Island
  04-03-2014

  Biophilia - prosjekt for kreativ undervisning

  Av: Eygló Harðardóttir, nordisk samarbeidsminister, Island. -

  Hvordan kan vi motivere unge i utdanning, øke deres aktivitet, vekke nysgjerrigheten og gjøre læringen mer morsom? Det er dette prosjektet Biophilia handler om, en av de store oppgavene i det islandske formannskapet i det nordiske samarbeidet. Om lag 2,8 millioner DKK går til prosjektet i 2014.

 • distansutbildning |
  28-02-2014

  Webinar: Creatvity and Biophilia

  Webinar: Creatvity and Biophilia

 • distansutbildning |Norden
  26-02-2014

  Digital Democracy

  Can we improve democracy through live participation online? February 26th 2014 NVL Distans hosted a webinar on this subject.

 • |
  25-02-2014

  Innleder

  Innleder

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 4B: Policy - praksis

  Kompetansereformer som flere land i Norden har gjennomført, har klart vært påvirket av den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen om læring på mange læringsarenaer og med varierte læringsformer i både utdanningssystemet og arbeidslivet.

 • |Norden
  21-02-2014

  Session 4A: Policy - praxis

  Arbeidslivets opplæringssenter (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, FA) på Island har, fra 2003, arbeidet med utvikling av voksnes læring på grunnlag av en servicekontrakt med Utdannings- og kulturdepartementet. Sentret ble opprettet som et trepartsamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3B: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil fokusere på interkulturell kommunikasjon, læring og entreprenørskap. I denne sesjon vil vi høre om, for/imot, den nordiske velferdsstaten og se nærmere på dilemmaet om hvordan regioner og utkantsområder kan utvikle seg

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 3A: Utdanning - kultur - natur

  Workshopen vil gi en fordypet innsikt i Biofilia-metoden med eksempler på hvordan den kan utvikles og brukes i voksnes læring. Metoden innebærer kreativitet som forskningsmetode og styrker samarbeid mellom vitenskap, kultur og utdanning.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2B: Utdanning - arbeidsliv

  Ulike former av veiledning og karriere coaching er sentrale funksjoner om voksne skal kunne ta personlig ansvar for planlegging og kontinuerlig utvikling av sine kompetanser. Fokus i denne workshopen vil være på veiledning og validering innen voksnes læring.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 2A: Utdanning - arbeidsliv

  Denne workshopen vil sette fokus på utvikling av kompetanse og kunnskap på tvers av utdanning og arbeidsliv. Innledningsvis vil fokus være på introduksjon om læringsprosesser i, og transfer mellom, utdannelse og arbeid.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 1B: Praksis - teori

  I denne workshopen vil fokus være på voksnes grunnleggende ferdigheter. PIAAC-undersøkelsen viser at de nordiske landene ligger forholdsvis bra an i alle ferdighetene og landene ligger også langt foran når det gjelder deltakelse i etter- og videreutdannelse.

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 1A: Praksis - teori

  Målet for denne workshop er å arbeide tverrsektorielt med voksnes læring vise mangfold, fremme samhandling og styrke den nordiske dimensjonen. Fokus vil være på praksis, basert på faglig/teoretisk grunnlag innenfor ulike områder av dagens nordiske velferdssamfunn.

 • |
  19-02-2014

  Holdbar omstilling i en uforudsigelig verden

  Jeppe Læssøe, Professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet holder oplæg: De nordiske samfund har i årtier opbygget og fastholdt en høj velfærd blandt andet på grund af deres dynamiske og innovative kapacitet.

 • forskning utbildningspolitik |Island
  11-02-2014

  Uddannelsesprojektet Biophilia står centralt i Islands formandskabsår

  Biophilia er et uddannelsesprojekt der bygger på Björk Guðmundsdóttirs ideer og det bliver centralt i Nordisk ministerråds islandske formandskabsår 2014. Biophilia er blevet udviklet i Island siden 2011 i samarbejde med Islands Universitet og Reykjavík kommune. Det er et multimedieprojekt hvor det lægges vægt på at kombinere teknologi, videnskap og kreativitet. Projektet bliver brugt som inspirationskilde til at øge interessen blandt børn og unge i Norden for naturfag, kreativitet og teknik.

 • |Norden
  30-01-2014

  Utflukter og sight seeing - for de som vil oppleve Island!

  Noen hint om turopplegg som kan være av interesse:

 • |Norden
  30-01-2014

  Speed dating og besøk på kaféer

  Målet er å lære nye nordiske kollegaer å kjenne, mingle og fortsette diskusjonen om konferansens tema.

 • |Norden
  30-01-2014

  Studiebesøk 10. juni arrangert av NVL

  Studiebesøk arrangeres i forkant av konferansen - formiddagen 10. juni. Det kjører to busser til de forskjellige stedene for studiebesøkene, den ene avgår fra Hotel Natura kl 09:15 og kjører via Harpa kl 09:30 med passasjerer til de 4 stedene. Den andre avgår fra Grand Hotel kl 09:30 og kjører samme runde. Bussene henter også deltakere og bringer til alle til Harpa kl 11:30 i tid for registreing og lett lunsj.

 • Jochen Höfferer broadcasts live and interactively the meetings of the city council in Salzburg, Austria.
  distansutbildning |Europa
  27-01-2014

  Participation live

  Can we improve democracy through live participation online? Join NVL Distans webinar with experts from two continents on video conference systems and live streaming! Wednesday February 26th at 15.00 CET.

 • |Norden
  25-01-2014

  Åpning av konferansen: - Illugi Gunnarsson

  Illugi Gunnarsson, minister for utdanning og kultur, Island

 • |
  25-01-2014

  Chair for day 1 - Stefán Stefánsson avdelingsleder

  leder avdelingen for voksen- og yrkesopplæring i Utdannings-, forsknings og kulturdepartementet på Island. Stefán har arbeidet med voksenopplærings- og yrkesutdannelsesspørsmål over lang tid.

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Anders Geertsen

  Anders Geertsen

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Kristín Vala Ragnarsdóttir

  professor i bærekraft vitenskap ved Islands Universitet. Hun var dekan for det naturvitenskaplige fakultet ved universitetet 2008-2012.

 • innovation |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Guðrún Jónsdóttir Bachmann

  is the Manager of Public Science Communication Programmes at the University of Iceland (UI). She has a MSc degree in Science Communication from UWE in Bristol, UK.

 • |Norden
  25-01-2014

  Key-note: - Auður Rán Þorgeirsdóttir

  is a Project Manager at the Icelandic Ministry for Education, Science and Culture. She has a MSc degree in Cultural Management & Policy from Queen Margaret University in Edinburgh

 • |
  25-01-2014

  Chair for day 2 - professor Jón Torfi Jónasson

  og tidligere dekan ved Institutt for pedagogikk ved Islands Universitet.

 • |Norden
  24-01-2014

  Key-note: - Geoff Mulgan

  Geoff Mulgan

 • |Norden
  23-01-2014

  Key-note: - Martin Henning

  Martin Henning

 • |
  22-01-2014

  Oppsummering - avslutning: - Antra Carlsen

  huvudkoordinator for Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande – NVL.
  Antra Carlsen har ledet nettverket fra etableringen i 2005.

 • |
  22-01-2014

  Oppsummering - avslutning: - Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir

  er direktør for Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbeidslivets opplæringssenter) på Island fra etableringen i 2003. Ingibjörg har arbeidet med voksnes læring fra 1985.

 • distansutbildning |
  10-01-2014

  "Digidel" a Swedish success story

  January 27th at 13.00 CET, NVL Distans invites you to join our webinar about Digidel - a Swedish campaign to increase digital inclusion. Christine Cars-Ingels was the office secretary of Digidel, will present the experiences of the campaign and the present statistics of Internet use in Sweden.

 • |Norden
  07-01-2014

  Lärarkompetens och undervisningspraktik #Alfa14

  Den 17 - 19 september 2014, Gullmarsstrands hotell och konferens, Fiskebäckskil, Bohuslän, Sverige.

 • |Norden
  06-01-2014

  Practical information

  Under the Icelandic Presidency the Nordic Council of Ministers and the Nordic network for Adult Learning invites you to a Conference in Reykjavik June 10th and 11th 2014:

 • |
  01-01-2014

  Program - Nordic Bridges for Livelong Learning

  Preliminary program - Nordic Bridges for Livelong Learning

  Conference on interdisciplinary cooperation and networking

  Reykjavik June 10th – 11th 2014

 • NVL:s huvudkoordinator Antra Carlsen och verksamhetschef på Vägledningscentrum i Göteborg Benny Lindgren.
  vägledning |Norden
  26-12-2013

  Nordisk Väglednings konferens 2013

  Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, 14 - 15 mars 2013, Göteborg. Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.

 • |Norden
  13-12-2013

  Praktisk informasjon

  Under islandsk formannskap inviterer
  Nordisk Ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring
  til en konferanse i Reykjavik 10.-11. juni 2014

 • |Norden
  13-12-2013

  Program - Nordiske broer for livslang læring

  Nordiske broer for livslang læring.
  Konferanse om tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring.
  10. – 11. juni, Reykjavik 2014

 • |Norden
  25-11-2013

  Biophilia - to inspire, to explore

  The Biophilia Educational Program is designed to inspire children to explore their own creativity, and to learn about music and science through new technologies.
  It is a hands-on program, groundbreaking in its highly original effort to break up conventional teaching modes by merging music and science together.

 • |Norden
  25-11-2013

  Nordiske broer for livslang læring

  Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet til en nordisk konferanse om Nordiske broer for livslang læring i Reykjavik 10. og 11. juni 2014 Bærekraftig nordisk velferd
  Programmet «Hållbar nordisk välfärd» handler om å finne nye og innovative løsninger. Løsninger som skal bidra til økt kvalitet og likestilling i utdanning, arbeid og helse for Nordens 25 millioner innbyggere. Konferansen skal bidra til at Ministerrådets diskusjon om bærekraftig nordisk velferd løftes frem og spres til nasjonale arenaer og miljøer innenfor voksnes læring.

 • |in English
  13-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

 • |Norden
  28-10-2013

  Nordiske broer for livslang læring

  Reykjavik 10. - 11 juni 2014

 • distansutbildning |
  17-10-2013

  Running an effective webinar – experience and opportunities

  Running an effective webinar – experience and opportunities

 • voksenuddannelse kompetanseutvikling |Danmark
  20-09-2013

  Kan innovation læres?

  Ø-konferens 2013 på Bornholm.

 • forskning vuxnas lärande |
  02-09-2013

  Bildningsresa till vädergudarna

  Då jag i mitten av augusti ombeds att skriva om den senaste Nordic conference on adult learning – A meeting point between theory and practice känns det som evigheter sedan. Jag håller redan på att förbereda mig för nästa konferens om någon vecka och överlag är mina tankar redan engagerade med det nya läsårets utmaningar och uppdrag. Men då jag börjar tänka efter kommer en del minnesbilder tillbaka.

 • kompetensutveckling |
  24-07-2013

  Kompetansprojekt 2009 - 2012  Nordisk arbetsgrupp för kompetensutveckling insamlar och beskriver exempel om effektiva lösningar och innovation inom kompetensutveckling för ett arbetsliv i förändring. Exempel skall visa: ”Hur kan utbildning och lärande hjälpa individer och företag att tackla förändringar och kriser i samhället och på arbetsmarknaden så att den nordiska välfärdsmodellen bevaras och utvecklas?”

 • Manu Sareen, minister for nordisk samarbejde og børnebogsforfatter taler om den nye børne- og ungdomslitteraturpris i NORDENs telt på Folkemødet lørdag den 15. juni
  |Norden
  04-06-2013

  Norden på Folkemøde på Bornholm 15. juni

  15. juni er Folkemøde på Bornholm på Cirkuspladsen i Allinge. Nordisk MInisterråd, Nordisk Råd og Nordisk Kulturfond har et eget telt på pladsen.

 • forskning kompetensutveckling |Danmark
  22-04-2013

  Man skal kunne det man gør

  Professor Bjarne Wahlgren deltager i stort dansk projekt for at finde frem til den tavse viden og udtrykke den

 • |
  11-04-2013

  Rural Development Final report

  Webinar 11. April 2013

 • forskning vuxenutbildning |Danmark
  04-04-2013

  Godt 700 forskere samlet i Reykjavík

  To vellykkede konferencer omkring voksenundervisning og andre uddannelsesspørgsmål holdt midt i en snestorm

 • fängelseutbildning |
  09-10-2012

  Kriminaliteten speglar samhället

  Kriminaliteten speglar samhället

 • |
  08-10-2012

  Nordisk konferens 2012 - Den profesjonelle alfabetiseringslæreren

  19.-21. september 2012, Sandefjord Park Hotell
  Alfabetiseringskonferansen er et ledd i det nordiske alfaråds arbeid og er knyttet til formålsparagrafen for rådet og til de styringsdokumentene som hvert år urarbeides i tilknytning til den overordnede virksomhetsplan for  NVL.

 • |
  04-10-2012

  Nordisk konferens 2012 - tabeller

  Nordisk konferens 2012 - tabeller

 • Francesco Avvisati,
  |
  20-06-2012

  Hvorfor innovasjon?

  Francesco Avvisati, analytiker från OECD:s center för pedagogisk forskning och innovation (CERI)
  Paul Chaffey, administrativ direktör för näringslivsföreningen Abelia i Norge

 • |
  19-06-2012

  Vad innebär innovation?

  Konferensens andra block inleddes av Anssi Tuulenmäki, forskningsledare vid Design Factory vid Aalto-universitetet i Finland. Han ståtar även med titeln Chief Innovation Activist som han hittat på själv och kring hans nacke hänger en lapp med texten ”Official Licence to Act Differently”.

 • |
  18-06-2012

  Anssi Tuulenmaki: "dream audit and protohyping"

  Anssi Tuulenmaki: "Dream audit and protohyping - do we build learning environments where people or adult learners are allowed to think big enough and small enough at the same time?"
  Key Note at Innovasjonskonferansen 2012 i Oslo av Anssi Tuulenmaki, Chief Innovation Activist & Reasearch Manager, Aalto University School of Science and Technology, Design Factory in Finland
  Opptak/Redigering - Marius Reymert

 • |
  18-06-2012

  Hvordan å innovere?

  Innovation – men hur? – Vi ska inte utbilda det nordiska folket i hur de blir innovatörer utan bygga innovationsfabriker över hela landet, sade Kaj Mickos, som var första talare på innovationskonferensens andra dag. Mickos är professor i innovationsteknik vid Mälardalens Högskola i Sverige och grundläggare av Innovation Plant.

 • kompetensutveckling |Danmark
  12-06-2012

  Kompetanseutvikling av voksenlæraren: Danmark 2012

  Krav til og udvikling af voksenlæreres kompetencer er helt centrale temaer i NCK- Nationalt center for kompetenceudvikling og NVL’s arbejde, og det er et aktuelt tema i den daglige praksis på VEU center Selandia.

 • vägledning |
  29-05-2012

  Dialogmøde om voksenvejledning 2012

  Voksenvejledning er et aktuelt tema både i Norden, Europa og Danmark. Den danske regering har sat udvikling af beskæftigede og ikke mindst lediges kompetencer højt på den beskæftigelsespolitiske dagsorden ...

 • validering |Norden
  19-03-2012

  The Case of Norway

  Margrethe Hernes -
  Scepticism is a general challenge to validation, stated Margrethe Hernes, senior adviser at the Norwegian Agency for Lifelong Learning. Recent surveys show that the institutions of higher education in Norway haven’t yet fully embraced the concept.

  Åge Hanssen -
  The Adult Education Act of 1976 gave all adults a right to have their knowledge and skills documented, explained Åge Hanssen, senior adviser at the Norwegian Directorate for Education and Training, in his presentation on the Norwegian primary and secondary education system.

 • validering |in English
  19-03-2012

  Validation in the Nordic countries

  Swedish researchersPer Andersson and Tova Stenlund (pictured left) report that validation makes the Nordic employee more flexible –but mostly within one vocational area and not between areas.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  Interview: Madhu Singh

  UNESCO’s role in the world of validation
  - Education should make you an autonomous person empowered to make your own choices, states Madhu Singh. She works at the UNESCO Institute for Lifelong Learning in Hamburg,

 • validering |Norden
  19-03-2012

  The Learning Revolution is Here

  Dr. Christine Wihak -
  She once threw her own university diplomas into the flames of her fireplace. It was an action born out of a desperate need to break free of the constraints imposed by the formal education system. Today Dr. Christine Wihak has come to peace with a combination of formal and non-formal education. As she claims, the learning revolution is here.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  Policy and Implementation in EU and Portugal

  Martina Ni Cheallaigh: Since the Swedes opened up the perspective from not only being lifelong but also lifewide learning in the year 2000, a lot of work has been done in the EU Commission in this field, Martina Ni Cheallaigh explains. And in 2010, she tells us, validation was revisited. Martina Ni Cheallaigh: The biggest challenge for validation today is that no budget is foreseen for it, Martina Ni Cheallaigh concludes. - The costs are hidden and we have only anecdotal evidence of the real cost, and this has to be addressed properly.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  Interview: Patrick Werquin

  Validation as the missing link; Patrick Werquin believes that validation can prove to be much more valuable than just a new pathway to a diploma.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  Guidelines for the Future

  Ute Haller-Block -
  The European tools for lifelong learning are setting the scene for validation, claims Ute Haller-Block of EACEA. At the conference she presented the different tools in this field developed by the EU.

  Madhu Singh -
  Different rolesIn addition to all these EU-made tools, UNESCO has developed Guidelines for the Recognition, Validation and the Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  What the Numbers Say

  - Most decisions in the field of validation are currently based on faith, economist and researcher Patrick Werquin said in his conference presentation. - Swedish researcher Per Andersson presented some insights into the work being done in the Nordic countries. Although some data is available, he, too, emphasized the need for more research in the field of validation.

 • vägledning |
  06-02-2012

  Nordiskt seminarium om vuxenvägledning 2011

  Bildningsforum ordnande i samarbete med NVL ett seminarium om vuxenvägledning vid Vasa arbis den 28 april 2011.

 • vägledning |
  19-01-2012

  Vuxenutbildningskonferens - Arkiverade evenemang 2011

  Diverse
  Arkiverade evenemang

 • |Norden
  10-01-2012

  International Conference on Validation 2012

  105 participants from 26 countries gathered in Oslo to exchange ideas, discuss and explore the present and future of validation. The starting point for the conference was “To implement a high quality validation process – a challenge!”

 • distance education innovation |
  01-01-2012

  Innovation in learning and teaching

  In 2012 the NVL DISTANS network, in cooperation with the NordInfo Group, offered a series of one hour webinars around the theme; Innovation in learning and teaching. We invited experts to introduce innovative ideas and practices in learning and teaching as well as flexible approach to learning.

 • |
  18-11-2011

  Voksenpædagogikkens aktuelle og fremtidige potentialer og dilemmaer

  - Voksenpædagogisk træf 2011

  Det fremgik af danske, finske og engelske oplæg og den efterfølgende debat, at mange oplever et behov for at genvække interessen for den almene voksenpædagogik. De senere år har der været

 • |Norden
  28-09-2011

  Att våga vara en asfaltsväxt

  Att våga vara en asfaltsväxt

 • |Norden
  28-09-2011

  ”Lita på processen!”

  ”Lita på processen!”

 • |
  28-09-2011

  Korta intervjuer med konferensdeltagare

  Korta intervjuer med konferensdeltagare

 • kompetensutveckling |
  27-09-2011

  Kompetanseutvikling av voksenlæreren - Diskussioner, statements A

  Biskops-Arnö, Sverige 5. maj 2011.
  - Skriftlige noter fra sektor grupper: Væsentligt, at der findes en lang folkehøjskolelæreruddannelse og mulighed for gentagende/tilbagevendende

 • Foto: Pexels
  forskning |Norden
  12-08-2011

  Norden skal inspireres udefra - Danmark 2009

  Af Karen Brygmann

 • vägledning |
  11-08-2011

  Vägledning på glesbebygda områden - seminarium 2010

  26 – 29 september 2010, Hotell Keflavik, Island
  På seminariet kartlades vilka erfarenheter och kunskaper det finns om vägledning på glesbebyggda områden i Norden – ett tema som inte hittills tagits upp inom vägledningen.

 • kompetensutveckling |
  27-06-2011

  Konferens om lärande och interkulturella möten -konferens 2011

  Mälardalens högskola, NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och Nordiska ministerrådets projekt IVEU (Integration genom vuxen- och vidareutbildning) anordnade en gemensam konferens kring temat integration i Eskilstuna, Sverige den 24-25 mars 2011.

 • ICT skills distance education |
  01-01-2011

  Innovation: Social learning with social media

  During the spring of 2011 Distans offered a series of Webinars on the uses of social media in learning and teaching. These webinars touched on current issues connected to what was going on right then, but many of them have wider connotations, so although some technologies may be well known, ideas about how and why to use them are still relevant.

 • |Europa
  14-12-2010

  Key-points and recommendations

  “The integration of non-formal adult learning in
  National Qualification Frameworks (NQFs)”
  Semi-structured Open Space discussion
  November 26, 2010, Brussels

 • |Europa
  09-12-2010

  Cooperation is necessary

  Nada Stoimenova -
  Working with qualificationss framework will be improved through cooperation, both between educational sectors and between countries in the region. That is one the lessons of the conference for Nada Stoimenova.

 • |Norden
  09-12-2010

  Sceptical but pragmatic

  Lennart Fast -
  ”I am afraid that it will be difficult to defend the free zone of non-formal adult education inside a system of qualifications frameworks, but the folk high schools cannot neglect it. We have to be pragmatic,”

 • |Europa
  09-12-2010

  A problem of trust

  Magda Trantallidi -
  Incorporating non-formal education into the national qualifications framework will take a long time in Greece, Magda Trantallidi tells.

 • |
  09-12-2010

  Take the initiative!

  Niamh O´Reilly -
  This is the way to preserve the values of non-formal education inside a national qualifications framework, one speaker after another said after listening to the key-note speech of Niamh O’Reilly.

 • |Europa
  09-12-2010

  We must learn from other countries

  Winfried Ellinger -
  “It will be hard for non-formal education to get a place in the German national qualifications framework without losing our own ideas and values. But we can learn a lot about that from other countries,”

 • |Europa
  09-12-2010

  No Nordic frontrunners

  Flemming Gjedde -
  Non-formal education is not automatically included in the national qualifications frameworks in the Nordic countries. Resistance is seen from both government, other stakeholders and from the non-formal sector itself.

 • |Europa
  09-12-2010

  From key competences to qualifications framework

  Gerhard Bisovsky -
  Vienna Adult Education Centers have created a system of competence descriptors. The system will make it easy to integrate non-formal adult education into both the national and the European qualifications frameworks,

 • |Europa
  09-12-2010

  Taking learning out of institutions -

  Niamh O’Reilly -
  Irish qualifications framework is compatible with non-formal education because it sets standards of learning outcome not standardizing the learning process.

 • |Europa
  09-12-2010

  No trust in non-formal education

  Aram Avagyan -

 • |Europa
  09-12-2010

  Creating a common language

  Jens Bjornavold -
  The qualifications frameworks can facilitate validation. “The frameworks use learning outcome as a reference instead of educational input. That creates a common language between sectors, and it is a condition for validation.”

 • |Europa
  09-12-2010

  Continuity in discontinuity

  Michael Feutrie -
  To create continuity in discontinuity, that is the role of validation in lifelong learning according to Michel Feutrie. But in spite of support from EU-policy there is no shared definition or vision of validation, rather resistance from some important stakeholders, he said.

 • |Europa
  09-12-2010

  An opportunity for validation of non-formal learning

  Michael Teutsch -
  “Qualifications frameworks are more than stratification,” said Michael Teutsch of the European Commission. “For many countries in Europe it is also an opportunity to develop validation of non-formal learning,” he added.

 • |
  08-12-2010

  Conference debate

  A whole lot of questions and much reservation were raised by participants in the conference, but also interest in how to start working with qualifications frameworks. We have to boost our self-esteem in the non-formal sector – and get on working, the two hosts of NVL and EAEA said at the end of the conference.

 • |
  08-12-2010

  Presentations

  Different countries in Europe proceed with the development and implementation of their NQFs at a different pace. Ireland and Austria shared their experience with applying the NQF in their countries.

 • |
  08-12-2010

  Interviews

  Interviews

 • validering |Norden
  08-12-2010

  Key-note speeches

  Key-note speeches

 • |Europa
  08-12-2010

  The EAEA / NVL Conference 2010 on EQF and NQFs

  25.-26.11.2010, Brussels
  130 participants from 35 countries responded to the EAEA and NVL invitation to discuss the important issues of EQF and NQFs with the colleagues from all over Europe!