• Foto: Pexels
  basiskompetanse integrering innvandrere |Norden
  07-05-2020

  Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - fagsamling

  Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende ferdigheter- Alfakonferansen- 2022.

 • Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett seminarium kring temat
  baskunskaper livslångt lärande |Åland
  26-02-2020

  Aflyst: Vuxnas grundläggande färdigheter

  Det planerade seminariet om vuxnas grundläggande färdigheter den 27 mars 2020 skjuts på framtiden på grund av risken för spridning av Covid-19. Vi återkommer med ett nytt datum.

 • validering |Norden
  17-10-2018

  En praktikers guide för validering

  ValiGuide är en nordisk plattform, som beskriver vad validering handlar om, de fyra stegen i valideringsprocessen, de kompetenser som krävs för kvalificerad validering och ger tips och råd för att förbättra implementering.

 • sustainable development adult learning |Norden
  22-11-2017

  Nordisk Bærekraft - Stories from the New Nordic Education for Sustainability

  Stories from the New Nordic Education for Sustainability

 • bærekraftig utvikling |Norden
  24-01-2017

  Fjerde og siste samling, men ikke siste møte

  Deltakerne i Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling var samlet for siste gang i Finland, i Kiljavanranta.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  04-02-2016

  Är yrkesutbildningen i en återvändsgränd?

  Det hävdar i alla fall rapporten Yrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning.

 • validering |Norden
  19-03-2012

  Guidelines for the Future

  Ute Haller-Block -
  The European tools for lifelong learning are setting the scene for validation, claims Ute Haller-Block of EACEA. At the conference she presented the different tools in this field developed by the EU.

  Madhu Singh -
  Different rolesIn addition to all these EU-made tools, UNESCO has developed Guidelines for the Recognition, Validation and the Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning.