• menntastefna |Sverige
  01-10-2017

  Aukin áhersla á símenntunarmiðstöðvar

  Í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 kunngerði sænska ríkisstjórnin nýtt framlag til þess að byggja upp kerfi til þess að styðja við nám og kennslu fyrir fólk um landið allt.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen julkaisu avuksi käytännön työhön

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis” (Ymmärrä aiemmin hankittua osaamista – tietoa ja innoitusta käytännön työhön) on uusi julkaisu, joka käsittelee yksinkertaisesti mutta perusteellisesti aiemmin hankittuun osaamiseen, sen arviointiin ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Danmark
  01-10-2017

  Yhä useampi länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttaja on valmis työelämään

  Reilusti yli puolet maahan vasta saapuneista, ei-länsimaisista maahanmuuttajista on valmiita siirtymään työmarkkinoille tai koulutukseen.

 • opitun tunnustaminen |Danmark
  01-10-2017

  Uusi AHOT-aiheinen peli

  – hauska uusi tapa tehdä näkyväksi ja käsitellä aiemmin hankittua osaamista.

 • koulutuspolitiikka aikuisten oppiminen |Sverige
  01-10-2017

  Uusi panostus oppimiskeskuksiin

  Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

 • validering |Sverige
  29-09-2017

  Expertseminarium om kvalitet i validering

  Under dagen presenteras ett forskningsprojekt om kvalitetsarbete i validering som genomförts av forskare från Sverige, Finland och Danmark.

 • utbildningspolitik integration |Norden
  29-09-2017

  Att inkluderas Nordiskt

  I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

 • uddannelsespolitik voksenlæring |Island
  29-09-2017

  Framtiden i voksnes læring

  Seminar om framtiden i voksnes læring i samarbeid mellom Utdanningsministeriet, Arbeidslivets opplæringssenter, Utdanningsfondet og NVL.

 • kompetensutveckling näringsliv |Norden
  29-09-2017

  Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv

  NVL-nätverket Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv har tagit fram en rapport som lyfter fram viktiga strategiska frågor som hjälper till att vidareutveckla bra övergångar mellan utbildning och arbetsliv samt mobilitet i arbetslivet.

 • folkbildning invandrare |
  29-09-2017

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut

  Att möta mångkultur i medborgarinstitut är en del av helheter av ett projekt som strävar till att öka personalens kompetens som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet.

 • fortbildning vägledning |Norden
  28-09-2017

  Färdigheter för karriärplan – vad – varför – hur?

  NVL:s nordiska nätverk för karriärvägledning arrangerar den 23-24 november en konferens om livslångt karriärplanering och vägledning, som riktar sig till professionella inom karriärvägledning.

 • Anette Vaage Slåtto og Sabry Hasan Al Shikh Ahmad.
  veiledning innvandrere |Norge
  28-09-2017

  Godt utbytte fra tidlig karriereveiledning for flyktninger

  En fersk rapport fra Opinion i Norge konkluderer med at karriereveiledning i asylmottak fungerer etter hensikten, og at beboere i mottak kommer raskere i gang med målrettet aktiviteter mot utdanning og arbeid.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  ”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis”

  er en ny publikation der giver en på en gang enkel og grundig gennemgang af begreber som realkompetence, -vurdering, -anerkendelse.

 • erhvervsliv integration |Danmark
  28-09-2017

  Flere nytilkomne ikke vestlige indvandrere er jobparate

  Langt over halvdelen af ny-tilkomne ikke vestlige indvandrere er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet eller gå i uddannelse.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  28-09-2017

  Nyt spil om realkompetencer

  -en ny sjov måde at synliggøre og snakke om realkompetencer.

 • integration flexible learning |Europa
  27-09-2017

  Webinar: Language learning apps & MOOCs for refugees

  25 October 2017

 • competence development adult education |Norden
  26-09-2017

  The Adult Educator’s Competences and Competence Development

  This report maps the perceived competence development needs of adult educators and access to common Nordic initiatives within competence development.

 • Fredrik Bergman och Monica Haider på Macken.
  baskunskaper |Sverige
  25-09-2017

  Grundläggande färdigheter i dagens samhälls- och arbetsliv - vuxenutbildning

  Courtyard Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50, Stockholm, 9.30-16.00

 • realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  25-09-2017

  Seminar om Realkompetencevurderinger (RKV)

  Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg kl 9-15.

 • Nu kan livet börja för Baktash Nori som är utbildad civilingenjör och flykting från Afghanistan. Han fick uppehållstillstånd i somras och kan börja läsa in de kurser han behöver för att kunna utöva sitt yrke i Sverige.
  integration |Sverige
  25-09-2017

  Integration i Vasaloppsland

  NVL:s ö-nätverk har träffats på fastlandet – närmare bestämt mitt i Sverige. I september hölls ett seminarium om integration i Mora i Dalarna, staden som många förknippar med Vasaloppet.

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-09-2017

  Sverige satsar på utbildning

  I den färska budgetpropositionen läggs mycket pengar på utbildning, bl.a. ett nytt kunskapslyft.

 • utbildningspolitik |Finland
  21-09-2017

  Medborgarinitiativ för avgiftsfri utbildning på andra stadiet

  Rädda Barnen kräver tillsammans med barn-, föräldra-, ungdoms- och studentorganisationer att avgifterna för gymnasie- och yrkesinriktade studier avskaffas genom alla nödvändiga lagändringar och åtgärder.

 • högre utbildning |Finland
  19-09-2017

  Finland rasar i internationell jämförelse

  Nu ligger Finland under genomsnittet av andelen högskoleutbildade 25-34-åringar enligt en ny rapport från OECD.

 • Anna-Karin Tötterman
  högre utbildning kompetensutveckling |Finland
  19-09-2017

  Snart kan Åbo Akademis personal jobba privat

  Från och med början av 2018 kan personalen vid Åbo Akademi jobba en dag i veckan i ett företag eller annan organisation.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Sverige
  18-09-2017

  Ny satsning på lärcentra

  I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen ett nytt statsbidrag för att skapa en infrastruktur för att stödja lärande och utbildning för människor i hela landet.

 • Fatme El-Zein, Taghrid El-Ali och Layla Alhfie lagar och säljer mat i Yallatrappans kök.
  invandrare integration kortutbildade |Sverige
  18-09-2017

  ”Människor som har självaktning och tror på sig själva, det är så betydelsefullt!”

  Det talas emellanåt mycket om sociala företag som en räddning för välfärdssamhället, men de framgångsrika exemplen syns sällan. Yallatrappan i Malmö har gjort det som andra misslyckats med – de har gått från att vara ett ESF-projekt till en lyckad verksamhet med 34 anställda, och priserna regnar över dem.

 • baskunskaper kompetensutveckling |Sverige
  15-09-2017

  Grundläggande färdigheter i och för arbetslivet

  Dialogmöte 5. oktober kl. 09:00-14:00 2017 i Stockholm Scandic Hotel Klara

 • Taru Kekkonen.
  ICT skills |Finland
  11-09-2017

  Taru Kekkonen: Digital skills are the basics for today’s civics

  In our series Nordic Profiles we meet Taru Kekkonen from Finland.

 • kompetenceudvikling vuxnas lärande |Norden
  07-09-2017

  Voksenlærerens kompetencer og kompetenceudvikling

  Rapporten kortlægger voksenlærerens egne oplevede kompetencebehov og tilgang til fælles, nordiske uddannelsesinitiativer og kompetenceudvikling.

 • yrkesutbildning vuxenutbildning |Sverige
  07-09-2017

  Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

  Sverige satsar på vuxnas yrkesutbildning.

 • nám fullorðinna færniþróun |Island
  06-09-2017

  Nýjar áskoranir í framhaldsfræðslu

  Málþing Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, menntamálaráðuneytisins og Norræna tengslanetsins um nám fullorðinna

 • högre utbildning |Finland
  05-09-2017

  Tutorns råd till nya studerande: Ha roligt och starta en studiecirkel

  Den här veckan kör läsåret igång på allvar vid högskolorna.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  04-09-2017

  Ny model for lokaletilskud til aftenskoler: Udvikling eller spareøvelse?

  Aalborg Kommune gør fremover lokaletilskud til aftenskoler afhængige af, hvor meget aktivitet der foregår i lokalerne.

 • innflytjendur menntastefna |Finland
  31-08-2017

  Nýtt menntalíkan fyrir innflytjendur í Finnlandi

  Frá árinu 2018 mun kennsla í lestri- og ritun fyrir innflytjendur flytjast undir mennta- og menningarmálaráðuneytið.

 • Klipp från en av Skolverkets filmer, som handlar om att använda appar som verktyg. Läraren på bilden heter Julia Krakanovskaya.
  baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Sverige
  31-08-2017

  Filmer ska hjälpa lärare att undervisa vuxna att läsa och skriva

  Det är en konst att utbilda vuxna som kommer från ett annat land och saknar grundläggande kunskaper i att läsa och skriva.

 • täydennyskoulutus |Norden
  31-08-2017

  Miten luomme parasta mahdollista osaamisen kehittämistä pohjoismaisille aikuisopettajille?

  Minkälaista osaamista tarvitaan?

 • koulutuspolitiikka vapaa sivistystyö elinikäinen oppiminen |Norge
  31-08-2017

  Oppiminen ja osallistaminen esillä Arendalin politiikkatapahtumassa

  Norjan Arendalissa järjestettiin 14.–18. elokuuta politiikkatapahtuma Arendalsuka, johon sisältyi yli 800 eri ohjelmakohtaa ja lähes 200 esittelypistettä.

 • kompetenceudvikling |Norden
  31-08-2017

  Hvernig stöndum við best að færniþróun norrænna fullorðinsfræðara?

  Hvaða færni þarfnast þeir?

 • menntastefna |Norge
  31-08-2017

  Nám og aðlögun á Arendalsvikunni

  Í Noregi stóð Arendalsvikan dagana 14.-18. ágúst og þar vor haldnir yfir 800 viðburðir og þar voru nær 200 básar.

 • integration |Sverige
  31-08-2017

  SFI-studerande ska lära sig svenska genom besök på biblioteket

  Ökad integration och stöd till språkutvecklingen hos nyanlända. Det är tanken bakom ett nytt samarbete mellan Bibliotek Uppsala och kommunens vuxenutbildning.

 • forskning |Danmark
  30-08-2017

  VIVE – ný miðstöð fyrir rannsóknir og greiningar á velferð

  VIVE stendur fyrir Vitneskja um Velferð og miðstöðin á að miðla þekkingu sem á að leiða til þróunar velferðarsamfélagsins og opinbera geirans.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  30-08-2017

  65.165 námsmenn teknir inn í framhaldsnám

  Samtals hefur stúdentum sem hafa verið teknir inn í framhaldsnám fækkað aðeins miðað við 2016 (2%).

 • folkeoplysning |Danmark
  30-08-2017

  Tónlist og aðlögun. Nýir tónar í danskri tónlistarkennslu

  Skortur er á áhugatónlistarmönnum af erlendum uppruna. Með nýju átaki á að breyta þessu..

 • menntastefna |Grønland
  30-08-2017

  NVL á Grænlandi

  Á Grænlandi er vaxandi áhugi á fullorðinsfræðslu og þróun á fyrirkomulagi hennar.

 • bæredygtig udvikling |Norden
  30-08-2017

  Sjálfbær þáttaskil til framtíðar

  NVL- málstofa í Kaupmannahöfn 12.10.

 • menntastefna innflytjendur |Sverige
  30-08-2017

  Menntun fyrir nýaðflutta fullorðna með stutta skólagöngu að baki

  Sænska ríkisstjórnin hefur í sumar falið menntamálastofnun nýtt verkefni sem hefst haustið 2017 og felst í að taka saman efni til að auðvelda sveitarfélögun að samþætta nám í sænsku við önnur fög í fullorðinsfræðslu á þeirra vegum.

 • uddannelsespolitik |Færöerne
  30-08-2017

  Tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn

  Þann 23. ágúst var haldið málþing í Þórshöfn á Færeyjum með yfirskriftinni tungumál, aðlögun og vinnumarkaðurinn.

 • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Island
  29-08-2017

  Kurssi syntyperältään ulkomaalaisille naisyrittäjille

  Islannin työvirasto ja Islannin innovaatiokeskus järjestävät syntyperältään ulkomaalaisille naisille suunnatun kurssin syksyllä 2017.

 • tutkimus |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – uusi kansallinen hyvinvoinnin tutkimus- ja analyysikeskus

  VIVE on lyhenne sanoista Viden til Velfærd (tietoa hyvinvoinnin vuoksi).

 • täydennyskoulutus |Danmark
  29-08-2017

  65 165 sai opiskelupaikan korkeakoulusta

  Vuoteen 2016 verrattuna opiskelupaikan saaneiden määrä laski hieman (2 %).

 • maahanmuuttajat vapaa sivistystyö |Danmark
  29-08-2017

  Musiikki ja osallistaminen: tanskalaisen musiikinopetuksen uudet sävelet

  Maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat aliedustettuina Tanskan musiikinharrastajien joukossa. Tätä pyritään muuttamaan uuden hankkeen avulla.

 • aikuisten oppiminen elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Grønland
  29-08-2017

  NVL Grönlannissa

  Aikuiskoulutusalan merkitys kasvaa ja rakenteita kehitetään Grönlannissa.

 • kestävä kehitys |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  NVL-seminaari Kööpenhaminassa 12.10.

 • maahanmuuttajat luku- ja kirjoitustaito |Sverige
  29-08-2017

  Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

  Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

 • aikuiskoulutus aikuisten oppiminen |Færöerne
  29-08-2017

  Kieli, osallisuus ja työmarkkinat

  23. elokuuta 2017 Torshavnissa järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli kieli, osallisuus ja työmarkkinat.

 • luku- ja kirjoitustaito kielet maahanmuuttajat |Finland
  29-08-2017

  Uusi koulutusmalli maahanmuuttajille Suomessa

  Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018.

 • läs- och skrivkunnighet språk invandrare |Finland
  29-08-2017

  Ny utbildningsmodell för invandrare i Finland

  Undervisning av läs- och skrivfärdigheter för invandrare flyttas till utbildnings- och kulturministeriets verksamhetsområde från 2018.

 • kompetenceudvikling |Norden
  29-08-2017

  Hvordan skaber vi den bedste kompetenceudvikling for nordiske voksenlærere?

  Hvilke kompetencer er der brug for?

 • livslang læring kompetanseutvikling utdanningspolitikk |Norge
  29-08-2017

  Læring og inkludering under Arendalsuka

  I Norge gikk Arendalsuka av stabelen fra 14-18 august med over 800 arrangementer og nærmere 200 stands.

 • innflytjendur |Island
  29-08-2017

  Fræðsla fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna

  Vinnumálastofnun og Nýsköpunarmiðstöð Íslands standa fyrir námskeiði fyrir frumkvöðlakonur af erlendum uppruna haustið 2017, en verkefnið hlaut styrk frá Þróunarsjóði innflytjendamála í vor.

 • erhvervsliv indvandrere |Island
  29-08-2017

  Opplysning for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst

  Arbeidsdirektoratet og Islands innovasjonssenter holder kurs for entreprenørkvinner av utenlandsk herkomst høsten 2017.

 • forskning |Danmark
  29-08-2017

  VIVE – et nyt Nationalt Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

  VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.

 • efter- og videreudddannelse |Danmark
  29-08-2017

  65.165 studerende optaget på en videregående uddannelse

  Der er samlet st i forhold til 2016 et mindre fald (2%) i antallet af studerende, der er optaget på de videregående uddannelser.

 • integration folkeoplysning |Danmark
  29-08-2017

  Musik og Inklusion. Nye toner i dansk musikundervisning

  Fritidsmusikken i Danmark savner deltagere med indvandrerbaggrund. Nyt tiltag skal ændre på dette.

 • voksenuddannelse yderområder |Grønland
  29-08-2017

  NVL i Grønland

  Der er voksende fokus og udvikling af strukturer for Voksenuddannelsesområdet i Grønland.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  29-08-2017

  Future sustainable milestones

  Velkommen for å delta på NVLs fagseminar og workshop:  
  Future milestones and strategies in Education for Sustainable Development.

 • invandrare utbildningspolitik |Sverige
  29-08-2017

  Utbildning för nyanlända vuxna med kort tidigare skolbakgrund

  Regeringen har under sommaren gett skolverket ett nytt uppdrag att under hösten 2017 ta fram ett stödmaterial till kommunerna som ska underlätta för kommunerna att kunna kombinera svenska med övriga kurser inom kommunal vuxenutbildning.

 • livslang læring voksenuddannelse |Færöerne
  29-08-2017

  Sprog, inklusion og arbejdsmarkedet

  Den 23. august 2017 blev det afholdt seminar i Torshavn, hvor overskriften var sprog, inklusion og arbejdsmarkedet.

 • Ingegerd Green er en af de to forfattere af rapporten.
  erhvervsliv |Norden
  28-08-2017

  Vind eller forsvind! Et arbejdsliv i forandring

  Vind eller forsvind! Et udtryk, der ifølge Ingegerd Green kendetegner betingelserne på arbejdsmarkedet både i Norden og i andre vestlige lande.

 • glesbygd näringsliv |Sverige
  23-08-2017

  "Universitetsregioner förlorar på rörlig arbetsmarknad"

  Rörlighet på arbetsmarknaden gynnar främst företag i storstadsregionerna.

 • Urban Mill
  integration |Norden
  21-08-2017

  Nya pedagogiska modeller för inklusion

  ”Hvad skal der til for at sikre god inklusion og integration af nyankomne i de nordiske lande?”
  Det er det vigtige spørgsmålet, som projektet ”Lärande för arbejsliv och aktivt deltagande i samhälle” har som mål at besvare.

 • Mette Kristensen fortæller hvor vigtigt det er at få et uddannelsesbevis. Her er hun efter at have fået sit bevis som købmand.
  drop-outs yderområder |Grønland
  14-08-2017

  Derfor kan en uddannelse godt betale sig

  Mette Kristensen har opgivet sin Gymnasieuddannelse midt i det hele.
  I dag fortryder hun at have gjort det. Læs om hvordan hun kom videre og virksomheder der baner vej til uddannelse.

 • basic skills ICT skills |Norden
  11-08-2017

  Ord i Nord

  Report from a Nordplus Adult Collaboration Project 2013-2015.

 • basic skills people with low education level |Europa
  11-08-2017

  Investing in skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU.

  This Cedefop study provides a comprehensive and robust evidence base in relation to low-skilled adults in the European Union and analyses trends in low skills among adults as well as characteristics, determinants and risks of being low skilled.

 • kompetenceudvikling voksnes læring |Grønland
  03-07-2017

  Innovativ voksenlæring

  En konferanse om personlig og organisatorisk læring og forandring

 • aikuisten oppiminen demokratia |Island
  03-07-2017

  Vuoden 2017 Kansankokous-tapahtuma

  Tämän vuoden tapahtuma pidetään Akureyrissa kulttuuritalo Hofissa 8.–9. syyskuuta.

 • aikuisten oppiminen |Sverige
  03-07-2017

  Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

  Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  03-07-2017

  Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

  Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

 • ohjaus |Sverige
  03-07-2017

  Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

  Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

 • tutkimus |Sverige
  03-07-2017

  Lukemisen arvoinen väitöskirja: Koulujen yrittäjyyskuva on osoitus uusista kansalaisihanteista

  Koulujen kasvatustyön tavoitteena oleva kansalaisihanne on vaihdellut eri aikakausina.

 • harvaan asuttu alue |Færöerne
  03-07-2017

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

  31. toukokuuta 2017 Grönlanti, Ahvenanmaa ja Färsaaret järjestivät historiallisen yhteisen keskustelutapaamisen.

 • tutkimus |Danmark
  03-07-2017

  Laaja aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuusarvio

  Arviossa tarkastellaan vaikutuksia työllisyyteen ja palkkaan.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  03-07-2017

  Aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämissuositukset julkistettu

  Tanskan hallitus asetti syyskuussa asiantuntijaryhmän tutkimaan aikuis- ja täydennyskoulutusta.

 • elinikäinen oppiminen yhtäläiset mahdollisuudet |Finland
  03-07-2017

  Opinto- ja tutkintotiedot yhteen paikkaan

  Hallitus on antanut 8.6. esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  03-07-2017

  Wellamo-Opistossa tunnistetaan osaaminen

  Suunnittelijaopettaja Merja Kittelä Wellamo-opistosta kirjoittaa Kansalaisopistojen liiton sivuilla oman opistonsa osaamisen tunnistamisesta.

 • folkbildning baskunskaper validering |Finland
  03-07-2017

  I Wellamo-institutet identifieras kunnandet

  Planerare-lärare Merja Kittelä från Wellamo-institutet skriver på Medborgarinstitutens förbunds (KoL) webbsidor om erkännandet av studier vid det egna institutet.

 • livslångt lärande lika möjligheter |Finland
  03-07-2017

  Studie- och examensuppgifter till samma ställe

  Regeringen har den 8 juni gett en proposition till en ny lag gällande riksomfattande studie- och examensregister.

 • Ane-Karina Poulsen, vejleder og uddannelsesleder fra Grønland, deltog i dialogmødet.
  vejledning yderområder |Færöerne
  03-07-2017

  Yderområder i vejledningens tegn

  Tre lande, to møder og et ønske: at styrke samarbejdet om vejledning og livslang læring i Nordens yderområder.

 • nám fullorðinna |Island
  02-07-2017

  Fundur fólksins á Íslandi 2017

  Lýðræðishátíðin Fundur fólksins verður haldin í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri dagana 8. og 9. september 2017.

 • voksenuddannelse |Sverige
  02-07-2017

  Nýjar tölur um sænska fullorðinsfræðslu

  Sú langtíma leitni sem hefur verið greinileg síðustu ár hélt einnig líði árið 2016.

 • uddannelsespolitik |Sverige
  02-07-2017

  Stöðumat sænsku menntamálastofnunarinnar 2017

  Bæta þarf vinnuumhverfi kennara og leikskólakennara til þess að fleiri velji að verða kennarar, halda áfram í eða snúa aftur í starf sem kennari.

 • vejledning |Sverige
  02-07-2017

  Háskólar sameinast í umræðum um að víkka út markhóp umsækjenda

  Trackit var eitt þeirra gullkorna sem kom fram þegar háskólaráðið leitaði eftir dæmum um aðgerðir til þess að ná til breiðari markhóps umsækjenda og nemenda.

 • forskning |Sverige
  02-07-2017

  Eftirtektarvert lokaverkefni: Frumkvöðulsháttur í skólanum merki um nýjar hugmyndir um fyrirmyndarborgara

  Hvaða hugmyndir um kjörborgara sem skólinn á að leggja áherslur á í sínu starfi hafa tekið breytingum í gegnum tíðina.

 • yderområder |Færöerne
  02-07-2017

  Samræður á milli fulltrúa Grænlands, Álands og Færeyja

  Þann 31. maí 2017 fóru fram sögulegar samræður á milli fulltrúa Grænlands, Álands og Færeyja .

 • kompetenceudvikling |Danmark
  02-07-2017

  Yfirgripsmikið mat á áhrifum af ávinningi endur- og símenntunar - Í tengslum við atvinnu og laun

  Mat á áhrifum af ávinningi endur- og símenntunarkerfisins sýnir meðal annars, að þrátt fyrir að vinnumarkaðsnámskeiðin (AMU námskeið), séu afar mismunandi þá fá bæði faglærðir og ófaglærðir hærri laun og framgang í starfi eftir að hafa lokið AMU námskeiði og að AMU hefur einnig jákvæð efnahagsleg áhrif í samfélaginu.

 • voksenlæring |Danmark
  02-07-2017

  Tilmæli um að styrkja fullorðins- og símenntunarkerfin

  Ríkisstjórnin í Danmörku skipaði sérfræðingahóp um fullorðins-, endur- og símenntun, (d. VEU)